Burger Queen Complete Part 1

ni Ensign2

Burger Queen Chapter 1 – Application

Kinakabahan si Tess. Kailangan niya agad ng trabaho dahil sa ina niyang may sakit. Kaga-graduate lang ni Tess ng high school at wala silang pantustos para sa kolehiyo. Mas kailangan ngayon ni Tess ng pambili ng gamot at pantawid sa araw-araw. Si Tess ay disi-siyete anyos, maganda, hindi masyadong maputi, mahaba ang buhok. Kasama niya ang iba pang aplikante sa opisina ng isang kilalang kompanya ng hamburger.

Katatapos lang ng mga interview nila at hinihintay ang sagot ng manager. Lumabas ang manager at itinuro ang isa niyang kasamang si Malou.

‘Tanggap ka na Ms.Algeron. ‘ sabi ng manager. Tatlo lang ang kukunin ng manager at isa na si Malou. Muling namili ang manager at itinuro ang nasa bandang dulo sa kanan niya. ‘Ikaw din Ms.Haliya’

Nalampasan na naman siya. Mangiyak-ngiyak na si Tess nang itinuro siya nang manager. ‘Congrats Ms. Gonzaga. tanggap ka rin’

‘Thank you po sir. Thank you po talaga.’ sabi ni Tess.

Ngumiti ang manager. ‘Saka na iyan. Kailangan ka pang pumasa sa training program. Pero mukhang kaya mo naman iyan.’ sabi nang manager habang sinusukat ng tingin si Tess mula ulo hanggang paa. Maganda si Tess. Tama lang ang pangangatawan at nasa 5’4″ ang tangkad. Napansin ito ni Tess at napansin rin niya na magaganda silang mga napili. ‘Sige mamaya nang konti eh may orientation tayo. Ako rin ang magco-conduct. Hintay lang kayo nang konti.’

Nauna sa orientation si Malou at ang isa pang nagngangalang Celine. Isang oras mahigit din nang dumating ang pagkakataon niya. Nanghihina na siya sa gutom nang oras nang iyon. Paano kaya ang orientation? Mukhang pagod na lumabas sina Cion at Malou.

‘Hi Ms. Gonzaga. Maganda ang pangalan mo ah. Maritessa. Kumusta ka na? Ano puwede kong itawag sa iyo?’ tanong ng manager.

‘Ayos lang po ako Sir. Tess na lang po.’ tugon ng dalaga.

‘Frank na lang ang itawag mo sa kin.’

‘Kakahiya po. Salamat po talaga sa pagpili sa akin. Ang dami ko na pong inapplyan eh.’

‘Wala yun. Kailangan ka rin naman dito. Katatapos mo pa lang ng high school eh sabik ka nang magtrabaho?’

‘Yun po ang pasalamat ko Sir… Frank dahil talagang kailangan ko pong magtrabaho. Kamamatay lang po kasi ng tatay ko saka may sakit po nanay ko kaya ako na lang po ang kailangang magtaguyod sa amin.’

Parang nagbago ang hitsura ni Frank nang marinig ang kuwento ni Tess. May bahagyang ngiti sa kanyang bibig habang nagsasalita siya. Si Frank ay nasa bandang 40 anyos na pero may hitsura. Malaki ang pangangatawan at matangkad nang bahagya kay Tess.

‘Ganon ba? Eh pagbutihin mo ang orientation saka training program para tuluyan ka nang makapagtrabaho.’

‘Yun nga po.’

‘Parang tense ka iha. Kain ka muna. Mukhang namumutla ka. Di kita makakausap nang maayos nang ganyan.’

Nagsabi si Tess na nakakahiya pero naging mapilit si Frank. Inabutan niya ng isang malaking slice ng pudding sa platito ang dalaga na kinanin naman ni Tess. Red wine ang ipinainom niya dahil naubusan na daw siya ng softdrinks. Sabagay aniya, maganda para sa puso.

Medyo relax na si Tess dahil parehong may alkohol ang ininom at kinain niya. Tumayo bigla si Frank at naglakad sa silid at humantong sa likuran ni Tess.

‘Ayos ka na?’

‘Ayos na Sir Frank.Gutom na talaga ako kanina pero nakakahiya kasi.’

‘Wala yun. Relax ka lang. heto, imamasahe kita.’

Bago pa nakatutol si Tess ay nasa balikat na niya ang mga kamay ni Frank at talagang minamasahe siya. Nag-relax lalo ang katawan niya sa sarap at di niya namalayan na matigas pala talaga ang katawan niya kanina sa kaba.

‘Sir. Nakakahiya naman sa inyo. Ako pa minasahe niyo.’

‘Ayos lang. Nakakatuwa ka kasi. Ngayon pa lang alam ko nang masi pag ka.’ sabi ni Frank. ‘Alam mo, ganito ang takbo ng business natin…’

Patuloy ang pagmamasahe sa kanya. Salit salit sa leeg, sa balikat at sa batok habang ipinapaliwanag ni Frank ang takbo ng negosyo. Orientation nga ang dating. Inaantok si Tess sa pagkalango at hindi niya namamalayan na sa masahe sa batok, may kasamang haplos sa leeg at pag masa he sa balikat, pababa nang pababa ang paghagod hanggang sa dibdib. Unti-unting nakaramdam si Tess ng kiliti at pag-iinit ng katawan. Lumalalim din ang kanyang hininga.

Si Frank naman ay natuwa sa reaksiyon ng katawan ng dalaga. Ilang sandali pa ay maaangkin din niya si Tess gaya nina Malou at Cion.

‘Sir. Tama na ho. Masarap na. Nakakahiya na po.’ sabi ni Tess.

‘Relax ka lang Tess. Ako bahala sa iyo.’

Iba na ang pakiramdam ni Tess. Tumatahak na siya sa daang hindi dapat. ‘Sir, please.’

‘Sabi ko ako ang bahala. You want this job di ba?’

‘Opo. Pero.’

‘Tiwala ka lang sa kin. Hmm.. May dalawang libo pa ako sa wallet ko para signing bonus. wala ka na ring problema sa orientation saka sa training.’

Nakuha ni Tess ang gustong ipahiwatig ni Frank. Kailangan talaga nila ng pera dahil wala nang pagkain sa bahay at lalo pa ang gamot. Hindi na siya puweng maghanap pa ng ilang araw. Kahit labag sa kalooban, nagpaubaya na lang siya.

Nasiyahan si Frank nang maramdamang lumambot uli ang katawan ni Tess. Lalo siyang naging mapangahas at sinimulang halikan ang batok ng dalaga. Mula sa batok ay hinalikan din ni Frank ang likuran ng tenga ni Tess.

Nanginig ang katawan ni Tess sa kiliti at sarap ng nararamdaman. ‘Sir…’

Nilaplap ni Frank ang tenga ng dalaga habang inaabot ang mga butones sa itaas ng blouse ni Tess. Hindi nagtagal ay nakabukas na ang blouse at kita na ang puting bra ni Tess na tumatakip sa malulusog na dibdib. ‘Sir… Ohhh… ‘ ungol ni Tess nag simulan siyang halikan sa ilalim ng kanyng leeg papunta sa dibdib. Lalo siyang nasarapan nag simulang lamasin ni Frank ang mga susoniya.

Ramdam ni Tess ang pamamasa ng hiyasniya dahil sa nararanasan. Noon lang siya nakatikim ng romansa. Mukhang magaling at sanay ang manager di tulad ng boyfriend niyang nangungulit na makipag-sex sa kanya. Dahil bata at hindi sanay, naging marahas ito dahilan para umayaw si Tess at i-break niya ang lalaki.

‘Oohhhh. Sir. kayo po ang bahala sa akin ho…’ ungol ni Tess nang halikan ni Frank ang mga punong dibdib niya habang pinipisil ang mga utong niya.

‘Don’t worry iha. Taas nang konti ang likod.’ sabi ni Frank. Tumugon si Tess para tuluyang maalis ni Frank ang blouse at ang bra niya. Wala nang pang-itaas na saplot si Tess at natuwa naman si Frank sa nakita. Maganda talaga ang katawan ni Tess. Sabik niyang sinuso ang dalaga na lalong ikinasarap nito.

‘Siirr… Ang sarap.. Oohhh’ sabi ni Tess sabay yakap sa ulo ni Frank. Nagpasalit-salit si Frank sa magkabilang susoni Tess. Naglalawa na ang hiyasni Tess at hindi na niya malaman kung paano pupuwesto sa upuan. Napandin iyon ni Frank kaya sinimulan niyang hipuan si Tess sa kanyang hiyas.

Lalong napasarap si Tess. Iniliyad niya ang balakang pahabol sa kamay ng manager. Inalis ni Frank ang suot ni Tess na manipis na maong at tumambad sa kanya ang pink na panty ng dalaga. Itinayo ni Frank si Tess mula sa silya at patayo niyang niromansa ang dalaga. Hinalikan niya sa bibig si Tess. Gumanti naman ang dalaga. Wala na ang pag-aalinlangan niya.

Unti-unti na ring naghubad si Frank habang hinahalikan si Tess sa labi hanggang sa brief na lang ang naiwan sa kanya. Tumambad kay Tess ang malaking bukol sa brief ng manager.

‘Sir… Baka di ko kaya.’

Parang walang narinig si Frank at muling niromansa si Tess. Hinalikan niya uli sa susosi Tess. Pababa siya nang pababa hanggang sa nakatapat na siya sa panty ni Tess. Hinubad ni Frank ang panty at tumambad sa kanya ang makinis pang hiyasni Tess. Hindi siya nag-aksaya ng panahon at dinilaan niya iyon.

Parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ni Tess. ‘Ooohhhh Sir.. Oohhhh.’ ungol ni Tess sa bawat hagod ng dila ng lalaki. Nanlambot ang tuhod niya at napaupo sa sahig. Ihiniga siya ni Frank at Ibinuka ang mga hita niya. Sinimsim ni Frank ang hiyasni Tess na parang walang bukas. Hindi niya tibigilan ang kuntil ni Tess.

‘Oooohhhhhh Siirrrr! Sir! Ang sarap. Sige paahhhh. Sige pa pooohhh!’ sabi ni Tess.

‘Ang bango mo Tess. Ang suwerte ko naman’

‘Sirrr! Ang sarapp.. Para po akong… Para po akong sasabog.. Hayan na Sir. Hayan naaaahhhh!’ sigaw ni Tess nang siya’y labasan. Nanginig nang ilang sandali ang katawan ni Tess. Basa naman ang mukha ni Frank sa dami ng inilabas ni Tess.

Hindi na nakapagpigil si Frank. Inalis na niya ang brief at ikiniskis ang uten niya sa hiyasni Tess. Iba na ang pakiramdam ni Tess. Parang hinihintay na niyang ipasok ni Frank ang uten nito sa hiyasniya. ‘Ooohhh Sir… Ang sarap po…’

‘Ano ang masarap? Ipasok ko na ba?’ tanong ni Frank habang patuloy sa pagkiskis.

Habang ikinikiskis ni Frank ang titi niya, lalong nananabik si Tess. ‘Sir…’

‘Ipapasok ko na ba?’

‘Aahhhhh… O… Opo… Please po… Ipasok niyo naahhh.’

Sapat na ang narinig ni Frank. Suwerte nga naman. BJ lang ang napala niya sa dalawang nauna. Di niya akalain na matitikman pa niya nang buo si Tess. Unti-unti niyang ipinasok ang titi niya sa basa nang hiyas ni Tess.

‘Ooohhhh. Ahhhhh aray…aray.’

‘Tiisin mo lang iha. Sa umpisa lang iyan.’ sabi ni Frank. Mga katagang di niya akalaing masasabi niya. Birhen pa pala si Tess! Naisip niyang biglain na lang at baka magbago pa ng isip.

‘Uuuuhhhhh’ daing ni Tess sa sakit na naramdaman. Napaluha ang dalaga na parang binalikan ng katinuan. ‘Unang beses ko pa lang nakita ang lalaking ito at naibigay ko na agad ang sarili ko. Paano na ang mangyayari sa akin?’

Naputol ang takbo ng pag-iisip ni Tess nang magsimulang umulos si Frank. Ininda ni Tess ang hapdi sa mga unang sandali pero nang maglaon ay iba na ang pakiramdam niya. Muling lumalim ang hininga niya. Unti-unti na siyang nasasarapan. ‘Mmmmm Sir.’

‘Ok na na?’

‘Sige pa Sir. Ang sarap pala. Aaahhhh’ ungol ni Tess. Lalo niyang ibinukaka ang mga hita niya.

Natuwa si Frank sa hitsura ni Tess. Birheng mapagbigay. Ipinatong niya sa balikat niya ang mga binti ni Tess at bumayo nang mas malalim.

‘Ooooohhhh Ooooohhhh Siir Sir! Ang Sarap! Ooohhh!’ napapasigaw na si Tess sa sarap. Wala siyang pakialam kung may nakakarinig. ‘Ahhhh Sir! Plis! Hayan naaah!’ sigaw ni Tess.

Sige pa rin ang banat ni Frank kahit na nanginginig ang katawan ni Tess. Halos tumirik ang mata ni Tess sa sarap na nararamdaman. ‘Sir! Sandali po! Sir! Ang sarap masyado. Sir! Sir! Aaahhhh!’

‘Hay na ako Tess! Malapit na!’

‘Sir! baka po mabuntis ako! Teka pohhhh!’

Natauhan agad si Frank. Ayaw niyang makabuntis. Malaking problema pag nagreklamo ang dalaga. Hinugot niya ang ari niya at itinapat sa mukha ni Tess.

Agad namang isinubo ni Tess ang ari ni Frank. Parang hayok na hayok ang dalaga. Nalilito siya sa nararamdaman pero alam niyang may nagising sa kanyang pagkatao. Nagulat siya sa sarili sa ginagawa pero alam niyang nasasarapan siya.

‘Ahhhh ganyan iha. Sige pa. Malapit na rin ako!’

Lalong pinag-ibayo ni Tess ang pagtsupa sa uten ni Frank. Malaki ang kay Frank pero parang walang problema si Tess. Gusto niyang magantihan ang sarap na idinulot ng lalaki sa kanya. Ilang sandali lang ay nilabasan na si Frank sa bibig ni Tess. Nagulat ang dalaga sa nangyari. Hindi na niya naiwasang malulon ang katas ni Frank.

‘Para sa isang virgin ang galing mo Tess.’ sabi ni Frank. ‘Tanggap ka na iha kahit ano mangyari, ako bahala sa iyo. Attend ka na lang ng training sa baba. Heto pala pambili ng gamot.’
Kinuha ni Tess ang perang inabot ni Frank Hindi lang dalawang libo ang inabot ni Frank. Magkahalong tuwa at pagkahiya ang nararamdaman ni Tess. Mabilis siyang nag-ayos at tahimik na tumuloy papunta sa training.

Burger Queen Chapter 2 – Patago

II Patago

Nagsimula si Tess kinabukasan sa isang burger stand sa bandang Pasig. Nakatayo ang stand sa harapan ng isang malaking bahay at malapit sa dalawang planta ng pagkain. Inabutan niya ang papalitan niyang si Amy. Si Amy ay chubby at chinita, maikli ang buhok at matagiyawat ang mukha. Sa kabila nito, di siya matatawag na pangit. May dating ika nga. At dahil palangiti si Amy, madaling napawi ang hiya ni Tess. Tinuruan ni Amy si Tess sa mga gagawin na hindi itinuro sa training bago siya umuwi.

Nang maiwang mag-isa si Tess, naging abala siya sa dami ng customer na bumibili ng baon para sa trabaho. Sa buy one take one, may meryenda na ang isang tao sa umaga at sa hapon. Pagsapit ng tanghali, wala nang masyadong tao at doon nagkaroon ng pagkakataong maglakbay ang isip ni Tess. Naalala niya ang tuwa ng nanay niya nang sabihin niyang tanggap na siya at sa dami ng naiuwing grocery. Naging madali ang pagpapaliwanag niya tungkol sa ‘signing bonus’ niya at nagkataong anniversary ng kompanya. Kung alam lang ni Inay.

Nang muling dumako ‘doon’ ang isipan niya, muling nanariwa ang mga ginawa ni Frank sa kanya. Kahit na napariwara siya sa nangyari, iba naman ang opinyon ng katawan niya. Masarap ang nangyari at kapag naaalala niya, nag-iinit ang katawan niya. Isinisigaw ng katawan niya na maulit sana iyon. Pakiramdam niyang namamasa ang panty niya. Lumingon-lingon siya kung may mga tao sa paligid o kung may mga tao sa malayo na potensiyal na kostumer. Nang matiyak niyang wala, umupo siya at dahan-dahang bumaba ang kamay niya sa tapat ng hiyasniya.

Kahit nakapantalon, ramdam niya ang paghimas sa sarili. Kagat-labi siyang nagmamasid sa paligid habang pinapaligaya ang sarili. Napapikit siya at naalala niya ang sarap nung nakabaon nang husto ang ari ni Frank sa kanya.

‘Uuhhhmmmm’ ungol ni Tess. Lalo siyang nasarapan dahil nagpapaligaya siya sa lugar na posibleng makita siya. Parang kulang pa rin kaya inalis niya ang isang butones ng pantalon niya at ibinaba ang zipper para bigyang laya ang kamay niya. ‘Aaahhhh’ ungol niya. Hindi niya namalayang nakabuka na ang labi niya sa sarap at ang isang kamay niya ay nasa dibdib na pala niya. Sino mang mapadaan ay mahihinuha ang ginagawa niya. Tyloy pa rin ang imahinasyon niya. Naisip niya ang pagkain ni Frank sa hiyasniya. Ang hubad niyang katawan na nakabuyangyang sa taong hindi niya kilala. Ilang sandali pa ay nairaos niya ang init ng katawan.

‘Miss, miss.’

Nagulat nang husto si Tess. Nataranta siya dahil baka nakita ng aleng kaharap niya ang ginagawa niya. ‘Po? Ay! Sorry po. Ano po ang order niyo?’ tanong ni Tess na tumayo kahit bukas pa ang pantalon. Natatakpan naman ito ng apron niya. ‘Nakakapanlambot po kasi ang init. Whooo! sabi ni Tess at kunyaring nagpapaypay.

Mabuti na lang at nasa ibang bagay rin ang isip ng ale. ‘Isa ngang hotdog sandwich saka isang burger special.’

‘Opo! Ma’am sandali lang po.’ sabi ni Tess. Nakita kaya niya? Huwag naman sana. Ano bang nangyayari sa kin?

Matapos magbayad ay umalis na ang ale na may binubulong tungkol sa ‘patagong ligaya’. Napasampal na lang sa noo si Tess.

Burger Queen Chapter 3 – Naiwan

III. Naiwan

Maganda ang naging takbo ng araw ni Tess. Wala siyang naging masyadong problema maliban sa maanghang na burger na nai-serve niya sa isang umorder ng ordinary. Mataas ang kinita niya bago siya pinalitan ni Malou.

Kinabukasan ay ganun din pero di na naulit ang pagpapaligaya niya sa sarili kahit init na init na siya. Nagkasya na lang siya sa pag-inom ng maraming softdrinks. Kalaunan, naramdaman niya ang side-effect ng kaiinom.

Ihing-ihi na siya pero marami pang customer. Hindi nagtagal ay naubos din at wala nang tao sa paligid.

‘Makiki-cr ka sa malaking bahay sa likod natin. Kinausap na ng company ang may-ari na puwede tayong pumasok diyan pag nasi-cr tayo.’ naalala ni Tess na sinabi ni Amy sa kanya. Agad nagsara si Tess at pumunta sa bahay sa likod.

‘Tao po? Tao po?’ tawag ni Tess sa gate. Sa kabutihang palad ay may agad na lumabas na lalaki. Anak ng may-ari ng bahay si Patrick. Matangkad, maputi at nasa 18 hanggang 20 ang edad. Mahaba ang buhok at talaga namang guwapo. Nakuha ni Tess ang lahat ng iyon sa unang tingin pa lang pero naisnatabi lang rin lahat dahil sa tawag ng kalikasan.

‘Ahh.. diyan po ako sa stand sa labas. Baka puwede pong maki-cr. Pls po.’

‘Ha? A ok… sige. tuloy.’ sabi ni Patrick.

Baligtaran ang naging sukatan ng dalawa. Nabighani rin kay Tess si Patrick. Paminsan-minsan niyang tinitingnan si Tess mula sa kanyang bahay pero ngayon lang niya nakita ang dalaga sa malapitan.

‘Saan po yung CR?’

‘Diyan lang sa likod. diretso ka lang.’ tugon ng binata.

Ilang sandali pa ay lumabas na si Tess. Lalong gumanda ang dalaga nang maging maaliwalas ang mukha.

‘Ako nga pala si Patrick.’ sabi ng binata.

‘Thank you ha.’ sabi ni Tess. ‘Ako nga pala si Tess.’

Napangiti ang binata at doon muling napansin ni Tess ang mga katangiang nakita niya kanina. Namula si Tess. ‘Sige. balik na muna ako dun sa stand. Bigyan na lang kita ng discount kung gusto mo ng burger.’

‘Sige. Baka malugi ka. Mamaya-mayain kita dun hehehe.’

Pagkabalik ni Tess sa stand, bigla siyang natigilan sa pagbukas. Wala pa namang tao sa paligid nang bumalik siya. Nakaramdam na naman siya ng pag-iinit ng katawan at muling lumipad ang imahinasyon niya. Naalala niya muli ang pagtatalik nila ni Frank pero ngayon ay mukha ni Patrick ang nakikita niya. Hindi niya napigilan ang sarili at lumipas ang sampung minuto bago siya muling nagbukas.

Ilang araw ang lumipas at nagsimulang mapansin ni Patrick ang matagal na pagbubukas ni Tess ng burger stand tuwing patay na oras. Sinasara rin niya iyon pero hindi pumupunta sa bahay. Hindi napigilan ni Patrick ang sarili at pumunta sa likod ng stand. Tahimik ang paligid maliban sa mga nagdaraang sasakyan. Pinakinggan ng binata ang ginagawa ni Tess sa loob at nabigla siya nang marinig ang pangalan niya.

‘Ohhhh Patrick. Uhhhmmmm sige pa. ‘Oooohhhh’ ungol ni Tess. Halos manlambot ang tuhod ni Patrick sa narinig samantalang may tumigas sa pangangatawan niya. Noon lang nakarinig babaing nagpapaligaya lalo na’t kasimbata ni Tess. Lalo niyang idinikit ang tainga niya sa burger stand.

‘Oohhhh Uhh Uhh Hayan na. Hayan na… Uhh Uhh Uhhhnnnggghh..’ ungol ni Tess. Kung hindi nagkakamali ang tenga ni Patrick, nilabasan na ang dalaga. Ilang segundo pa, nakarinig na siya ng mabilisang pagkaluskos. Magbubukas na si Tess kaya mabilis tumakbo ang binata pabalik ng bahay. Tuwang tuwa si Patrick nang makita niyang palingon-lingon pa ang dalaga sa paligid. Di nito alam na huli na pala siya. Si Patrick naman, halos mabutas ang short sa tigas ng kanyang uten. Agad siyang nagpunta ng CR at siya naman ang magpapaligaya.

Sa di kalayuan, sa isang bahay sa kabila ng kalsada, hindi lang si Patrick ang nakamasid kay Tess. Sa likod ng binoculars, nakasilip ang dating sundalong si Mang Ramon. Naging ugali ni Mang Ramon na pagmasdan ang burger stand kapag may magandang nakatao doon. Hindi nakaligtas sa mata niya ang kagandahan ni Tess. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang kakaibang ginawa ni Tess kapag walang tao sa paligid. Hindi lang ang ale ang nakahuli sa kanya. Halos labasan si Mang Ramon habang pinagmamasdan ang dalaga na sa malayo nakatingin pero walang tinitingnan. Abala ang dalawang kamay ni Tess at alam niya kung ano ang pinagkakaabalahan ng mga kamay na iyon. Isang araw, sabi niya.
Kinabukasan, dumaan si Mang Ramon sa burger stand at namili ng tatlong order ng hamburger.

‘Bago ka lang iha?’ tanong ng matanda. Dahil sa dati itong sundalo, malaki ang pangangatawan ni Mang Ramon. Malakas pa sa kalabaw ika nga. May mga puti na sa maikling buhok pangsundalo at makikkita ang lakas sa kanyang mukha. Nasa edad 60 na si Mang Ramon pero maagang nagretiro. Nasa edad 50 ang tantiya ni Tess.

‘Ahhh opo. Isang linggo po… Bakit ho?’

‘Wala lang. Dun kasi ako sa kabila at paminsan-minsan eh bumubili ako dito. Nagon lang kita nakita eh. Ilang taon ka na?’

‘Ahhh ehh 18 na po ako…’ sabi ni Tess. Itinanggi niyang 17 lang siya dahil baka sumabit siya.

‘Ahh ganun. Ako pala si Ramon. Mang Ramon ang tawag sa kin dito.’ sabi ng matanda. 18 pala ha. Bata pa.

Hindi na tumugon si Tess at inabala ang sarili sa paglululto. Iba ang pakiramdam niya sa matanda.

‘Puwede ba free delivery? May telepono ka ba? Alam mo na ang tumatanda eh. Hehehe Kailangan pang tumawid dito para maka-cheeseburger. Baka naman puwede.’

‘Ahh eh… Itatanong ko po. di ko po alam kung puwede eh.’

‘Sabihin mo lang ha at mapapadalas ang order ko.’

Matapos magbayad ay nagpaalam na si Mang Ramon.

Pagkauwi ng matanda, may napansing paper bag si Tess sa katabing upuan ni Mang Ramon. Sa kanya kaya yun? Kinuha ni Tess ang bag para isauli kung sakaling bumalik ang matanda.

Matapos ang ilang oras, hindi bumalik si Mang Ramon. Ibig sabihin, hindi kanya ang nasa bag at dahil wala naman siyang ginagawa, tiningnan niya ang laman ng bag.

Muntik nang maihulog ni Tess ang bag nang makita niya ang bagay na nasa loob. Isang mahabang goma na hugis ari ng lalaki. May motor sa dulo na may lalagyan ng baterya at switch. Parang dinadaluyan ng kuryente ang katawan ni Tess habang hawak ang bagay na tinatawag nilang vibrator. Napanhinga nang malalim ang dalaga at nakaramdam siya ng matinding init. Nagsimula siyang magkikilos nang hindi mapakali. Mabuti na lang ay may mga parating na kostumer. Hanggang ala-sais ang shift niya at sa mga oras bago mag ala-sais, maya’t-maya ang tingin niya sa relo. Hindi siya makapaghintay na umuwi at magkulong sa kuwarto kasama ang nakitang laruan.

Burger Queen Chapter 4 – Si Alma

IV. Si Alma

Pag-uwi ni Tess sa bahay, kinumusta niya ang ina at ang nakababatang kapatid na si Alma. Si Alma ay 14 anyos at nasa second year high school. Magkasing-kulay sila ng balat ni Tess, mahaba ang buhok, maamo ang mukha at may kapayatan. Pagkakain ng hapunan ay sinabi ni Tess na dererso na siya sa kuwarto at magpapahinga na. Si Alma naman ay natutulog kasama ang kanilang ina. Napansin ng kanilang ina na parang mainit si Tess kaya pumayag ito at si Alma ang naiwang naghugas ng mga plato.

Pagkapasok ni Tess sa silid, ni-lock niya ang pinto at pinatay ang ilaw. Init na init na siya sa kasabikan. Agad siyang naghubad ng damit. Wala na siyang saplot paghiga sa kama at saka siya nagtalukbong ng kumot. Sapat na ang ilaw na sumisingit sa pinto at bintana ng kanyang kuwarto para maaninag ang vibrator. Malaki ito at pareho halos ang pakiramdam ng totoong ari ng lalaki. Feel niya ay hawak-hawak niya ang ari ni Frank. Sinubukan niyang paandarin ang vibrator.

Kumislot ang hulihang bahagi ng vibrator. Nadadala niya pati ang unahan. Parang totoo at mas malaki pa sa ari ni Frank. Gaano kaya kalaki ang kay Patrick? Nag-umapaw ang libog at imahinasyon ni Tess at sinimulang dilaan ang dulo ng vibrator. Maya-maya ay isinubo na ni Tess ang pekeng uten.

‘Uhhmmmm… Uhmmmm.’ ungol ni Tess habang nakasubo ang vibrator sa bibig. Naging malikot din ang isang kamay niya at sinimulang himasin ang basa na niyang hiyas. Ibinukaka ni Tess ang mga hita niya sa sarap. ‘Ahhhh… sarap…uhhhhmmmm’

Nang magsawa si Tess sa pagsubo ay idinikit niya ang dulo ng vibrator sa tayong-tayo na niyang mga utong. Grabe ang kiliting naramdaman ng dalaga. Idinikit niya ito sa magkabilang susoniya. Inilagay niya ang vibrator sa gitna ng dibdib niya at inipit ito sa pagitan ng mga susoniya.

‘Ooohhhh… Uuhhhmm ano ba itong nangyayari sa kin? Shit. Ahhhh!’ ungol ni Tess. Basang basa na ang hiyasniya. Itinapat niya ang ulo ng vibrator sa bukana ng hiyasniya.

‘Ooohhh shit! Aaahhhh!’ sabi niya nang mapadikit ang dulo ng vibrator sa kuntil niya. Matagal niyang idinampi ang vibrator sa kuntil niya. Doon pa lang ay pakiramdam niya na malapit na siyang labasan.

‘Oohhhh Ohhh Ohhh Uhhhhhhh! ‘ ungol ni Tess nang labasan siya. Hingal siya sa pagod at nagpahinga sandali. Nang makaipon ng lakas, muli niyang hinimas ang hiyas niya. Basang-basa ito. Binuksan niya uli ang vibrator at ipinasok ang ulo sa kanyang hiyas.

‘Ooohhh. Shit! Ohhhh….’ sabi ni Tess. Inilabas-masok niya ang vibrator sa kanyang hiyas. Sa bawat ulos, lalo niya itong ibinabaon. ‘Mmmm… Ahhhh. Sige pa Patrick. Sige paaahhhh.’

Nakabaon na nang husto ang vibrator sa loob ni Tess. Pakiramdam niya ay punung-puno siya. Pinabayaan niyang kumislot iyon sa loob ng kanyang hiyasat binigyan niya muli ng atensiyon ang kanyang malulusog na dibdib. Pinisil-pisil niya ang utong niya at habang nilalamas niya ang magkabilang dibdib niya.

Panay ang ungol ni Tess. Hindi na nakatalukbong ang kumot at talo pa niya ang bold star sa hitsura niya sa kama kung sakaling mat makahuli sa kanya. Sige ang pagliyad ng kanyang katawan sa ligayang dulot ng vibrator.

‘Malapit na… Ayan na. Ayan na ahhhhhhh’ ungol ni Tess nang muli siyang labasan pero hini niya inalis ang vibrator. Baliw na baliw na si Tess sa sarap. Inilabas-masok niya nang mabilis ang pekeng uten hanggang sa muli siyang labasan. Lupasay si Tess nang matapos siya at mabilis na nakatulog.

Maagang nakatulog ang ina nila pero si Alma ay nanatiling gising hanggang sa may narinig siyang mga ungol sa kabilang kuwarto. Nagtaka siya kung bakit madalas magkulong sa kuwarto ang ate niya mula nang magsimula itong magtrabaho. Nang magsabi si Tess na masama ang pakiramdam niya, nag-alala siya dahil sa mga naririnig niyang ungol. Nang matigil ang mga ungol, bumangon si Alma at pumunta sa silid ni Tess.

Bakit naka-lock ang kuwarto? Si ate talaga. Ano kaya ginagawa nun? Paano siya matitingnan kung may sakit siya o ano? Hinanap ni Alma ang kumpol ng mga susi ng bahay. Nakita niya sa likuran ng radyo at tahimik na binuksan ang pinto kuwarto ni Tess. Nagulat siya sa nakita niya. Hubo’t hubad ang ate niya. Nakabukaka at parang sarap na sarap sa pagtulog. Kakaiba ang amoy sa kuwarto. Amoy pawis na may halong kakaiba. Basa ang kumot lalo na sa malapit sa hiyasng ate niya. Malagkit ang basa. Hindi ihi. Tulad ng maraming Pilipino, inamoy niya ang hindi niya alam. Walang amoy ang likido pero parang masarap. Dinilaan ni Alma ang likido at may kung anong init ang nagising sa murang katawan niya.

‘Galing ito kay Ate.’ sabi niya at muli niya itong dinilaan. Hinawakan niya ang ate Tess niya sa hita at naramdaman niyang marami pang likido doon lalo na sa hiyasng ate niya. May kung anong nagtulak kay Alma na amuyin ang hiyasng kanyang ate. Dinilaan niya ito at maraming likido na napunta sa dulo ng kanyang dila.

Gumalaw nang konti si Tess. Nabigla si Alma pero nang makita niyang nakatulog uli si Tess ay huminahon siya. Doon niya napansin ang kung anong bagay na hawak ng ate niya. Nagulat si Alma sa nakita niya. Parang putol na ari ng lalaki. Malaki ito at mamula-mula. Lalong nag-ibayo ang init na naramdaman niya nang dilaan niya ang hiyasng ate niya. Hindi niya namalayan na hinihimas na rin niya ang sariling hiyas. Hindi sinasadyang ginising ni Tess ang libog sa katawan ni Alma. Hindi nagtagal ay pany na ang himas ni Alma sa sarili niya habang nakatingin sa hiyasng ate niya at sa hawak nitong ari ng lalaki.

Sinara ni Alma ang pintuan at hinubad ang suot niyang short at blouse. Naiwan na lang ang baby bra at panty. Lumuhod siya sa tapat ng hiyasng ate niya at dinilaan iyon. Panatag si Alma na hindi iyon ihi dahil wala iyong lasa. Sa bawat pagdila niya, parang lalo itong nababasa. Naramdaman din niyang basang-basa na rin ang hiyasniya. Isinubo ni Alma ang isang basang daliri.

‘Pareho sila. Masarap. Doon nga lumalabas.’ Saka lalong sumasarap habang hinihimas. Umupo si Alma sa sahig katabi ng kama sa gilid kung nasaan ang vibrator at doon niya patuloy na hinimas ang sarili.

Kagat-labi si Alma para mapigil ang sarili niyang pag-ungol sa sarap na nararamdaman. ‘Ate… Masarap pala. Ooohhhh’

‘Di mo sinasabi ate… ate… Ohhhhh’

Unti-unting bumilis ang pagkalikot ni Alma sa sarili habang tinititigan niya ang pekeng ari ng lalaki. Inabot niya iyon at hinaplos-haplos.

‘Uuunngghhh sarrraaap.’ ungol ni Alma. Binilisan pa niya lalo ang pagbabate hanggang sa magkumbulsiyon ang katawan niya sa unang orgasmo ng buhay niya.

Burger Queen Chapter 5 – Magkapatid

V. Magkapatid

Naalimpungatan si Tess sa naramdamang pag-uga at sa narinig na impit na pagtili sa tabi ng kama niya. Laking gulat niya nang makita si Alma. Nakalilis ang bra nito at hawak niya ang hiyasniya.

‘Ano ginagawa mo rito?’ tanong ni Tess habang hinahanap ang kumot na nahulog na pala sa lapag. Hubo’t hubad niyang hinarap ang kapatid.

Parang maamong tupa na nanahimik si Alma pero bakas pa sa mukha nito ang pagkalango sa sarap na naranasan. Ilang sandali ay sumagot na ito.

‘Narinig kasi kitang umuungol kanina eh, nag-alala ako dahil masama kanina pakiramdam mo. ‘ sabi ni Alma. Nang tumama ang mata ni Alma sa vibrator sa kama, ‘Pero iba pala ginagawa mo ha.’ sabi niya sabay ngiti.

Namula si Tess pero hindi naman aninag ni Alma. ‘Pakialam mo ba. Eh ikaw? Di mo pa dapat alam ito.’

‘Di naman masyadong nagkakalayo edad natin ah. Pareho tayong dalaga na kahit mas bata ako anang konti. Ikaw ng di mo rin dapat alam to. Nakita lang kasi kitang ganyan, nag-iba pakiramdam ko. ‘

Napahiya si Tess sa kapatid. Nagising agad ang murang isip at katawan nito dahil sa kanya. Pero huli na. Wla na siyang magagawa tungkol dito. ‘Basta huwag mong sasabihin kay nanay ito.’

‘Normal lang yata sa tin to ate. Ang di normal eh iyang nasa kama. San galing iyan? Di sana ako lalong nag-init kung di ko nakita iyan. ‘

‘May nakaiwan niyan sa burger stand. Di ko akalain na ganyan pala iyan nang buksan ko yung package.’

‘Ganun. Eh bakit mo inuwi?’

‘Para saan pa? eh nag-init din ako nang makita ko. Bakit ba ang dami mong tanong?’

‘Nag-aalala lang ako sa iyo ate. Sige. Di kita isusumbong pero…’

‘Ano?’

‘Pahiram din niyan.’

‘Di pa puwede sa iyo ito. Baka …’

‘Bakit? May nangyari na ba sa iyo? Di ka na virgin?’

Ang pananahimik ni Tess ang nakasagot sa tanong ni Alma. Tahimik din si Alma.

‘Meron na. Pero… Sorry at natuto ka tuloy nang maaga dahil sa kin. Pero iingatan mo muna ang sarili mo. Huwag kang tumulad sa kin. Pangako mo na iingatan mo sarili mo hanggang sa makatapos ka.’

‘Ewan ko ate. Sana nga. Pero kung di mo gusto nangyari sa iyo bakit mo nilalaro sarili mo?’

Hindi alam ni Tess ang isasagot sa kapatid. Masarap ang sex at hinahanap-hanap niya ito. ‘Masarap kasi. Di ko maawat ang sarili ko pag nag-iinit ako. Ikaw. Di mo ako nakita. Saan mo natutunang gawin iyan?’

‘Sa iyo. Pero kusa na lang eh. Gusto ko kasi yung amoy ng katas mo. Yung… malagkit lalo na nung dinilaan ko iyang ano mo.’

Nagulat si Tess sa sinabi ni Alma. Bigla siyang nakaramdam ng kuryente sa katawan. Naalala niya nung kinakain ni Frank ang hiyas niya.

‘Saka lalo na nung makita ko yang ano… Yang laruan mo. Bigla na lang parang namamasa yung ano ko. Nung himasin ko eh masarap.’

‘Dinilaan mo yung ano ko?’ tanong ni Tess.

‘Uhhmmm oo.. pero di ko sinasadya. Gusto ko kasi lasa nung katas.’ sagot ni Alma.

Nag-aapoy na ang init ng katawan ni Tess. Palalim nang palalim ang hininga niya.

‘Ate, ano nangyayari sa iyo?’

‘Di ko na kaya. Kailangang labasan ako…’ sabi niya sabay himas sa sarili.

‘Tulungan kita ate… Gusto mo?’

‘Ok lang?’

Lumapit si Alma kay Tess. Kinuha niya ang kamay ng ate niya at siya ang humimas sa hiyas nito.

‘Ohhh…. ganyan. Sige pa…’

Nabaon na rin sa libog si Alma. Hinanap niya ang kuntil ng ate niya. Napaliyad nang husto si Tess sa naramdaman. Ipinasok ni Alma ang gitnang daliri niya sa hiyasng ate niya.

‘Ooohhhh.. Alma… Ang sarap niyan… Sige pa…’

Lalong pinagbuti ni Alma ang ginagawa. Nakatawag pansin sa kanya ang malalaking dibdib ng ate niya. Nakita niyang hinihimas ni Tess ang dalawang bundok niya. Masarap kaya yun? Di ko nagawa yun kanina. Inilapit niya ang labi niya sa isang utong ng ate niya at dinilaan yun. Napakapit sa ulo niya ang kanyang ate. Isinubo naman ni Alma ang susong ate niya. Pakiramdam ni Alma na natural lang ang ginagawa pero sa kabilang banda ay nakakalibog nang husto dahil ate niya ang sinususo niya. Kahit walang nagsasabi sa kanya, alam niyang bawal ang nangyayari. Pero napapaligaya niya ang ate niya.

‘Uhhhmmm… sige pa sige pa. Alma… Ang sarap…’

‘Ate, basa ka na naman… Dilaan ka ang ano mo. Gusto mo?’

‘Oo.. Sige. Masarap doon.’

Sumunod naman ang dalagita. Humiga si Tess at ibinuka ang mga hita niya. Sa sobrang init na nararamdaman ay inalis na rin ni Alma ang natitirang saplot sa katawan saka sumubsob sa hiyasng ate niya. Inamoy-amoy niya muna ito. Hindi mabango ang amoy pero nakakaakit. Sinimulang dilaan ng dalagita ang ate niya.

‘Ooooohhhhhh. sige pa. Ang sarap.’ sabi ni Tess na napalakas.

‘Shhhhhh. Baka magising si nanay.’ sabi ni Tess. ‘Masarap ba ate?’

‘Hmmmmmm…. Ahhhhhhh. Ganyan nga. Sige pa. ‘

‘Ate, ako din. Gusto ko ring ma-experience.’ sabi ni Alma.

‘O.. Oo. Sige. Halika dali…’

Umayos ng puwesto si Alma at nakatapat na ang hiyasniya sa mukha ng ate niya. Inilapit ni Tess ang mukha sa hiyasng kapatid. Hindi pa siya nakakatikim ng kapwa babae kahit ang sarili niya. Inamoy niya muna at naamoy din niya ang nakakaayang amoy ng katas ng iba. Dinilaan diya ang hiyasni Alma.

Nabigla si Alma sa sobrang sarap na naramdaman. Ganito pala pag may kumakain ng hiyasko. ‘Ahhhhh ate… Ang sarap palaaaa’ sabi niya na lawit ang dila. Pansamantala siyang natigil sa pagdila ng hiyasng ate niya. ‘Shit ate. sige pa.’

‘Ituloy mo rin dali. Malapit na ako.’ sabi ni Tess.

Nagkainan ang mag-ate. Ilang sandali pa, naging mabilis na ang pagkilos nila. ‘Aahhh hayan na kohh. Malapit naahhh.’ ungol ni Tess.

‘Ako rin ate. Para akong sasabog. Ahhhh ahh ahh ahhhhhhhh!’ ungol ni Alma na unang nilabasan. Lalo niyang kinain ang hiyasni Tess para makaganti.

‘Almaahhhh hayaan naaahhh Ahhh. Sarap Ahhhhh’ ungol din ni Tess.

Tahimik lang ang mag-ate. Kapwa di akalaing may nangyari sa kanila. Ganito din kaya ang ibang magkapatid na babae? Bukas sa ganitong experimento? May nawala ba sa kanila? Kapwa nila tanong sa kanilang mga sarili.

Burger Queen Chapter 6 – SOP

VI. SOP

Kinabukasan, kumilos sina Tess at Alma na parang walang nangyari para hindi mahalata ng ina. Pero nagkakapaan sila ng dibdib kapag silang dalawa lang. Malalim ang iniisip ni Tess. Paano na kaya ang kapatid niya at naimulat niya sa kamunduhan. Baka mapariwara agad si Alma. Kasalanan pa niya. Pero hindi niya mapigil ang sarili. Naadik na siya sa sex. Baon din niya ang vibrator na nilinis niya sakaling bumalik ang talagang may-ari nito.

Business as usual kinaumagahan maliban sa pagbisita ni Patrick para bumili ng almusal na hotdog sandwich. Malagkit ang tingin nito sa kanya at dahil laman ng mga pantasya niya ang binata, matamis na ngiti ang ganti niya.

Alam na ni Patrick na may gusto rin sa kanya si Tess kaya naglakas-loob siyang nagtanong.

‘May gagawin ka ba mamaya?’

‘Anong gagawin? Anong oras mamaya?’ tugon ni Tess.

‘Mamaya. Paglabas mo. Anong oras ba labas mo?’

‘Mamayang ala-sais. Pag dumating si Malou puwede na akong umuwi. Pero pag di siya dumating, baka hanggang bukas pa ako.’

‘Ganon ba? Ako lang sa bahay mamaya eh nakakainip. Baka gusto mong sumaglit. Gagawa ako ng hapunan.’

Kaming dalawa lang? Di ko siya masyadong kilala. Baka may mangyari agad. ‘Di puwede. Baka hanapin ako sa min.’

‘Sandali lang. Promise. Masarap ang iluluto ko. ‘

‘Eh bakit naman ako?’

‘Gusto lang kitang makilala. Wala namang masama doon.’ sabi ni Patrick nang maliwanagan niya ang mali sa iniisip niya.

‘Pasensiya na pero…’

‘Oo nga pala. Hehehe. Di nga pala maganda yung tayong dalawa lang agad. Ganito na lang. May cellphone ka? Ano number mo?’

‘Nakakahiya eh. 5110 lang cell ko.’

‘Eh ano naman? Di naman yung cell ang gusto kong makilala nang lubos eh. Kung gusto mo may pinaglumaan akong 8210 na mas maliit.’

‘Ano ka ba? Di ko matatanggap yun.’

‘Friends naman tayo di ba? Saka wala naman akong paggagamitan nun. Mabubulok lang yun.’

‘Ah eh…’

‘ Sige na. Hmmmnnnn’ wika ng binata sabay ngiti.

‘Sige na nga. Bigay ko na lang sa kapatid ko itong unit ko. ‘

‘Dalhin ko sa iyo mamaya. Para mapaglaruan mo na. ‘

‘Salamat ha?’

‘No problem. Yung number mo pala.’

’0926#######’

Pagsapit ng tanghali, dating gawi si Tess. Nagsara siya sandali at naki-cr kina Patrick. Doon na rin binigay ng binata ang cellphone. Pero pagkabalik ni Tess sa stand, hindi siya agad nagbukas. Muling gumana ang libog ng dalaga. Ang simpleng pagiging nasa malapit ng vibrator, ang alaala ng pagtatalik nilang magkapatid at ang kakatwang alok ni Patrick. Sa di-kalayuan, nahalata ni Patrick ang delay ni Tess sa pagbubukas. Napangiti siya sa sarili. Matawagan nga…

‘Oooohhhhh… Ohhh… sige pa Patrick. Ang saraaap…’ ungol ni Tess habang nasa loob ng hiyasniya ang vibrator. Malapit na siyang labasan nang mag-ring ang cellphone. Hindi niya kilala ang number at baka opisina ang tumatawag kaya sinagot niya ito agad. Hindi niya naisip na alisin ang vibrator sa hiyasniya.

‘Hello…’

‘Hi Tess.’

‘Patrick? Ohh!’ nabigla si Tess at hindi sinasadyang napaungol dahil sa vibrator. Nasa punto na siya na lalabasan na nang tumawag ang binata at malapit na siya. Sayang naman.

‘Bakit ka napatawag? Uunnngghhh’

‘Test ko lang number mo. May problema ba? Hindi ka pa bukas.’

‘Aaahhhh ehhh… Wala namannnnn Ahhh’ sagot ni Tess. Hindi niya mapigilang umungol. Nalilibugan siya sa nangyayari.

Samantala sa kabila, Nagiisip si Patrick kung anong klaseng pagdadaliri ang ginagawa ng dalaga. Abala rin siya sa sarili niyang ari. At alam niya kung anong uri ng ungol ang naririnig niya.

‘Okay ka lang diyan Tess? Parang may sakit ka yata?’

‘Ahhhhh… wala ito. Naidlip lang ako nung tumawag ka. Wala namang tao sa paligidddd uhhhh.’

‘Yung bigay ko na ba ang gamit mo? Try mo na. Magaganda ringtone niyan. Pag silent eh malakas siyang mag-vibrate.’

Nakakalibog naman ang sinabi niya. Alam kaya niya? Siya kaya ang nag-iwan ng vibrator dito? Hindi siguro. Baka nagkataon lang. Hayan na. Malapit naaahhh. ‘Puwede mamaya ulit? Magbubukas na ako. Puwede kang tumawag ahhhhh… pagka… pagka-bukas koo…’

‘Okay ka lang ha?’

‘Oo… Okay lang akohhh unnggghh sige na.’ sahi ni Tess at pinutol niya ang tawag..

‘Aaaaahhhhhhhhh’ tili ni Tess. Matagal siyang nilabasan. Nagsama ang pagkabitin niya at ang muling libog niya nang tumawag si Patrick. Mag-aayos pa lang siya nang makarinig siya ng pagtapik sa stand.

Burger Queen Chapter 7 – Agimat ni Mang Ramon

VII. Agimat ni Mang Ramon

Magbubukas pa lang ng stand si Tess nang may marinig siyang tumayapik sa stand. Kinakabahan siya at baka marami nang customer sa labas. {Patay ako kay Boss nito. Di ko kasi matiis. Ano ba nangyayari sa kin?}

‘Sandali lang po!’ sabi ni Tess.

Pagkabukas niya ng stand ay tumambad sa kanya si Mang Ramon. Nakangiti ang matanda na mukha namang inosente at mabait sa kabila ng maskuladong pangangatawan nito.

‘Pasensiya na po. Ahh, eh nag-iimbentaryo lang po. Ano po order niyo?’ tanong ni Tess.

‘Bigyan mo ako ng dalawang order ng hotdog sandwich. Maganda palabas mamayang gabi.’ sagot ng matanda.

‘Mamayang gabi niyo pa po kakainin? Baka po di niyo magustuhan pag lumamig. Baka di ko na kayo makita uli. hehehe’ pabiro ni Tess.

‘Ok lang yun. Pero sa gabi ang labas mo di ba? Baka puwede mo namang lutuin mamaya tapos hatid mo sa kin dun sa bahay na yun. Malapit lang naman. Naitanong mo na ba sa boss mo kung libre deliver?’

‘Ahh ehh…’

‘Sige na iha. Sa tanda kong ito eh baka naman hamugin ako.’

Nag-isip si Tess. ‘O sige po. Pero mamaya lang ha. Baka kasi di puwede eh. Para sa inyo lang po.’

‘Bait ka talaga. Sige. hihintayin ko. Heto pala bayad. Mamaya na lang ulit.’

Lumipas ang mga oras at nabentahan ni Tess ang mga puwii nang manggagawa nang maalala niya si Mang Ramon. ‘Oo nga pala. Yung matanda. Ano nga pala pangalan nun? Ramon?’ {Mag-aala-siyete na wala pa si Malou.}

Niluto niya ang mga order ni Mang Ramon at naghanda na sa pag-alis. Sakto ang dating ng kapalit niya.

‘Kanino iyan? ‘ tanong ni Malou. ‘Wala akong nakikitang customer.’

‘Order ito nung matanda dun sa kanto. Bayad na ito.’ sagot ni Tess.

‘Sinong matanda?’

‘Si Mang Ramon.’

‘Di ko kilala. May home delivery ba tayo?’

‘Wala. Gusto mo ikaw na lang. shift mo na eh.’

‘Pasensiya ka na lang at hmm.. trapik eh. Ikaw na. Mas kilala mo yun.’ sagot ni Malou.

‘Daya ka talaga. Sige. Diyan ka na.’

Nagtungo sa bahay ni Mang Ramon si Malou. Tatlong palapag ang bahay ng matanda. Mataas na parang style bungalow. Mayaman siguro siya. Tanaw siguro mula sa taas ang lahat.

Tanaw nga. Tanaw din ng naiinip nang matanda si Tess. Agad siyang bumaba mula sa lungga niya. Kakatok pa lang si Tess sa pinto nang pagbuksan niya ang dalaga at nagkunwaring gulat siya.

‘Oy! Ikaw pala iha. Sasadyain ko na sana yung mga order ko at baka nalimutan mo na.’

‘Di naman po. Heto na nga dala ko eh. Heto na po. Aalis na po ako.’

‘Teka, teka. Sandali lang. Tuloy ka muna at usap lang tayo sandali.’ sabi ng matanda.

‘Ahh ehh. Hindi na lang po muna. Malayo pa po uuwian ko.’

‘Sandali lang iha. Kikilalanin lang kita. Suki mo na ako pagkatapos. Pangako iyan. Saka bigyan man lang kita ng chocolate dahil sa pag-abala mong pumarine. Sandali lang.’

‘Asawa niyo po?’

‘Pumanaw na. Kaya sana maintindihan mo kung humanap ako ng kausap kahit sandali lang.’ drama ni Mang Ramon. {Hirap namang maipasok nito}

‘Sige po. Sandali lang po ha. Wow. Ganda naman ng bahay ninyo.’ sabi ni Tess. Maganda nga ang bahay ni Mang Ramon. Maaliwalas ang loob. Maraming mga mamahaling muwebles. {Sabagay. Antigo rin ang may ari.}

‘Ayos ba? Upo ka muna. Buksan ko TV. Sabi ko sa iyo maganda palabas sa cable.’

‘Ano po ba trabaho niyo?’ tanong ni Tess.

{Madaldal din pala ito. Ayos.} ‘Dati akong sundalo pero retirado na. Hirap ng tumatanda.’ Sabi ni Mang Ramon. Sabay bukas ng TV pero nakasalang pala sa VCD ang isang rated R na palabas. Saktong nasa bed scene na ang mga bida. ‘May kapatid akong babae sa States. Pinapadalhan na lang ako ng pera. Kaya heto.

Talo pa pensiyon ko sa militar. hehehe. Heto chocolates mo para mamaya.’

Isang bag ng chocolate ang nasa mesa. ‘Nakupo. Mahal pa mga iyan sa inorder niyo. Di ko matatanggap iyan.’

‘Sa iyo iyan. Marami pa niyan sa ref. Para namang may ngipin ako para sa mga iyan. Ewan ko ba sa kapatid ko. Gusto uyatang mapadali buhay ko. Softdrinks ka muna. Uhaw ka yata.’

‘Thank you po.’

Natuwa ang matanda nang inumin ni Tess ang Lingid sa kaalaman ni Tess, may halong pampatulog at Spanish fly ang ininom niya. Anuman ang balak ni Mang Ramon, siguradong hindi maganda para kay Tess.

Nakatingin sa malaking TV si Tess. 35 inches ba naman kumpara sa surplus na 14 inches sa kanila. Hindi rin siya makaiwas sa maiinit na eksena sa palabas. Maraming dialogue kaya di halata ang pagpapainit sa kanya. Todo init ang nararamdaman ni Tess kahit may aircon. Muli niyang naisip si Patrick. Tapos si Frank at si Patrick ulit. Abala naman si Mang Ramon sa paghain ng mga hotdog.

‘Kain ka na iha.’

‘Akala ko po sa inyo pareho iyan?’ tanong ni Tess, at habang sinasabi niya iyon, nakakaramdam na siya ng antok na may halong kakaiba.

‘Di ko inaasahang pauunlakan mo ako. Kaya sa iyo na iyan. May problema ba iha?’

‘Wala po. inaantok lang po ako. Tutuloy na lang po ako.’

‘Wag kang mag-alala. Pagod ka lang siguro. Pahinga ka lang sandali. Inom ka pa ng softdrinks. Heto.’

Ininom ni Tess ang softdrinks na hawak na pala ni Mang Ramon na katabi na pala niya.

‘Mang Ramon, kakaiba po nararamdaman ko. Para pong mainit. Ok po ba aircon niyo?’

‘Ok lang iyan iha. relax ka lang.’ sabi ni Mang Ramon habang hinihimas na ang braso ni Tess.

‘Ano po ginagawa niyo? Nakakakiliti po iyan.’

‘Relax ka lang iha.’ sabi ng matanda. Hindi malaman ni Tess kung ano ang nararamdaman niya. Hindi siya makatanggi sa panghihimas na ginagawa ni Mang Ramon sa kanya. Para siyang kinukuryente.
Sinimulan nang halikan ni Mang Ramon ang balikat ni Tess. Hanggang sa umabot na siya sa leeg ng dalaga. Kumawala bigla ang libog ni Tess na siya palang nararamdaman niya. Hindi siya makatanggi. Nasasarapan na siya.

‘Mang Ramon…’

‘Shhh. Masarap ba?’

‘Opo pero…’

‘Heto pa. Masarap ba?’ tanong ng matanda habang minamasahe na ang kaliwang susoni Tess.

‘opo…’

Sinimulan nang alisin ni Mang Ramon ang mga butones ng blouse ni Tess.

‘Mang Ramon. Huwag po…’ sabi ni Tess. Hindi na siya pinansin ng matanda. Nakalabas na ang malulusog na susoni Tess. Tuwang-tuwa ang matanda sa nakikita. Pink na pink at tayong-tayo ang mga utong ni Tess. Sinimulan siyang susuhin ni Mang Ramon.

‘Ooohhhh.’

‘Masarap ba?’

‘Opo. Masarap po ooohhhh.’ sagot ni Tess. Napapaliyad na ang katawan niya. Medyo malabo ang takbo ng kanyang isip. {Pero, matanda na si Mang Ramon. Ngayon ko lang siya nakilala. Pero.. Pero… Masarap ang ginagawa niya.}

Habang sinususo ni Mang Ramon si Tess, Minamasahe ng isang kamay niya ang kabilang susong dalaga. Abala naman ang isang kamay sa pag-alis ng pang-ibaba ni Tess. Ilang saglit pa ay hubo’t-hubad na ang dalaga. Halatang sumuko na si Tess. Para makasiguro, hinalikan ni Mang Ramon sa labi si Tess. Gumanti naman ito na labis niyang ikinatuwa.

‘Uhhmmm. Oooohhhhhh’ ungol ni Tess nang laruin na ni Mang Ramon ang kanyang hiyasna kanina pa naglalawa. ‘Uhmmm… Sarap…’ Lalong pinag-ibayo ng dalaga ang paghalik kay Mang Ramon.

Bumaba ng halik si Mang Ramon. Sa leeg, sa dibdib, sa kaliwang suso, sa kanan, sa tiyan, sa hita at sa huli, sa hiyasna ikinabaliw ni Tess.

‘Aaahhhhh… Ohhhhhh shit. Sarap!’ Sige pa po. Sige pa po.’ sabi ni Tess habang hawak ang ulo ng matanda.

Nagsimula na ring maghubad ang matanda. Inalis niya ang pantalon at brief niya. Binago niya ang kanyang puwesto hanggang sa tumapat sa mukha ni Tess ang ari niya. 69 na ang ayos nila. Di na alintana ni Tess ang edad ng katalik. Isinubo niya agad ang ari ni Mang Ramon.

‘Ahhhh Sarap iha. Grabe ka. Sige pa!’ sabi ng matanda. Sige naman sa pagtsupa si Tess. Napatigil sandali si Tess. Malapit na siya.

‘Ohhh, Ooohhhh! Aaaaaahhhh! Shit! Uuuunngghhhhhhhh!’ ungol ni Tess nang siya’y labasan. Lalo niyang pinag-ibayo ang pagsupsop sa ari ni Mang Ramon. Pero naiinip na ang matanda. Bigla siyang pumihit at itinutok ang ari sa hiyas ni Tess.

‘Gusto mo na ba Tess?’

‘Opo. Ipasok niyo na plis!’

‘Sigurado ka?’

‘Opo. Ipasok niyo na!’

At ipinasok nga ng matanda.

‘Oooohhhhhhh!’ ungol ni Tess. Pakiramdam niya ay punung-puno ang hiyasniya. May kalakihan din ang kay Mang Ramon. Lalo siyang nasarapan nang magsimulang umulos ang matanda.

‘Oooohhhh Ohhh Shit! Ohhhh ohhh Sige pa po. Huwag kayong huminto! Ohhh sarap!’

‘Ramon na lang itawag mo sa kin. Ayoko na rin nang ‘po’ kundi titigil ako!’

‘Oo! Oo! Ooohhhhhh. Ramon! Ramon! Sige pa! Sarap!’

Natuwa ang matanda. Nakaisip ng bagong bagay. Inalis niya ang ari kay Tess. ‘Tuwad dali!’

Agad namang tumuwad si Tess. Muling ipinasok ni Ramon ang ari niya kay Tess. Doggie style sila ngayon.

‘Shit! oooohhhh sarap!’ sigaw ni Tess. Di na nya alintana ang ingay.

‘Sarap ba? Sagot!’

‘Opo! Masarap po! ooohhhhh!’

‘Nagustuhan mo ba regalo ko?’

‘Regalo po? Ohhh’

‘Yung vibrator. Ayos ba?’

Nabigla sandali si Tess. Pero di siya makapag-isip sa sarap. ‘Inyo po yun?’

‘Ayos ba?’

‘Opo. Ooohhh ayos po…’

‘Di ka ba magpapasalamat sa kin?’

‘Opo! ooohhh! Salamat po. oooohh! Thank you po..’

‘Mabait na bata. malapit na ako ummm ummm ummm’

‘Ako rin po Ahhhhhh! Hayan na! Hanayn na poooohhhh!’

‘Ako rin! MAlapit na!’

‘Huwag po sa loob! Plis po! Ayoko pong mabuntis!’ sigaw ni Tess. Agad naman siyang pumihit para isubo ang ari ni Mang Ramon. Hindi na nakapag-react ang matanda. Mabilis na naisubo ni Tess ang ari niya. Dahil malapit na siyang labasan, kinadyot niya ang mukha ni Tess hanggang sa labasan siya. ‘Ahhhhhh.’

Napaupo ang matanda sa pagod samantalang napahiga sa supa si Tess habang may tumutulong tamod sa gilid ng labi niya. Pagod rin ang dalaga.

Burger Queen Chapter 8 – Surveillance

VIII. Surveillance

Nagising si Tess bandang alas-dose na. Nakabalot siya ng kumot ngunit hubot-hubad siya. Nagbalik bigla ang ala-ala niya sa nangyari. Hindi siya makapaniwala na nakipag-sex siya sa matandang si Mang Ramon. Kung papano siya napapayag, hindi niya alam.

Napaiyak si Tess. {Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit naman ganito?}

Naalimpungatan si Mang Ramon na katabi niya. ‘O. Bakit ka umiiyak diyan?’

‘Bakit niyo po nagawa sa kin ito? Ano po kasalanan ko?’

‘Pasensiya ka na iha. Maganda ka kasi. Sino ba namang lalaki ang di magagandahan sa iyo? Saka aminin mo na. May kalibugan kang taglay.’

Lalong napaiyak si Tess.

‘Totoo sinabi ko di ba? Huwag ka nang umiyak diyan. Enjoy ka naman di ba? Gusto mo bang makita?’

‘Ang ano?’

‘Mga ginawa natin. Isa kasing di malilimutang bagay ang ginawa natin. Sayang kung mawawala na lang pag ulyanin na ako. hehhe. Kaya nag-record ako.’

Hindi makapaniwala si Tess sa narinig. ‘Huwag niyo pong ikakalat. Pakiusap po. Huhuhu.’

‘Madamot akong tao. Huwag kang mag-alala. Pero pag di mo ako pinagbigyan uli baka magbago isip ko. Ok?’

Napatango na lang si Tess.

‘Pasensiya ka na. Maganda ka kasi. Pero kung aalisin mo sa isip mo na imoral o kasalanan ang nangyari eh mag-eenjoy ka. Promise. Nangyayari talaga ang ganitong bagay. Tao lang tayo. Alam mo ba mga Hapon? Wala silang pakialam sa ganyang bagay. Ang tao ginawa para makipag-sex. Kaya nga tayo may mga ari eh. Aminin mo. Nasarapan ka sa akin di ba?’

Tumango ang dalaga. May punto ang matanda pero nandun pa rin ang pag-aalinlangang bunsod ng ilang taong pagpapalaki at paniniwala.

‘Bakit tango ka lang naintindihan mo ba sinabi ko? Saka alam kong di ka na birhen. Eh di ibig sabihin nakapaglandi ka na agad. Huwag mo na lang pansinin kung sino. Isipin mo kung gaano kalaki. hehehe’

‘Uuwi na po ako.’

‘Huwag muna. Gabi na o. Sabihin mo na lang di dumating yung kapalit mo. Saka iisa pa ako.’

‘Ayoko po muna.’

‘Hindi puwede. Alam mo yun.’ mabigat sabi ni Mang Ramon. Natahimik sa takot si Tess. ‘Halika sa taas. Basta sundin mo lang ang gusto ko wala tayong problema. Mag-eeenjoy ka pa. Basta intindihin mo lang yung paliwanag ko sa iyo kanina.’ patuloy ng matanda.

‘Magbibihis po muna ako…’

‘Huwag na. Di mo kailangan iyan. Halika dali.’

Malaki talaga ang bahay ni Mang Ramon. Maganda ito at malinis. May disiplina nga ang sundalo. Pati ang kama ng bedroom sa 2nd floor ay makinis. Ayos na ayos. Walang nakakalat sa silid. Akala niya sa silid siya dadalhin pero nagpatuloy sila sa pag-akyat. Malinis din ang mga sahig at hagdang gawa sa kahoy na pawang bagong floorwax. Nakarating sila sa itaas na isang kuwarto lang. Tumambad kay Tess ang isang telescope sa bintana. Isang pares ng binoculars na nakasabit. Isang lumang radio equipment sa sulok ng silid, mga gamit sundalo sa kabilang sulok at isang mesang malapit sa bintana na may kakaibang equipment na katabi ng isang laptop. Sa gitna ng silid ay isang tumba-tumba katabi ng isang bangko at isang higaang kutson.

Gaya nang naisip ni Tess, tanaw nga ng matanda ang lahat. At nahinuha ni Tess na tanaw din siya ng matanda at ang mga ‘ginagawa’ niya. Malinaw na kay Tess ang lahat. Sinisi niya ang sarili.

‘Higa ka na. Relax ka lang.’ sabi ni Mang Ramon.

Nagpaubaya na lang si Tess. Humiga siya sa kutson habang hinalik-halikan siya ni Mang Ramon sa tenga, sa leeg at sa dibdib. Muling nag-init ang pakiramdam niya pero dahil malinaw na ang pag-iisip niya, di na katulad ng dati ang nararamdaman niya. Kinuha ng matanda ang kamay niya at ipinahawak sa kanya ang titi nito. Napansin na niya ang kalakihan ng ari ng matanda. Hindi katulad ng ari ni Frank. Hindi rin katulad ng ari vibrator na bigay pala ng matanda sa kanya. Hinawakan din ng matanda ang hiyasniya na unti-unting nababasa. Nadale ng matanda ang kuntil niya.

‘Oohhhh… Uhmmmm’

‘O hayan. Masarap ano. Enjoy ka lang. Umpisa pa lang iyan hehehe.’

Magaling ang matanda sa ginagawa niya. Hindi siya mapuwersa. Talagang romansa ang ginagawa niya kay Tess. Nagpaubaya na lang ang dalaga. Basambasa na ang hiyasniya habang sinususo ni Ramon ang dibdib niya.

‘Saraap po. Sige pa.’

‘Uhhmm..Ikiskis mo titi ko sa puki mo para masarapan ka lalo…’

Sumunod si Tess. Ikiniskis niya ang ari ng matanda sa hiyas niya. Di tulad ng vibrator, buhay na buhay ito at mainit.

‘Ooohhhh. shit! Aahhhh…’

Tuwang tuwa si Ramon. Inabot niya ang bag na nasa tabi ng kutson at naglabas ng isa pang vibrator. Binuksan iyon at biglang ipinasok sa hiyasni Tess.

Nabigla si Tess dahil hindi pa niya pinapasok ang ari ni Ramon ay may nakapasok na sa hiyasniya. ‘Ooooohhhh! Ano po iyan? oohhhh’

‘Di ba sabi ko huwag mo na akong po-po-in?’

‘Sensiya na Ra-Ramon.’

‘Salbahe kang bata ka.’ sabi ni Ramon. Itinodo niya ang setting ng vibrator.

‘Ooooohhhhhh hah hah hah ooohhh tama na Ramon, masarap ooohhh! Hayan na ako uuunnngghhhh!’

‘Nilabasan ka agad. Baka wala nang matira sa kin niyan?’

‘Masarap kasi. Ipasok mo na.’

‘May nakapasok na ah.’

‘Ito. Itong titi niyo. puwede?’

‘Malandi ka. Dapat ka uling parusahan.’ sabi ni Ramon. Tumigil siya sa ginagawa niya at tumayo. ‘Upo ka dito dali. Huwag mong alisin iyang vibrator.’ Itinuro niya ang tumba tumba (rocking chair).

Sumunod si Tess.

‘Ipatong mo kamay mo sa armrest. Good. Itaas mo hita mo. Ipatong mo binti mo sa braso mo. Hayan.’

Kumuha si Ramon ng tali at iginapos ang binti at braso ni Tess sa armrest ng upuan. Namumula sa kahihiyan si Tess sa hitsura niya. Nakabuyangyang ang hiyasniya at para siyang hayop na nakagapos pero namayani ang libog niya dahil sige pa rin ang andar ng vibrator sa hiyasniya.

Sinunggaban agad ng matanda ang kuntil ni Tess. Dinila-dilaan ito nang walang tigil.

‘Ooohhh Oooohhhh uunnghhh’ nilabasan uli si Tess. ‘Sarap di ko na kaya.’

‘Kaya mo pa iyan. Isa pa. Tapos ako na. Masama akong mabitin.’

Binasa ni Ramon ang butas ng puwit ni Tess gamit ang katas ng dalaga. Madali niyang naipasok ang dulo ng hintuturo niya sa dulas.

‘Ooohhh ano po iyan? Ooohhhh’

Kumuha ng stimulator si Ramon at ipinasok ito sa puwit ni Tess. Dalawang butas na ang may lamang naginginig.

‘Ooohhh. sarap po! Masarap Ooohhhh!’

Tumayo si Ramon at itinapat ang ari niya sa bibig ni Tess. Sa sobrang libog ng dalaga, hindi lang subo ang ginawa niya. Nilaro-laro pa ng dila niya ang ari ni Ramon. Inuga ni Ramon ang rocking chair at sa bawat uga, pilit inaabot ni Tess ang ari niya. Tuwang tuwa si Ramon sa nangyayari. Kanya na si Tess.

Samantala, pumasok si Alma sa silid ng ate niya. Inakala niyang nakauwi na ito. Nalungkot siya nang makita niyang walang tao sa kama. Init na init ang dalagita. Agad niyang hinalungkat ang mga gamit ng ate niya. Hinahanap niya ang bagay na nakita niya dati. Nainis siya nang di niya iyon nakita. Mabilis siyang nagtungo sa kusina para at kumuha ng isang bagay sa ref at mabilis na bumalik sa silid ng ate niya.

{Bad trip si Ate. nag-doubleshift yata. Kainis ka ate. Init na init ako…} sabi ni Alma sa kanyang sarili. Agad siyang naghubad at nilaro ang sarili. Natutunan niya ang ginawa ng ate nia sa kanya. Alam niya kung saang parte ng tinggil niya mas masarap hawakan. ‘Ooohhhh…. Sarap shit.’ ungol ni Alma. ‘Nasaan ka ba ha? aaaahhh! Gusto kong makaraos ooohhhh.’

Ilang sandali pa ay nilabasan na ang dalagita. Hindoi siya nakuntento at inilabas na ang talong na nakuha sa ref. Nung una ay nag-alangan siya. May kalakihan ang nakuha niya. Di naglaon ay ikiniskis niya ito sa kanyang hiwa. ‘Oooohhhhh… Unnnghhhh… sarap. Ganito pala itooohhh.’

Ilang sandali rin niyang ikiniskins ang talong habang minamasahe ang kanyang murang dibdib. Di naglaon ay namayani ang libog at sinimulang ipasok ang dulo ng talong sa hiwa niya. ‘Aaahhh aaahhhh’

Hanggang ulo pa lang ng talong ang kapangahasan niya ngunit sapat na ito para muli siuang labasan. Lupaypay si Alma sa kama ni Tess.

Nagsawa na sa paglalaro si Ramon. Tinanggal niya ang mga gapos at laruan kay Tess at inutusan itong pumatong sa kanya. Agad namang sumunod si Tess. Si Tess na ang nag-pasok ng ari ng matanda sa hiyasniya.

‘Aaaahhhhh Shit. Aaahhh ahhhh ahhh’ ungol ni Tess habang taas-baba siya sa ari ni Ramon. Parang hayok na hayok.

Ilang sandali sa ganung puwesto ang dalaga. ‘Hayan naaahhh lalabasann na akoohhh’

Bigla siyang pinigil ni Ramon. Medyo nainis si Tess sa nangyari. Pinahiga siya ni Ramon at itinaas ang mga hita niya. Kinuha uli ng matanda ang stimulator at binasa nang husto sa hiyasni Tess. Tinodo niya ang setting saka ipinasok nang todo sa puwit ni Tess.

‘Aaaahhhh arayyyy’

Di pinansin ni Ramon ang daing ni Tess. Itinapat niya ang ari niya sa bukana ng dalaga saka kumadyot. Agad napawi ang sakit na naramdaman ni Tess nang muling mapuno ang hiyasniya. Nagsimulang umulos si Ramon.

‘Ooooohhh Aaahhhhhh ahhhh ooooohhhh sarap. Ramon. Ramon Oooohhhh’ ungol ni Tess. Tirik na ang mata ng dalaga. Dagdag sarap ang nagigninig na bagay sa loob ng puwitan niya. Hinalikan ni Ramon si Tess na ginantihan naman nito.

‘Sarap mo Tess… Umm Umm Umm… Uulitin ba natin ito?’

‘Oooohhhh Aaaahhhh’

‘Sagot. Uulitin ba natin ito? Umm Umm’

‘Oo. Oo. Plis. Oo. Tapusin mo lang. Ooohhhhh Kantutin mo ako plis!’

‘Hehehe good girl umm ummm ummm malapit na ako umm’

‘Ako rin sige pa sige paaaahhh!’

‘Hayan na ako… Hayan na…. Ahhhhhh!’ ungol ni Ramon nang labasan siya sa loob ni Tess. Halos mapuno ng katas si Tess.

‘Aaaaahhhhhh!’ ungol ni Tess na nilabasan din. Naghalo ang katas nila. Huli na nang mamalayan ni Tess na sa loob niya nilabasan ang matanda.

{Hindi. Paano na? Paano na?} isip ni Tess. Agad siyang nagbilang ng araw kahit na nanginginig pa ang katawan niya. Napa-relax siya nang malamang safe siya. Pero di siya magpapabaya. Agad siyang bibili ng pills sa unang botikang madaanan niya.

‘Pasensiya na. Nakalimot ako hehhe. Enjoy ba?’

Napangiting-labi lang si Tess. Di niya makakailang iyon ang pinakamasarap na sex na naranasan niya.

‘Pahinga ka sa kuwarto. Hindi naman ako halimaw. Hindi kita aaraw-arawin. Saka gusto kitang maging kaibigan. Heto. 5000 iyan. Pampalubag-loob. Hindi iyan bayad kaya huwag mong isiping bayarin ka. Tandaan mo sinabi ko. Magparaya ka lang nang konti enjoy ka. Huwag mo lang kalilimutan ha. May tapes ako hehehe.’ sabi ni Ramon.

Burger Queen Chapter 9 – Pagmumuni-muni

Malalim ang iniisip ni Tess habang pauwi sakay ng Jeep. Mabuti na lang at walang gaanong sakay. Maoy na amoy sex pa siya. Bakit kasi tumanggi pa siyang makiligo sa bahay ni Mang Ramon. May katwiran ang matanda. Masarap ang sex. Ilang araw na rin siyang nagsasarili mula nang galawin siya ni Frank. Nakipag-sex din siya sa sariling kapatid na kapwa pa niya babae. Ipokrita ba siya para tumanggi? Dapat lang namang humindi sa taong di naman niya gusto di ba? May karapatan naman dapat siyang pumili ng makakasex niya di ba? Pero masarap ang kagabi. Grabe. Di niya akalaing malilibugan siya sa mga ginawa sa kanya ng matanda. Ilang beses din siya nilabasan at grabe pa.

Hnnngggg… Nag-iinit na naman siya. Bumabalik sa ala-ala niya ang mga nangyari. Ah basta. Ang sex ay para lang sa minamahal. Pero sino? Si Patrick? Di naman niya lubos na kilala ang binata. Ginagamit lang niya itong pantasya pag dinadatnan siya ng libog. Ginagamit. Gaganti siya. Tama. Gagamitin niya rin ang matandang iyon. May chocolates na siya saka malaking pera. Ganun din si Frank. Maghintay lang siya. Malandi na kung malandi. Malibog na kung malibog. Hindi naman niya ginusto ang mga nangyari pero pakikinabangan na lang niya. Babalikan niya ang mga gurang para masarapan at magkapera.

Maaga siyang nakauwi. Sinilip niya ang ina na natutulog pa sa kuwarto. Nasaan si Alma? Nagulat siya nang makita niya ang kapatid. Nakahubad ito sa kama niya. Napangisi siya. Gusto yatang umulit ng kapatid niya. Pero nagulat siya sa nakitang talong sa kamay ni Alma. Patay na. Naglalandi si Alma at kasalanan niya. Hindi sana maghanap ng lalaki si Alma. Kailangan ng masinsinang pag-uusap. Pero may uunahin muna siya.

Naalimpungatan si Alma nang may masarap siyang naramdaman sa hiyasniya. Nagulat siya nang makitang dinidilaan ng ate niya ang hiwa niya.

‘Oooohhhh Ateehh?’

‘Ssshhhh. Baka magising si Nanay. Pasensiya na ha. Double shift ako.’

‘Ok lang ate… Sige pa. Ooohhhh’

‘Masarap ba?’ tanong ni Tess. Sige ang dila niya sa kuntil ni Alma habang labas-masok ang hintuturo niya sa ari ng kapatid.

‘Ate, sige pa. Malapit na. Ooohhhh’

Hindi tumigil si Tess. Lalo niyang pinag-ibayo ang ginagawa.

‘Ate, ate, ayan na ako ooooohhhhh!’ ungol ni Alma nang labasan siya. Mas masarap talaga kapag iba ang gumagawa.

‘Sarap ba?’

‘Oo ate. I love you.’

‘Hep hep.’ sabi ni Tess na nakangisi. ‘Ok. I love you din. Bihis ka at sa labas sandali tayo. Usap tayo tungkol sa sex.’

Burger Queen Chapter 10 – Si Patrick

X. Patrick

‘Parang naaadik ka na sa sex. Delikado iyan sa edad mo.’ sabi ni Tess sa kapatid.

‘Masarap eh. Eh ikaw? Wala ka pa ngang 18 ah. Bakit mo naman ako pagbabawalan?’

‘Hinay hinay lang kasi. Nag-aalala lang ako sa iyo. Hindi ako santa pero bilang ate mo eh feel ko na pangalagaan kita. Saka kasalanan ko’t nagising ang libog mo. Huwag mo ring sabihing kaya mo sarili mo. Maniwala ka sa kin, dumaan na sa isip ko lahat iyan. Naging 14 din naman ako.’

‘Oo na ate.’ sabi ni Alma.

‘Huwag kang malungkot. Di naman bawal. Nandiyan na eh. Saka nandito ako. Huwag ka lang pahuhuli kay Nanay. Saka huwag muna sa lalaki. Sa edad natin, walang ibang interes ang mga iyan kaya huwag kang maniniwala sa i love you i love you na iyan.’

‘Dahil ba kay Ernie Ate?’

‘Isa nang dahilan yun. Basta. Kung ayaw mong matulad sa kin. Buti na lang wala na siya dito.’

‘Ano ba nangyari sa kanya?’

‘Nahulihan ng drugs. Pero break na kami bago nangyari yun. Sex lang ang habol sa kin.’

‘Binigay mo?’

‘Muntik na. Pero mali yun Alma. Kahit ginawa ko yun di ibig sabihin eh tama yun.’

‘Naiintindihan ko ate.’

‘Buti naman.’ sabi ni Tess. Nagyakapan ang magkapatid. ‘Sorry sa nangyari sa tin.’

‘Huwag kang mag-sorry ate. Enjoy ako.’

‘Sige na. Papasok ka pa. Magpapahinga lang ako.’

Ilang oras lang ay balik-duty si Tess. Nang wala nang customer, nag-text siya kay Patrick at nag-sorry sa hindi niya pag-sagot ng mga text kagabi. Naka-ilang text si Patrick sa kanya na nakita lang niya pag-uwi kanina.

/Sensiya na. Ngayon lang ako nakapag-load. / text ni Tess.

/Di bale na. Bawi ka na lang ma2ya. Wla me ksma dito. Dito k n lang kumain paglabas mo./ sagot ni Patrick.

/Sandali lang yun ha?/

/Oo. Order pati ako. dalhin mo na lang ma2ya. Yun na ka2inin natin./

/Kala ko pa naman maglu2to ka./

/Sensiya rin. Di ako marunong hehe. Sarapan mo n lng/

(Pareho sila ni Ramon) isip ni Tess. Iisa ang modus. Naalala na naman ni Tess ang nangyari. Paano kung may mangyari sa kanila ni Patrick? Papayag kaya siya? Si Mang Ramon, magpakita kaya ngayon at humirit din mamaya? Biglang nanlumo si Tess.

(Kaya ko kaya? Para na akong baliw na nakikipag-sex sa kung sino-sino.) Naputol lang ang pag-iisip ni Tess nang may umorder.

Ilang oras ang nakalipas, walang customer sa paligid at inabot na naman ng inip si Tess. Hindi niya namalayang kusang bumaba ang kamay niya sa pagitan ng hita niya. Muling sumariwa ang nangyari kinagabihan. Ang sabay na stimulator sa tumbong niya at ang vibrator sa puki niya at ang dila ni Mang Ramon sa tinggil niya. Ngayon pa lang ay basambasa na ang puki niya sa alaala. Huwag sanang ilabas ng matanda ang sinasabi niyang video. Ayaw niyang makita ang sarili niya sa mga DVD na nasa kalye. Agad niyang pinigil ang kamay niya sa paghimas sa puki niya. (Ano ba ito?) Mas madali niyang ramdam ang sarili dahil slacks ang isinuot niyang pantalon. Sa loob-loob niya, kailan pa siya natutong mag-slacks? Palda o maong lang ang sinusuot niya dati. Maya-maya’y nag-vibrate ang cellphone niya. Binasa niya ang message. Galing ito kay Patrick.

/Huwag mo kalimutan ma2ya ha./

Sumagot si Tess. /Oo na./

Lalo lang nagising ang libog ni Tess. Tumingin siya sa bag niya kung saan nandun ang vibrator. Dalhin kaya niya kina Patrick? Kunyari CR siya. Hindi siya makapag-isip nang malinaw. Binuksan niya ang bag. Nagulat siya nang di niya ito makita.

(Shit! nasaan na yun?) sabi niya sa sarili. (Hindi ko sana naiwan sa bahay. Hindi sana maglinis si Nanay sa kuwarto.)

Sa mga sandaling yun, naglilinis nga ang nanay nila sa kuwarto ni Tess. Matapos magwalis, inayos ang kama. Pagkahila niya ng kumot ni Tess, may nahulog sa sahig. Halos himatayin si Aling Lea sa nakita.

Hindi makapaniwala ang nanay ni Tess. Isang pekeng ari ng lalaki na gawa sa goma na may motor sa ilalim. Isang vibrator! Saan galing ito? Kay Tess ba ito? Kay Alma? Bakit nandito ito sa kuwarto ni Tess?

May kalakihan ang vibrator. Maputla ang kulay at nasa 8 pulgada ang haba. At habang hawak ito ni Aling Lea, may nagigising siyang pakiramdam na pumapaibabaw sa pagkalito at galit sa kung sino mang may-ari nito. At sa edad na 38, hindi pa malayong mag-init ang kanyang katawan. Pinagapang niya ang daliri niya sa kahabaan ng vibrator hanggang sa ulo nito. Inilapit niya ito sa mukha niya at inamoy. Amoy malinis naman. Napaupo siya sa kama ni Tess. Nasa school pa si Alma at nag-iisa siya sa bahay.

Parang kinukuryente ang katawan niya habang tinititigan ang pekeng titing hawak niya. Bahala na. Agad siyang pumunta sa pinto ng bahay at ini-lock iyon. Agad siyang bumalik sa kuwarto ni Tess at isinara rin niya ang pinto nun. Nagising na rin ang libog ng ina ni Tess. Matagal na siyang di nakakaranas ng sex mula nang mamatay ang asawa niya. Mamaya na lang niya haharapin ang anak.

Idinampi niya ang vibrator sa leeg niya at jinawakan ang isang susoniya sa ibabaw ng suot niyang duster. ‘Uuummmmmhhh’ ungol niya. Sinimulan niyang halik-halikan ang kahabaan ng vibrator hanggang sa mabasa ito ng laway. Isinubo niya ang vibrator habang minamasa niya ang mga susoniya. Mainit na ang pakiramdam niya kaya inalis niya ang suot niyang duster at lumabas ang mga susoniya na walang bra. Tayong-tayo pa ang mga susoni Aling Lea. 20 anyos siya nang ipanganak niya si Tess. 38 anyos siya ngayon. Hindi pa siya maituturing na losyang. Kaunting taba dito, konti doon pero may hugis pa rin ang katawan niya. Pagkaalis ng duster, humiga siya sa kama ni Tess at sinimulang hagurin ang puki niya habang nakasubo sa bibig niya ang vibrator.

‘Uuuummmhh uuhhhh’ ungol ni Aling Lea. Nang mabasa nang husto ang puki niya, ikiniskis niya sa tinggil niya ang ulo ng vibrator.

‘Oooohhh Tomas! Ang sarap ooohhh! Miss na miss na kitaaaahhh!’

Hindi alam ni Tess ang gagawin. Tumuloy kaya siya kay Patrick mamaya? O magmadaling umuwi at baka makita ng nanay niya ang vibrator sa kuwarto? Kung naiwan niya ito, nakatago naman sa mga damit niya pero paano kung hindi. Pagkakaalam niya ay nasa bag iyon. Nagpasya si Tess. (Hindi naman siguro. Nakatago yun para na rin di makita ni Alma.)

‘Ooohhh oooohhhh ooohhhhh Tess! saan mo na kuha ito bata ka? ooohhhh! saraaap!’ ungol ni Aling Lea habang inilalabas-masok niya ang vibrator sa keps niya.

‘Ayan na! ayan na! hayan naaaa! uuunnggghhhhh!’ ungol ng nanay ni Tess nang labasan na siya. Nanginig ang buo niyang katawan. Matagal na siyang si nakakaranas ng pagpapaligaya sa sarili. Sa hirap ng buhay ay di sumagi sa isip niya ang gayong bagay. Libang na siya sa pakikinig ng radyo o panonood ng TV at abala siya sa trabaho.

Sa ginawa niyang ito, di niya maaaring iangat ang sarili sa anak kapag hinarap niya ito. Mahinahon siyang hihingi ng paliwanag mula kay Tess. Gusto pa niyang humirit pero ilang sandali na lang ay uuwi na si Alma.

Nagluto si Tess ng dalawang extra large na burger na may extra coleslaw at dagdag na BBQ sauce. Abonado niya ang order at kukunin na lang kay Patrick ang bayad. Hindi nagpakita o nagparamdam si Mang Ramon maghapon. Salamat naman. pagdating ni Malou, mabilisan siyang nagpunta kunyari sa sakayan. Umikot siya at nagpunta sa bahay ni Patrick.

Sinalubong siya ni Patrick sa gate at niyaya siya paloob.

‘Buti naman dumating ka.’

‘Kakahiya kasi sa iyo eh. Pero sandali lang ako. Pagsaluhan lang natin itong dala ko.’ sabi ni Tess.

‘Ok. Uhh… so date na ba ito?’

‘Siguro. Ganun na nga hahaha…’

‘Pasensiya na kung dito lang sa bahay. Next time labas tayo. Kailan ka ba walang pasok?’

‘Miyerkules.’

‘Ok. Pero sa ngayon, dito na lang tayo manood. Mahilig ka ba sa anime? May nabili akong maganda sa labas.’

‘Di gaano eh.’

‘Sige. Di bale. Nood na lang tayo ng horror.’

‘Sige.’

Isinalang ni Patrick ang palabas na ‘Night of the Living Dead’.

‘Sarap naman ng luto mo. Kasing sarap siguro ng nagluto.’

‘Huwag ka gang magbiro nang ganyan. Sinarapan ko talaga. Kakain din kasi ako eh.’

‘Kala ko pa naman ako lang iniisip mo.’

‘Excuse me. Hahaha’

‘Kumusta trabaho?’

‘Ok lang. Nakakapagod. Kahit walang ginagawa nakakapagod din. Buti ka pa dito ka lang sa bahay. Nanoood lang ng TV.’ sabi ni Tess.

‘Mas ok ka pa nga. At least may pinatutunguhan yung oras mo.’ sabi ni Patrick. ‘Ako tambay pa lang.’

‘Eh nag-aaral ka pa di ba?’

‘Oo. Pero pag ganitong summer eh taong bahay lang ako.’

‘Nasaan parents mo?’

‘Trabaho pareho. Out of country.’

‘Wow naman. Buti ka pa. Yaman niyo siguro.’

‘Di naman. Ganun lang talaga trabaho nila. Mahirap din yung wala ang mga magulang mo lagi. Eh ikaw?’

‘Wala. Mahirap lang kami. Kita mo nga cellphone ko noon. Bigay lang din sa kin ng isang tiyahin ko. Kung di ako binigyan, eh wala.’

‘Kawawa ka naman.’ sabi ni Patrick. Sinubukan niyang akbayan ang dalaga sa likod. Wala namang tutol si Tess. Nagkaroon ng scene sa pelikula na nakakabigla. Biglang napayakap si Tess kay Patrick sa gulat. ‘Ayyyy!’

‘Hahaha. ‘ natawa si Patrick kay Tess. Nagtama ang mga mata nila. Lumapit ang mukha ni Patrick kay Tess at hinalikan ang dalaga sa bibig. Wala ring pagtutol ang dalaga.

Tuwang-tuwa si Patrick sa nangyari. ‘Tayo na ba? May magagalit ba?’

‘Wala. Ok lang.’ sabi ni Tess.

‘Puwede ulit?’

‘Oo.’

Hinalikan uli ni Patrick si Tess. Mas matagal ngayon ang halik niya. Wala pang masyadong experience si Patrick sa halikan. Napansin ito ni Tess. Yumakap si Tess sa batok ni Patrick at binukas ang kanyang labi. Nakuha ni Patrick ang gusto ni Tess. Ipinasok niya ang dila niya sa bibig ng dalaga at doon naglingkis ang mga dila nila at nagpalitan sila ng laway.

‘Uuuhhmmm’ ungol ni Tess. Gumapang ang kamay ni Patrick sa likod ni Tess. Inalam niya kung maaari niyang hawakan ang buong katawan ng dalaga. Sige lang ang kanilang halikan.

Ihiniga ni Patrick si Tess sa supa at hinalikan uli. Sarap na sarap si Patrick sa halikan nila. (Mukhang 3rd base agad ako.) Ngayon ay gumapang ang kamay niya sa dibdib ni Tess. Wala pa ring pagtutol ito. Sinimulang halikan ni Patrick ang leeg ni Tess.

‘Ooohhh Patrick.’ ungol ni Tess. Pumasok na ang kamay ni Patrick sa blouse ni Tess at hawak na niya ang ibabaw ng bra ng dalaga. Minasahe niya ang mga boobs ni Tess. Ilang sandali pa ay itinaas ni Patrick ang blouse ni Tess. Tumambad sa kanya ang malulusog na dibdib ni Tess na natatakpan pa ng pink na bra. Gumanti si Tess at hinubad din niya ang tshirt ni Patrick. Inalis naman ni Patrick ang bra ni Tess. Napatakam ang binata sa mga patties ni Tess. Sinuso niya ang isa at nilamas naman ang kabila.

‘Ooohhh Patrick. Sarap. Uuhhmmm’ ungol ni Tess. Habang sumususong parang sanggol si Patrick, si Tess na ang nagkusang alisin ang pantalon. Sabik na sabik na siyang makantot muli. Lumipat sa kabilang susosi Patrick at lumipat din ang kamay niya sa katambukan ni Tess.

‘Uhhhmm… Patrick. Ohhhh!’ ungol ni Tess nang alisin ni Patrick ang panty at ipasok ang isang daliri sa basa na niyang hiyas.

Libog na naman si Tess. Ibang tao na naman ang ka-sex niya. Ka-edad niya at pinapantasya niya. Itinulak nii Tess si Patrick at isinandal sa supa. Hinubad ni Tess ang shorts at brief ng binata at tumambad sa kanya ang matigas na ari nito.

‘Aaaahhhh Tess!’ ungol ni Patrick nang isubo ni Tess ang ari niya. Mainit ang loob ng bibig ni Tess. Dinila-dilaan ni Tess ang kahabaan ng kay Patrick. Matapos nun ay sinipsip ang ulo.

‘Aaahh ahhh uuhhmmm!’ ungol ni Patrick. Hinawakan niya ang ulo ni Tess at hindi niya napigilang umulos sa bibig ng dalaga.

Sarap na sarap si Tess sa kanyang ginagawa. Sinimulan rin niyang pinggerin ang sarili. Nakita yun ni Patrick. Pinigil muna niya si Tess. Pinahiga niya ito sa supa. Bumaligtad si Patrick pero nakatapat pa rin sa bibig ni Tess ang ari niya. Nakatapat naman ang hiyasni Tess sa mukha niya. Nakuha ni Tess ang gustong mangyari ni Patrick. Muli niyang isinubo ang ari ng binata. Dinilaan naman ni Patrick ang hiyasni Tess.

‘Uhhmmm hhmmmm hmmphhh’ ungol ni Tess habang nakasubo pa ang titi ni Patrick sa kanya. Itinaas niya lalo ang balakang niya at lalong ibinuka ang hita niya para kay Patrick. Lalo naman niyang pinag-ibayo ang pag-tsupa sa binata.

‘Tess. Di ko na kaya. Ipapasok ko na.’ sabi ni Patrick at pagkasabi nun, nagbago siya ng puwesto at itinapat ang titi niya sa puki ni Tess at saka umulos.

‘Oooohhhhh! Shit ahhhhhh!’ ungol ni Tess.

‘Uhmm umm umm!’ ungol naman ni Patrick sa bawat ulos niya kay Tess. Todo ang pagbayo niya sa dalaga. Dinig na dinig sa living room ang pagtama ng pagsalpak ng mga balakang nila. Biglang ibinago ng puwesto ni Patrick si Tess. Pinatayo niya ito at ipinahawak sa sandalan ng supa. Hinawakan ni Patrick ang puwit ng dalaga saka muling pinasok ang hiyasnito.

‘Ooohhhhh saaarraaap!’ ungol ni Tess. Sarap na sarap si Tess sa mga bagong posisyong naranasan.

‘Oohh ohh ohh sarap! sige pa! sige pa! oohh! Biliss!’ sigaw ni Tess sa tuwing bumabaon si Patrick sa kanya.

‘Tess! Tess! Sarap mo shit Tess!’ sigaw ni Patrick. ‘Hayan na ako Tess! Malapit na! Puwede sa loob? Puwede ba?’

‘Puwedeng oohh puwede oohh basta aahhh basta huwag kang huwag kang titigil ooohhh!’

‘Hayann naaahhhh ahhhhh’ sigaw ni Patrick nang labasan siya sa loob ni Tess. Ramdam na ramdam ni Tess ang init ng tamod ni Patrick sa loob niya at dahil doon ay nilabasan din siya. Kapwa sila napahiga sa supa, nagyakap at muling naghalikan.

‘Sarap Patrick.’ nakangiting sabi ni Tess.

‘Isa pa?’

‘Sana. Pero kailangan ko nang umuwi.’

‘Sige. Hatid kita hanggang sakayan.’ sabi ni Patrick.

Burger Queen Chapter 11 – Sabit

‘Tess, aminin mo sa kin. Sabihin mo sa kin ang totoo. Naglalandi ka na ba?’ tanong ni Aling Lea. Mahina, mahinahon. Hawak ng ina ni Tess ang vibrator niya.

Tahimik sandali si Tess. Nag-iisip ng sasabihin. Huling-huli sa kuwarto niya ang naiwan niyang vibrator. ‘May… may boyfriend na kasi ko…’

‘Ok lang ang may boyfriend ka. Nagkaroon ka na noon. Pero anak, ano ito? Saan galing ito? Ano na nangyayari sa iyo?’ mangiyak-ngiyak na tanong ni Aling Lea. ‘Sa tindahan ka ba ng burger talaga pumapasok?’

‘Oo naman nay. Heto uniform ko. Amuyin niyo pa. Mapapaliwanag ko po iyan.’

‘Sige. Saan galing ito? Ginagamit mo ba?’

‘Naiwan… naiwan po iyan ng isang customer sa stand. Hindi na po binalikan. Nahiya na po yata. Isosoli ko po sana pero ilang araw na wala pa ring nagtatanong o kumukuha.’

‘Ginagamit mo ba?’

‘Natukso po ako Nay. Aaminin ko pong ginagamit ko.’

‘Hindi ito bigay ng bf mo?’

‘Hindi po. Sa customer po talaga galing iyan.’

‘Yang paglalandi mo Tess. Pag nagbunga iyan paano na tayo?’

‘Alam ko naman po Nay. Nagpi-pills naman ako eh. Sorry na talaga pero… Hindi ko naman pinababayaan ang sarili ko,’ mangiyak-ngiyak ding paliwanag ni Tess.

‘Natural lang ang mga sinasabi ko anak. Nanay mo ako. Wala na ang ama mo saka ikaw lang ang bumubuhay sa ‘tin. Hindi pa ako nakakabalik sa trabaho ko. Paano na pag-aaral mo?’

‘Sisikapin ko Nay. Hintayin niyo lang. Pagiginhawahin ko buhay natin. Huwag niyo na akong pagdudahan. Walang-wala sa isip ko ang umalis.’

‘Buti naman anak. Basta mag-iingat ka sa sarili mo. Kawawa kami ng kapatid mo pag nawala ka.’

‘Siyempre naman. ‘ sabi ni Tess. (Buti naman hindi masyadong galit.)

‘Nay, saan niyo po nakita iyan?’

‘Dito sa kama. Habang naglilinis ako. May aaminin din ako sa iyo ngayong alam ko na kung saan ito galing. Natukso rin ako nito.’

Nagulat si Tess sa sinabi ng ina. (Kaya siguro hindi galit masyado) ‘Kahit sino siguro Nay. Basta nag-iisa saka nakatago.’

‘Pagamit din ha. Huwag mong ipapakita ito kay Alma. Tayo lang ang makakaalam.’

‘Opo nay.’

‘Sige. Matulog ka na. May pasok pa bukas.’

Kinabukasan.

‘Tess, report ka raw kay Sir Frank bukas.’ sabi ni Amy.

‘Sinabi ba kung bakit?’ tanong ni Tess.

‘Ewan ko day. Basta ako nagtatrabaho lang po. Nag-text lang si Sir. Hindi sinabi kung bakit.’

‘OA ka naman.’

‘Hmp. May ginawa ka sigurong kalokohan ano?’

‘Wala ha. Kaya nga nagtatanong eh.’

‘Ewan nga eh. Ang kulit mo. Sige na. Uwi na ako. Babay.’

Naiwang mag-isa si Tess. Nagkataong maraming customer dahil oras na ng meryenda. Medyo distracted siya dahil sa ala-ala niya kagabi.

‘Miss, kulang yata ito ng coleslaw.’ sabi ng isang customer.

‘Ayy sorry po. Pasensiya na po.’

‘May problema ba?’ tanong ng suki niya.

‘Pasensiya na po. Inaalala ko lang po kapatid ko. May sakit kasi eh.’

‘Arayyy!’ sigaw ni Alma habang kumakain ng merienda.

‘Ano yun?’ tanong ng kaklase.

‘Nakagat ko dila ko. May nakaalala yata sa kin eh.’ sagot ng dalagita.

‘Baka naman si Lester! Sagutin mo na kasi.’ kantiyaw ng mga kaklase.

‘Gugulpihin ako ni Ate pag nalamang may bf na ako.’

‘Eh ba’t laging maaliwalas lagi ang dating mo girl! May glow ka eh. May ginagawa ka siguro.’

‘Ano ba. Wala. Huwag niyo nga kong itulad sa inyo.’ deny ni Alma. (Kung alam niyo lang.)

/Hi Tess. Grabe ka kagabi. Super/ text ni Patrick.

/ikaw din. ok ka lang?/

/Siyempre. Isa pa?/

/Baka masobrahan ka. Sensiya na pero ilang araw na kasi ako ginagabi eh. /

/Oks lan. Diyan ka lang naman eh. Love u nga pala. Tayo na ba? Di ko natanong kagabi./

/Ano pa ba ibig sabihin nun? Kinain ko na nga yang ano mo eh./

/Hahaha. Love u ulit./

/Love u din. May customer na. Cge./

‘Balita ko marami ka raw ngayong suki sa puwesto.’ sabi ni Frank.

‘Di naman po Sir.’ sagot ni Tess.

‘Hmmm. Aminin mo na magaling ka. Kaya kita pinatawag dahil maganda performance mo.’

‘Sir, ilang araw pa lang naman.’

‘Alam ko yun, Tess. Kumusta na nanay mo?’

‘Maayos na po. Di ko pa kayo napasalamatan dun sa pambili niya ng gamot.’

‘Hahahaha… di pa ba salamat yung nangyari sa atin? ‘

Namula si Tess sa sinabi ni Frank. Oo nga naman. Sobra pa nga yung nangyari kaysa ibinigay niya. Mukhang may patutunguhan ang usapan nila ngayon. Handa naman si Tess.

‘Ok lang ba sa iyo ang maulit. Sa totoo lang pinatawag kita dahil miss kita.’ sabi ni Frank. Tumayo ito at muling nagpunta sa likod ng upuan ni Tess.

‘Sir.’

‘Frank lang.’ sabi ng manager. Hinawi niya ang buhok ni Tess at hinalikan ang tenga ng dalaga. Hindi naman tumutol si Tess. Natuwa naman si Frank. Hinalikan niya sa labi si Tess. Gumanti naman ang dalaga.

‘Buti ka pa. Sina Cion saka si Malou maaarte.’ sabi ni Frank.

‘Pati ba sila?’ tanong ni Tess.

‘Pero di sila tulad mo. Mapagbigay ka kaya magiging mapagbigay din ako.’ sabi ni Frank.

{Ayos pala. Di ko na kailangang magpahiwatig pa. Kung may makukuha ako ngayon eh mas mabuti.} isip ni Tess. Lalo niyang ipinasok ang dila niya sa bibig ni Frank.

Binuksan ni Frank ang pantalon niya at inilabas ang ari niya. Itinapat niya ito sa mukha ni Tess. Bakas sa mukha ni Tess ang pananabik. Nakahiligan niya ang pagtsupa sa ari ng lalaki. Sinimsim ni Tess ang ulo ng titi ni Frank habang taas-baba ang kamay niya sa kahabaan nito.

‘Ahhh ahh ganyan nga Tess. Ang galing mong bata ka! Ahh’ ungol ni Frank. Hinawakan ni Frank ang ulo ni Tess para hindi tumigil ang dalaga. Nilamas naman ni Tess ang sariling dibdib para madagdagan ang sarap ng ginagawa niya. Malapit nang labasan si Frank nang may marinig siyang boses sa labas ng pinto.

‘Frank!’ sabi ng boses ng babae sa labas.

Naku. Tess! Dali. Sa ilalim ka muna ng desk ko!’ pabulong na sinabi ni Frank. Halatang takot sa sinumang nasa labas.

‘Sino yun Sir?’

‘Basta dali!’

Nagpunta nga sa ilalim ng desk si Tess. Malaki ang desk ni Frank. Hindi kita ang ilalim nito. Umupo naman si Frank sa likod ng desk at nagkunwaring abala.

‘Ikaw na magbukas ng pinto Linda. Busy ako.’

‘Ano ka ba naman? Tatayo ka lang sandali di mo pa magawa!’ sabi ni Linda, ang asawa ni Frank.

‘Eh kita mo ngang marami akong ginagawa. Di ba sabi ko pati na sabihan mo ako bago ka pumunta?’

‘Bakit? Para di kita mahuli, ganun?’

{Ahh… Asawa ni Sir.} sa isip ni Tess. {Parang nakakatakot.}

‘Anong mahuli. Baon na nga ako sa trabaho. Wala akong panahon sa ano mang iniisip mo. Bakit ka napagawi? May telepono naman para sabihin sa kin kung ano kailangan mo.’ sabi ni Frank.

‘Di ka ba tatayo diyan?’ tanong ni Linda. Hindi makatayo si Frank dahil hindi maayos ang brief at pantalon niya. Nakabukas pa ang zipper at nakaladlad ang sinturon. Saka lang yun napansin ni Tess.

‘Ikaw kaya ang umupo. Pasensiya na at kailangan ito mamaya. Pag di ko natapos ito baka ma-late na naman ang mga supplies natin. Ahh! Ano bang?’

‘Ano yun?’ tanong ni Linda.

‘Wala. Wala. Biglang nanakit ang kamay ko.’ sagot ni Frank. Di na niya magawang tumingin sa ilalim pero alam niang dinidilaan ni Tess ang ari niya.
‘Ahhh Hon, ano ba pinunta mo para matapos ko ito? Kailangan talaga ito mamaya ehhh.’ tanong ni Frank.

‘Actually dear, may nakita kasi anong magandang bag na sale ngayon sa Landmark. Kaso cash sia eh alam mo namang puro card lang ang dala ko. Mas makakatipid tayo kung cash na lang.’

‘Mas makakatipid ka kung di mo na lang bibilhin.’ sabi ni Frank. Hirap na hirap siyang magkunwari at magsalita nang matino habang taas-baba ang ulo ni Tess sa ari niya.

‘Ano ka ba? Minsan lang humingi ang tao eh!’ sabi ni Linda. ‘Aminin mo! May babae ka. Kung magtipid ka eh parang lagi kang walang pera.’

‘Wala ahh, Wala nga eh. Di mo ba nakikitang nahihirapan ako dito? Nadi-distract ako. Alam mo namang… mahina… ako sa math.’ sabi ni Frank. Papikit-pikit siya at pinagpapawisan. Si Tess naman ay subo pa rin ang ari ni Frank. Pinapakikot niya ang dila niya sa sensitibong bahagi ng ari ni Frank habang pinaglalaruan niya ng kamay ang itlog ng lalaki. ‘Magkano ba yung bag?’

’5000 lang naman.’

Napatigil si Tess. {5000 para sa bag? Sale pa ha?}

Binuksan ni Frank ang petty cash box at kumuha ng 6000. ‘Hayan. Uhmmm… Pero… bago ka pumunta eh isama mo yung mga bata. ‘

‘Ok ka lang ba? Parang nahihirapan ka?’

‘Ok lang ako. Ikuha mo lang ako ng tubig.’

Kumuha ng tubig si Linda na nilagok naman ni Frank. Kinuha ni Linda ang pera sa mesa. ‘Thanks dear. Sige. Alis na ko.’ Yumuko si Linda para halikan si Frank. Sadyang inilapit ni Frank ang mukha niya para di na madungawan ni Linda si Tess na sige parin ang pagtsupa kay Frank.

Nang makaalis na si Linda, lalong binilisan ni Tess ang pagtsupa kay Frank. Di na makuhang magalit ni Frank dahil malapit na siyang labasan. ‘Ahh ahhh ahhh hayop kang bata ka ahhh ahh ang salbahe mo ahhh ayan na ahhh ahh ahhhhhhh!’ ungol ni Frank.Nilunok ni Tess lahat ng katas ni Frank. Basang-basang pawis si Frank.

Si Tess naman ay libog na libog at tuwang-tuwa sa kanyang ginawa. Naghubad agad siya ng pang-itaas at inipit sa mga susoniya ang ari ni Frank na matigas pa.

‘Yes. Salbahe ka talaga Tess. Parang kailan lang mahinhin ka ahhh!’ sabi ni Frank. Kinabig niya ang dalaga at itinayo. Hinawi niya ang mga papel sa mesa. Marahas niyang inalis ang pantalon at panty ni Tess. Pinapuwesto niya patuwad si Tess saka ipinasok ang ari niya sa basang-basa nang puki ng dalaga.

‘Ooooohhh Sirrr! Ooohh Oohh Ohhh! ungol ni Tess habang binabayo siya ni Frank.

‘Salbahe ka. Eh kung mahuli tayo?’ sabi ni Frank. Sinabunutan niya si Tess habang lalong nilakasan ang bayo. ‘Umm! Umm! Ummm!’

‘May tiwala naman ahhh ahhh ako sa inyo eh ooohhh!’

‘At dahil salbahe ka, may sorpresa ako sa iyo.’

Hinawakan ni Frank ang basang hiyasni Tess pasalok at kumuha ng sapat na dami ng katas. Ipinahid iyon ni Frank sa tumbong ni Tess. Nagulat na lang si Tess nang nakatapat sa puwit niya ang ari ni Frank.

‘Sir?’

Hinawakan ni Frank si Tess para di ito makapalag. ‘Relax ka lang iha. Masasarapan ka dito.’

‘Ahhhh arayyy ahhh’ daing ni Tess.

‘Sa una lang ito. Parang dati.’ sabi ni Frank. Nakapasok na ang ulo ng ari niya. Hindi siya .asyadong nahirapan dahil sa dulas ng puwit ni Tess.

‘Ahhh arayyy sir! Tama na po..’

‘Relax ka lang. Masasaktan ka lalo.’ sabi ni Frank. Kalahati na ng ari niya ang nakapasok kay Tess.

Pinilit nga ni Tess mag-relax. Ramdam niyang nakabaon na sa puwit niya ang ari ng amo. Kakaiba ang nararamdaman niya. Masakit pero para siang nasasarapan sa pagkakapuno ng puwit niya.

Nagsimulang maglabas-masok si Frank sa puwit ni Tess. Sinimulan din niyang dalriin ang hiyasng dalaga.

‘Aaaahhhhh ooohhhhh! Sir! Ano iyan? aaaahhhh!’ ungol ni Tess. Kakaibang sarap ang nararamdaman niya. Masakit na masarap.

‘Huwag kang maingay. Baka marinig tayo.’

‘Oooohhh sarap Sir. Masarap ehhhh ahhhh!’

‘Masarap ba?’ tanong ni Frank. Lalong binilisana ng paglabas-masok niya. ‘Umm! Umm! Umm! Masarap ha? Ummm!’

‘Oo. Oohhhhhh o oooohhhh!’ ungol ni Tess. Pinisil niya ang magkabilang susoniya sa panggigigil. ‘Sige paahhh Ooohhhh!’ Samut-saring klaseng sex ang naranasan ni Tess sa loob lang ng ilang araw. (Patawarin sana ako oooohhhh! Gusto ko nararamdaman kooohh) ‘Sir! ayan na ako ayan naaahh! Uunnngghhhhh’

Nabasa nang husto ang mga daliri ni Frank. Sa sobrang sikip ni Tess, nararamdaman na ni Frank na lalabasan uli siya. ‘Hayan na rin ako Tess. Uuuhhhhhh!’

Ramdam din ni Tess sa loob ng puwit niya ang paglabasf ng mainit na katas ni Frank. ‘Ooooohhhh’

Nagpahid ng tissue sa ari si Frank. Nanatili namang nakadapa sa desk si Tess. ‘Iyan tuloy. Salbahe ka kasi. Grabe kang bata ka. Pero pinasaya mo ako. Ngayon ko lang din nasubukan yung kanina. Hehehe. Kung baga eh virgin pa titi ko sa puwit ng babae.’ sabi ni Frank. Naglabas ng checkbook si Frank at nagsulat ng halagang 5000 din at inabot kay Tess.

‘Ang laki nito Sir.’

‘Ayaw mo?’

‘Hindi. Sir. Thank you po talaga.’ sabi ni Tess habang hinihimas pa ang puwitan niya.

‘Masarap nga talaga ang ganun. Hehehe. Hamo, masasanay din iyan.’ sabi ni Frank. Nilapitan niya ang dalaga at hinalikan sa labi. ‘Kung kaya ko lang eh ibinahay na kita. Sa susunod uli.’

Burger Queen Chapter 12 – Ang Ex

Maagang nakauwi si Tess pagkagalimg sa opisina. Di na siya pinapasok ni Frank. Pero bago siya nakauwi, parang may nakita siyang lalaki na kilala niya. Hindi nagustuhan ni Tess ang nakita pero saglit lang ang pagkakakita niya sa lalaki kaya hindi siya sigurado.

Sinabi niya sa ina ang dahilan ng maagang pag-uwi na may dagdag na orientation sa opisina. Pagkakain, naglinis siya ng sarili bagi nagpunta siya sa kuwarto niya para magpahinga.

Muling napa-isip si Tess. May pagkakaiba nga kaya ang nangyayari sa kanya sa isang bayarang babae? Alam niya ang mangyayari nang pasadyain siya ni Frank sa opisina. Sa totoo lang, gusto niya ang nangyari. Pumunta rin siya para humingi ng kabayaran sa anumang mangyayari. Nakuha niya ang gusto nang hindi humihingi. Malaki na ang nakukuha niya. Hindi nga lang niya sinasabi ang tungkol sa mga ito. (Sasahod pa ako next week…) sa isip ni Tess. (Grabe, masarap din pala dun…) isip ni Tess nang maalala ang nangyari. Masakit pa rin ng puwit niya. Naputol ang pag-iisip niya nang may kumatok.

‘Ate…’ sabi ni Alma.

‘Pasok ka. Bukas iyan.’ sagot ni Tess.

Umupo si Alma sa tabi ng ate niya. Niyakap niya ito at hinalikan sa pisngi.

‘Ate, pinagalitan ka ba ni Nanay kahapon?’

‘Oo. Pero di naman siya galit na galit.pinagsabihan lang ako. Pano mo naman nalaman?’

‘Nakita kong hawak niya yung ‘ano’. Naisip ko eh, ‘patay nito si Ate.’ hihihi.’

‘Ikaw talaga. ‘

‘Alam ba ni Nanay?’

‘Hindi. Kung alam niya ganyan ka ba kasaya ngayon? Yun ba pinunta mo dito?’

‘Yun. Saka may itatanong kasi ako.’

Tumango lang si Tess.

‘Di ba may nangyari na sa inyo ni Ernie?’

‘Di ba kinuwento ko sa yo yun? Wala siyang kuwenta. ‘

‘Pero iba ‘to Ate. Iniisip ko kanina yung mga sinabi mo. Pero kinukulit ako ng mga classmate ko. Sagutin ko raw yung nanliligaw sa kin.’

‘Ang babata pa natin para diyan. Yan ang sasabihin sa iyo ni Nanay at nakinig din sana ako noon. Yan din ang sinasabi ko sa iyo ngayon.’

‘Pero… okay lang daw sabi nila. Na.. Nagalaw na raw sila ng mga bf nila eh. Tinutukso na nga akong Manang.’

Napailing na lang si Tess sa sinabi ng kapatid. ‘Niloloko ka lang ng mga yun. Pakialam ba nila sa iyo? Sa edad natin, pag nilapitan ka ng lalaki, isa lang ang gusto nun at di yun pag-ibig. Pag di ka naging maingat mapapariwara ka tulad ng nangyari sa kin. Di sa sinasabi kong di mo kayang dumiskarte pero iba na yung sigurado.’

‘Oo ate. naninigurado rin ako kaya ako nagtanong sa iyo.’

‘Ayokong may masamang mangyari sa iyo. Suwerte lang ako at di ako nabuntis noon ni Ernie. Mahal kita Alma.’ sabi ni Tess saka niyakap ang kapatid.

‘Mahal din kita Ate. Susundin ko sinabi mo.’ sabi ni Alma. Hinawakan niya ang pisngi ng ate niya at hinalikan ito sa labi.

‘Uhhhmmmm’ ungol ni Tess. Magaling nang humalik si Alma. ‘Baka mahuli tayo ni Nanay.’ sabi niya.

‘Hindi Ate. Nagkulong siya sa kuwarto. Tingin ko nasa kanya yung ‘ano” sabi ni Alma. Nalibugan si Tess sa sinabi ng kapatid. Siniil niya muli ito ng halik. Nakipag-espadahan siya ng dila dito. Nakipagpalitan ng laway.

‘Uuummhhh’ ungol ni Alma. Sinimulan nilang hubaran ang isat-isa. Nauna si Tess na hubarin ang uniporme ng kapatid. Ihiniga niya ito at sinimulang halikan sa leeg. Ang isang kamay niya ay naglalaro sa murang dibdib ni Alma.

‘Uhhhmmm ate.. Bawal daw ito di ba? ooohhh!’

‘Ayaw mo na ba? tsup. nasimulan na natin eh. Saka pareho naman tayong babae. Wala naman sigurong mawawala. ‘

‘Ganun ba ate? ang sarap.Gusto ko laging ganitohh. uhnnn. aahhhh..’ ungol ni Alma. Sinimulang susuhin ni Tess ang dibdib ng dalagita. Hindi makaganti si Alma. Nalulong sa sarap. Nagpaubaya muna ito sa ate niya. Napaliyad ang dalagita nang sinimulang himasin ni Tess ang puki niya. Lumipat naman sa kabilang susoang bibig ni Tess. Pinaikot-ikot nita ang dila niya sa matigas nang utong ng kapatid.

‘Ooohhhh.. Ang sarap ate… sige paahhh!

Nalulong na rin si Alma sa amoy ng kapatid. Sa init ng katawan nito. Sa sarap ng mga ungol niya. Sa basambasang puki ni Alma. Nagpasok si Tes ng dalawang daliri sa loob ni Alma hanggang sa hangganan ng hymen niya. Pabaling-baling na ang ulo ni alma sa sarap.

‘Ate.. ate.. ang sarap.. huwag mong ihinto ooohhhh!’ Ilang sandali pa, nilabasan na si Alma.

Sa kabilang dingding, naririnig ni Aling Lea ang ungol ng magkapatid. Paano nangyari iyon sa mga anak niya? Pero hindi siya makabangon. Abala rin siya sa kanyang sarili. Lalo pa siyang nalilibugan sa mga naririnig niya. Gusto niyang sumali. Puwede kaya? Sobra na kaya kung sumali siya sa mga anak niya? ‘Oooohhhh. Tess, Alma… ang sarap ooohhh…’ ungol niya habang hinihimas ang magkabilang dibdib. Patuloy naman sa panginginig ang vibrator sa puki niya.

Si Tess naman ay hindi pa tapos kay Alma. Sinimulan na niyang kainin ang puki ng kapatid. ‘Ang sarap ng katas mo Alma…’

‘Ooohhh Ate saraaap. Ako rin Ate. Please. Kainin ko rin iyang puki mo ooooohhhh!’

Pumuwesto si Tess para magbaligtaran sila. Bakas sa mukha ni Alma ng tuwa. Makakain na niya ang puki ng ate niya. Nang dilaan niya ito, nalasahan niya agad ang malapot na katas ni Tess. Basa na rin ang puki ni Tess. ‘Ooohhh Alma.’

‘Ang bango ng iyo Ate. Ang sarap kainin. Uhhhmmm…’

‘Ahhhhh ang sa iyo rin uhhmm… Huwag ka muna papatol sa lalaki ha uhhmmm oohhh’

‘Oo ate. Kahit sa iyo lang masaya na ako oooohhh!’

Naalala ni Tess ang ginawa sa kanya ni Frank. Sinimulang dilaan din ni Tess ang puwit ni Alma.

‘Oohhh ate ano iyan? Ooohhh! Ang sarap diyan oooohhhh!’

Tuloy lang sa ginagawa si Tess. Pinaikot niya ang dila sa butas ng puwit ni Alma habang hinihimas ang kuntil ng isa.

‘Oooohhhhh ateeee uuunngghhhh!’ ungol ni Alma nang muli siyang labasan.

‘Ikaw naman ate, di ka pa nilalabasan’ sabi ni Alma saka kinain ang puki ni Tess. Labas-masok ang dalawang daliri ni Alma habang sinisipsip niya ang kuntil ng ate niya.

‘Ooohh sige paahhh. Ganyan! uuhhhmmm!

Hindi nasiyahan sa dalawang daliri si Alma. Ginawa niyang tatlo. Kasya pa rin. ‘Uumm uumm umm! Malapit ka na ba ate? Malapit na? ha?’

‘Sige pa.. Ituloy mo lang unngghhh!’

Maliit lang ang kamay ni Alma. Ginawa niyang apat na daliri ang pagpasok sa puki ng ate niya.

‘Ang dulas mo ate. Basambasa ka na. Umm umm umm!’ sabi ni Alma. Isang daliri na lang. Sinagad ng dalagita ang ikalima. Nakapasok na sa puki ni Tess ang kalahating kamay ni Alma.

‘Ooohhhhh aaaahhhhhh ahhhh! Alma, ano iyan ahhhh!’

‘Masakit ba ate?’

‘Medyo oooohhhh pero sige lang! oooohhhh!’ ungol ni Tess habang kinakamay na siya ni Alma. Abala rin si Alma sa pagsimsim ng kuntil ni Tess. Nakahawak si Tess sa ulo ni Alma para huwag tigilan ang kuntil niya. ‘Hayan naaaahhhh uunnngghhhh!’ Napaliyad ang katawan ni Tess at nanginginig itong bumagsak sa kama. Lumapit ang mukha ni Alma sa kapatid at naghalikan sila.

‘Tess, Alma? ok lang kayo diyan?’ tanong ni Aling Lea.

Biglang napatakip kumot ang dalawa. ‘Ahh ehh ayos lang kami nay! Naghaharutan lang kami ni ate.’ sagot ni Alma.

‘Ahh ganun ba? Akala ko kung ano na nangyayari sa inyo diyan.’

‘Ayos lang kami nay.’

Umalis ng pintuan ang nakahubad na si Aling Lea. Hawak din niya ang vibrator ni Tess. Kung papayag ang dalawa, makikisali siya pero kahit siya ay nag-aalangan din. Sa ibng araw na lang. (Ano naman kaya ang mawawala sa kanila? Pareho naman silang babae. Dapat ko ba silang pagalitan samantalang heto ako’t makikisali sana?) Nagbalik siya uli sa kuwarto nila ni Alma para magbihis.

‘Ate, may sasabihin pa pala ako sa iyo kanina.’

‘Ano yun.’

‘Parang nakita ko si Ernie kanina sa kanto.’

‘Sigurado ka?’ sabi ni Tess. Para siyang nabalisa.

‘Oo ate.’

‘Iwasan mo siya hanggat kaya mo. Maging maingat ka ha.’

‘Oo ate.’

Pagpasok ni Tess kinabukasan, nasa isip niya si Ernie. Si Ernie ang unang boyfriend ni Tess na nakatira sa di kalayuan sa bahay nila. Matangkad, payat at medyo maitim. Sa una, akala niya ay mabait dahil mapagbiro ito. Pero naglaon, naging bayolente ito. Gusto sanang makipag-break ni Tess pero di ito pumapayag. Minsan na niyang sinaktan si Tess nang magtangka itong makipag-break sa kanya.

Isang araw, walang sabi-sabing dinala nito si Tess sa isang motel. Ayaw sana ni Tess pero naging mapilit si Ernie. Inangkin ni Ernie si Tess pero walang naranasan ang dalaga kundi sakit ng katawan. Masyadong makasarili si Ernie at gusto lang niyang makaraos. Hindi nagawang ipasok ni Ernie ang ari niya dahil hindi kinaya ni Tess ang sakit. Hindi nakapagsumbong ang dalaga sa takot. Nag-lie low si Ernie ng ilang araw pero hindi na rin niya nagawang balikan si Tess dahil nahuli siya sa isang buy-bust operation. Napag-alaman ni Tess na nakalaya ang binata pero lumipat ito ng lugar. Ngayon ay aali-aligid ito muli sa lugar nila. Nanalangin si Tess. Huwag na sana siyang gambalain ni Ernie.

Kinabukasan sa stand, nang wala nang mga tao sa paligid, nagulat na lang si Tess nang bulagain siya ni Ernie.

‘Hi Tess!’

“Ernie? Anong ginagawa mo rito?’ kinakabahang tanong ni Tess.

‘May ginagawa ba ako? wala naman ah. Kumusta ka na?’

‘Heto. Nagbebenta ng burger. Tumigil muna ako sa pag-aaral. Ikaw?’

‘Heto bibili ng burger. Hehehe Pero dahil ikaw ang nagbebenta baka makalibre naman sa iyo. Dito na ako nakatira sa paligid. Mainit na kasi ako sa atin eh.’ sabi ng binata. Walang tanda ng biro.

‘Ganun ba? Eh di kita malilibre. Pasensiya na. Kakasimula ko pa lang. Bukas pa ako sasahod.’

‘Eh di bukas mo na abonohan. Ano ka ba? Tagal na nating di nagkita. Tayo pa di ba?’

Nagsimula nang kabahan si Tess. Nag-iilusyon pa rin si Ernie na sila pa. Wala nga naman silang pormal na break-up nang maaresto ang binata.

‘Huwag ka ngang magbiro nang ganyan. Sa tagal na eh baka ilang beses mo na ako pinalitan. Ganito na lang. Order ka na lang ng burger pero libre yung softdrinks.’

‘Sa iyo pa rin ako love. Sige na nga. Isang buy one take one saka Dalawang softdrinks.’

(Di pa rin nagbabago. Madugas pa rin. Please lang po. Umalis na sana.)

Binigay ni Tess ang order at awa ng Diyos, nagbayad si Ernie. ‘O paano? Anong oras ba labas mo? Hatid na kita?’

‘Ernie… Huwag na lang. May pupuntahan pa ako mamaya. Sa… sa ibang araw na lang.’

‘Bahala ka. Nagmamagandang-loob na nga eh. Diyan ka na.’

Nang makaalis si Ernie, halos mapaiyak ang dalaga. Paano na? Ano na ang gagawin niya? Si Patrick nga pala. (Boyfriend ko na si Patrick di ba? Pero… Maipagtanggol niya kaya ako?)

Burger Queen Chapter 13 – Buy One Take One

Hindi nagpakita si Ernie kinabukasan. Wala rin si Patrick sa kanila. Gusto sanang makausap ni Tess si Patrick pero katulong ang nakausap niya. Hindi sumasagot sa text si Patrick. Hindi alam ni Tess ang gagawin. Paano kung bumalik si Ernie? Wala naman sigurong mangyayari sa kanya dahil halos hindi nawawalan ng tao sa paligid. Sana lang.

‘Pagbilan ate.’ sabi ng isang bata. Nakilala ito ni Tess. Yung batang nag-order para kay Mang Ramon.

‘Ano yun?’

‘Dalawang order ng buy one take one. Kay Mang Ramon.’

‘Oo. Sige. Ngayon na?’

‘Mamaya daw. Sabi niya. Heto bayad.’

‘Sige. Dadalhin ko na lang.’

Si Mang Ramon. Isang linggong nawala ang matanda. Malay naman ni Tess kung siya lang ang minamanmanan nito. Paano kaya? May binabalak uli siya. Uminit muli ang pakiramdam ni Tess. Ilang araw na rin siyang walang sex. Abala si Patrick. Meron si Alma. Si Frank naman… ay si Frank, hindi mahuhulaan ang oras o pangangailangan sa kanya. At dahil sa lalim ng iniisip niya, maging siya ay nakalimutan nang magpaligaya ng sarili. Ramdam niyang sumasagi sa bra niya ang mga utong niya. Ilang oras na lang ang hihintayin niya.

Dinatnan ni Tess si Mang Ramon na may kausap na halos kasing-edad niya. Mukhang dati ring sundalo ito. Maitim ito. Matangkad, flat top ang puting buhok at maskulado rin.

‘Tess iha. Kumusta na? Dala mo order ko?’

‘Ayos lang po. Dalawang buy one take one. Sinarapan ko po iyan.’

‘Iyan ang gusto ko sa iyo eh. Dito ka muna. Heto pala mistah ko si Sarhento Bert Lumbao. Pareng Mon, si Tess.’

‘Musta na iha?’ sabi ni Bert. Malaki ang ngiti nito. Naramdaman ni Tess na iba ang tingin sa kanya ni Bert. Nagulat si Tess nang makita ang pinapanood ng dalawa.

Nakita rin ni Ramon ang direksiyon ng mata ni Tess. Agad niyang pinatay ang TV.. ‘Sorry iha. Excited kasi si pare na mapanood ka. Lagi kasi kitang kuwento sa kanya nung nagbakasyon ako sa Cavite. Napaaga kasi dating mo eh.’

Tahimik lang si Tess. Hindi pa rin nawawala ang hiya sa sarili. Siguro kung sila lang ni Ramon ang nanood. Pero ibang tao…

‘Dito ka sa tabi ko. dali.’ sabi ni Ramon.

Sumunod lang si Tess. Inamo naman siya ni Ramon. Niyakap at hinimas-himas ang ulo. ‘Wala yung nakita mo. Hanggang ngayon nahihiya ka pa ba?’

‘Wala yun iha. Huwag ka nang mahiya sa kin. Eh ano naman kung nag-sex kayo ng mistah ko eh talagang babaero iyan nung aktibo pa.’ sabi ni Bert.

‘Nakakahiya po kasi…’

‘Nonsense. Mga artista nga eh. Nagbuyangyang sa buong Pilipinas. Kunyari artista ka na lang. Ikaw ang star ng video na yun. hehehe.’

‘Ano? Okay ka na? Heto. Pampalubag-loob inom na.’

Buti pa nga. (Makainom nang makalimot) sa isip ni Tess. Lumagok siya ng kalahating bote. Palakpakan ang dalawang matanda.

‘Pare, sarap naman pala ng burger nila.’ sabi ni Bert.

‘Sabi sa iyo eh. Kasing-sarap ng nagluto.’ sabi ni Ramon. Sa pagkasabi nun ay lumagok uli si Tess.

‘Ganito na lang. Iba na lang panoorin natin.’ sabi ni Mang Ramon. Nagsalang siya ng ibang DVD sa player. Nakita ni Tess na si Mang Ramon pa rin ang bida pero ibang babae naman. Maganda ang babae. Maamo ang mukha at nakasalamin pa habang kinakantot ni Ramon nang patuwad.

‘Sino po iyan?’ tanong ni Tess.

‘Teacher iyan ng school sa malapit. May asawa na. Nanlalalaki kasi siya. Nahuli ko mga tawag niya sa lalaki sa cellphone receiver ko sa taas. Kaya hayan. Sinabi kong isusumbong ko siya sa asawa niyang mayaman. Kaya hayan. Isinama niya ako sa mga lalaki niya hehehe.’ paliwanag ni Mang Ramon.

‘Tigas mo talaga pare.’ sabi ni Bert.

‘Matitikman mo rin iyan balang araw. Maganda ano?’

‘Champion.’ sabi ni Bert.

Nakatutok si Tess sa TV habang umiinom ng beer. Hindi na niya pinapansin ang pagyakap sa kanya ni Ramon.

Sinimulan na ni Ramon na romansahin si Tess. Hinawakan na niya sa dibdib ang dalaga.

‘Mang Ramon, may kasama tayo.’ sabi ni Tess.

‘Oks lang iyan. Mararanasan mo ngayon ang tatluhan.’

‘Po?’

‘Huwag kang mag-alala. Gentle lang kami ni pare.’

‘Sige pre. painitin mo muna. Bago pa lang eh.’

‘Mang Ramon, parang di ko kaya.’ sabi ni Tess.

‘Relax ka lang. Mas enjoy pag may kasama. Mabait si pareng Bert.’ sabi ni Ramon habang hinahalikan ang batok ni Tess. Inalis ni Ramon ang Tshirt ni Tess.. Nagtakip ng dibdib ang dalaga pero sige pa rin sa paghalik sa kanya si Ramon. Napilitan si Ramon na hawakan ang dalawang braso ni Tess para ipinid sa supa ang dalaga habang hinahalikan niya ang punong dibdib nito at para kita ni Bert ang ginagawa nila.

‘Ooohhhh’ ungol ni Tess nang halikan siya ni Ramon sa dibdib. Hindi pa magawang aminin ni Tess sa sarili na nalilibugan siya dahil may ibang tao sa paligid.

Natuwa si Ramon sa narinig. Inalis niya ang mga kamay niya sa braso ni Tess at inalis ang bra ng dalaga. Tumambad kay Bert ang mga magagandang susoni Tess. Hinalikan ni Ramon ang isang susoni Tess at pinaglaruan ng dila ang utong nito. Lalong napaungol ang dalaga. Hindi na nakayanan ni Bert ang panonood. Lumapit ito sa dalawa at sinapo ang kabilang susoni Tess. Hindi pa alam ni Tess na nandun na si Bert. Nagulat na lang siya nang maramdaman niyang dalawang bibig na ang sumisipsip sa dibdib niya. Nahiya siya at nalibugan nang sabay. Napaliyad siya sa nangyari. Sinapo naman ng kamay ni Ramon ang naka-pantalon pang umbok ni Tess. Ipinasok niya ang kamay niya sa pantalon at panty ni Tess at ipinasok ang daliri sa loob ng dalaga.

Natuwa si Ramon nang maramdamang basang-basa na si Tess. ‘Kita mo na? Sabi sa iyo mag-eenjoy ka eh.’ sabi ng matanda. Sinimulang hubarin ni Ramon ang pantalon ni Tess. Si Bert naman ang naglalaro sa magkabilang susong dalaga. Nalibugan nang husto si Ramon nang matanggal ang pantalon at panty ni Tess. Sexy talaga ng dalaga lalo na habang niyayari ito ng kumpare niya. Agad niyang sinisid ang keps ng dalaga.

Lalong nalibugan si Tess nang maisip na dalawang bibig na ang naglalaro sa katawan niya. ‘Ooohhh shitt! Aaaahhh.’ ungol niya. Napakapit siya sa ulo ni Bert na ikinatuwa naman ng isang matanda. ‘Yesss! Sige paaah oooohhh!’

Nagsawa rin si Bert sa dibdib ni Tess at hinalikan sa bibig ang dalaga. gumanti naman ng halik si Tess. Dalawang bibig na ang kahalikan niya. Sa taas at baba. Lalo niang ipinagbukahan ang hita nang simulang ilabas-masok ni Ramon ang daliri niya sa butas ni Tess. Hindi na nakapagpigil si Bert nakakalibog na hitsura ni Tess. Naghubad na ito ng damit. Tumambad kay Tess ang mahabang ari ni Bert. Hindi ito kasing laki ng kay Ramon pero may kahabaan itong taglay. Tigas na tigas ito at hindi nakapagpigil si Tess na mapalaway sa hitsura nito. Itinapat ni Bert sa mukha ni Tess ang mahaba niyang ari.

Nakuha naman ni Tess ang gustong mangyari ni Bert. Hinawakan niya ang kahabaan ng ari nito. Nagawa niyang hawakan ng dalawang kamay ang ari ni Bert at may ilang pulgada pang naka-usli. Sinipsip ni Tess ang ulo ng ari ni Bert.

Parang aatakehin sa puso si Bert sa sarap na nararamdaman. Matagal na rin siyang hindi niyaya ni Ramon sa ganitong gawain. Hindi pa nga niya natitikman ang titser na niyayari ni Ramon.

Nilamon na ng libog ang katinuan ni Tess. Ganito pala kapag hindi lang isa ang lalaki. Parang doble ang sarap na nararamdaman niya. Taas-baba ang ulo niya sa titi ni Bert habang sarap na sarap siya sa ginagawang pagkain sa kanya ni Ramon. Taas-baaba rin ang kamay niya sa kahabaan ng titi ni Bert habang nilalaro ng isang kamay niya ang mga itlog nito. Lalong napabilis ang ginagawa ni Tess nang maramdaman niyang malapit na siya. ‘Mmmmphhh mmmpphhh uuhhhmmmppphhh’ ungol niya habang subo ang ari ni Bert. ‘Aahhhhhhhhhh’ ungol ni Tess nang labasan siya. Nang iluwa niya ang titi ni Bert, tumalsik sa mukha niya ang katas ng matanda. Nilabasan na rin pala ito.

‘Palit tayo pare.’ sabi ni Bert.

‘Sarap ba pre?’

‘Grabe. hehehe’

Tumayo si Ramon. Pumuwesto siya sa likod ng supa. Pinapuwesto naman niya si Tess patuwad kay Bert at paharap sa kanya. Isinubo ni Tess ang titi ni Ramon. Itinapat naman ni Bert ang titi niya sa bukana ni Tess. Ikiniskis muna ni Bert ang ulo ng titi niya sa clit ng dalaga.

‘Mmmpphhhh mmmpphhh’ ungol ni Tess. Sabik na ipasok na ni Bert ang ari sa keps niya.

‘Mmmmppphh Oooohhhhhh’ ungol ni Tess nang ipasok ni Bert ang titi niya. Sagad na sagad at punung-puno ang pakiramdam ni Tess. Muli niyang isinubo ang titi ni Ramon at pinaglaruan ang sariling susosa sobrang libog na nararamdaman. Nakita ito ni Bert at inabot ang magkabilang susoni Tess. Sige lang ang ungol ni Tess nang mag-labas-masok sa kanya si Bert. Ilang sandali pa ay muling nanginig ang katawan niya. Pero sige lang ang dalawang matanda. Nagsimula na ring umulos si Ramon habang hawak ang ulo ni Tess. Namumulawan na si Tess pero pilit niyang kinakaya. Para siyang litson na may kawayan sa magkabilang dulo.

‘Grabe ka Tess. Ummm Ummm grabe ka talaga ahhh! ‘ sabi ni Ramon nang labasan siya sa loob ng bibig ni Tess. Hindi bumitaw si Tess sa pagkakasubo. Sinipsip niya nang husto ang titi ni Ramon. Sa sobrang sarap ay napilitang hugutin ni Ramon ang ari sa bibig ni Tess. Nagsimulang umungol nang malakas ang dalaga nang makalaya ang bibig nito habang binabayo siya ni Bert. ‘Ooohh! ooohh ahhhh! oooh! aaaahhh!’

‘Sarap ba iha?’ tanong bi Bert.

‘Sarap po! ooohhh! Sige pa. Sige pa ooohh!’ sigaw ni Tess. Wala na siyang pakialam.

‘Hayan na ako iha’

‘Ako rin ako rin!’

‘Hayan na hayan na. Sabay tayoo uuuhhhmmmm!’ sabi ni Bert.

Nilabasan rin si Tess. Hinugot ni Bert ang ari niya kay Tess. Bumagsak ang dalaga sa supa. Nanginginig pa rin ang katawan na parang inaatake ng epilepsy. Hinalikan ni Ramon sa bibig si Tess. Gumanti naman ito.

‘Grabe ka iha. Nakakatuwa ka. hehehe. Uulitin natin ito ha?’ sabi ni Ramon.

Tumango lang si Tess. Unti-unting nagbabalik ang katinuan. Aminin niya o hindi, nasarapan siya sa bagong karanasan. Di bale kung maulit pero sinasabi ng puso niya na di na sana.

Inabutan muli siya ng 5000 ni Mang Ramon na ikinatuwa niya. Lalo niyang ikinatuwa nang maglabas ng 2000 si Mang Bert. Sa dami na ng pera niya, hindi na maipapaliwanag ni Tess kung saan nanggaling ang lahat ng ito. Muling sumagi sa isip niya si Ernie. Paano kung malaman nito ang mga nangyayari sa buhay niya.

‘Mukhang may iniisip ka yata.’ tanong ni Ramon. ‘May problema ba?’

‘Ahh eh, wala naman po. Kailangan ko na pong umuwi. Hahanapin po ako sa min.’

‘O sige. Wala tayong problema ha? Sa nangyari rito ha?’ tanong ni Ramon.

‘Wala po. wala po. Di po yun ang iniisip ko. Salamat po sa pera.’ sabi ni Tess habang nagbibihis.

‘Sa iyo na iyan. Wala naman kaming paglalagyan niyan.’ sabi ni Bert.

Nang makaalis si Tess, nagkatinginan ang dalawa. ‘di kaya tayo isumbong niyan?’ tanong ni Bert.

‘Hindi. Magaling akong magbasa ng mukha pare. Nasiyahan siya sa tin. Nasarapan nga eh. Wala ka talagang kupal este kupas hehehe. Pero di tayo ang iniisip niya.’

Burger Queen Chapter 14 – First Time ni Alma

Imbitado si Alma sa birthday ng classmate niyang si Sharon. Nandoon din ang iba pa niyang mga ka-klase. Gabi ang party at nagsabi siya sa nanay na siya uuwi kinabukasan. Pumayag naman si Aling Lea.

Masaya naman ang party. Sayawan, kantahan sa videoke, biruan at kahit mga menor pa lang, may inuman.

“Sige na Alma. Ikaw na lang ang di umiinom sa tin” sabi ni Sharon. Katabi ni Sharon ang boyfriend na si Elton. Pansin na pansin ni Alma ang pagkakahawak ni Elton sa balakang ni Sharon. May ibig sabihin. Dedma lang si Sharon at palingon-lingon pa para hagkan si Elton sa pisngi.

“Di talaga ako umiinom eh.” sabi ni Alma.

“Ikaw naman. Birthday ko ngayon eh ipapahiya mo ako.” sabi ni Sharon. “Sasama loob ko sa iyo bahala ka.”

“Sige na. Alma. Pagbigyan mo na yung birthday girl.” sabi ni Lester. Ang manliligaw ni Alma.

Type din ni Alma si Lester. Hindi naman siya manhid. Nagkakagusto rin naman siya sa lalaki. Iniisip lang niya ang mga paalala ng ina at ng ate niya. “Sige. Konti lang.”

“Yeeyy” sigaw ni Sharon at ng ibang mga babae.

Medyo umikot ang paningin ni Alma nang una niyang matikman ang beer. Puro San Mig Lights ang inumin sa birthday ni Alma at siyempre may konting juice. (Kaya naman ni Sharon, ni Pinky saka ni Lucy. Naka-dalawang bote na sila. Bahala na.) isip ni Alma. Naubos niya ang isang bote.

Ang konti ay unti-unting dumami hanggang sa lango na si Alma. Ikatlong bote na niya at nakahain na ang pang-apat. Di pansin ni Alma na nakasandal na siya kay Lester at nakapulupot na rin ang braso nito sa kanya. Abala sa pagkanta si Pinky samantalang naghahalikan na si Sharon at ang boyfriend nito maging si Lucy at boyfriend niya. Conscious na si Alma sa nangyayari sa paligid niya.

“Sha, okay lang kayo?” tanong ni Alma.

“Anong ok? ayos lang kami.” sagot ni Sharon habang hinihipuan na ito sa boobs ng boyfriend niya. Maging sina Lucy ay naghihipuan din. Nag-iinit na ang pakiramdam ni Alma sa nakikitang eksena.

“Ikaw Alma, okay ka ba?” tanong ni Lester na nagsalita malapit sa tenga niya. Ramdam ni Alma ang mainit na hininga ni Lester. Maya-maya ay nagulat si Alma nang pumunta ang kamay ni Sharon sa umbok sa pantalon ng nobyong si Elton. Hindi alam ni Alma ang gagawin. Init na init na siya. Naging malikot na rin ang kamay ni Lester.

“Lester, anong ginagawa mo?” tanong ni Alma habang hinihimas ni Lester ang braso niya. Hindi sumagot ang binata. Hinawi ni Lester ang buhok ni Alma para mahalikan ito sa batok. Agad na bumigay si Alma sa nararamdamang kiliti. Pakiramdam ni Alma na basa na ang panty niya nang makita si Lucy na hawak na ang nakalabas na titi ng boyfriend nito.

Hinalikan siya ni Lester sa pisngi hanggang sa umabot sa labi. Hindi tumanggi si Alma. Gumanti pa ito. “Uuhhmmm, Lester.”

“Malibog ka pala Alma. Nadala ka nila ano? hehehe…” sabi ni Lester. Namula nang konti si Alma pero sige lang si Lester sa paghimas sa katawan ng dalagita.

“Ooohhh shit.” ungol ni Alma nang himasin ni Lester ang boobs niya sa ibabaw ng blouse. Tuwang-tuwa si Lester sa reaksiyon ng dalagita. Kung hindi bumigay si Alma, kay Pinky na lang siya. Si Pinky naman ay nagkasya sa paghimas ng boobs habang kumakanta siya.

(Kala ko ba virgin pa ito? Bakit marunong humalik?) isip ni Lester. Pero di bale. Jackpot pa rin sa edad ni Alma na 14. Parang Alex da Rossi nung bata pa. Hindi nagtagal, pumailalim sa blouse ni Alma ang kamay ng binata at patuloy siya sa paghimas sa boobs ng dalagita. (Madaliin ko na kaya? Nahuhuli na ako.)

Si Lucy at Sharon naman ay abala sa pag-bj sa kanilang mga boyfriend. Taas-baba ang mga ulo nila sa mga titi ng dalawang mga lalaki. Tumigil na sa pagkanta si Pinky na nag-alis na ng panty sa nararamdamang libog. Nagsimula itong magpaligaya sa sarili.

Puro ungol na ang maririnig sa kuwarto ni Sharon kung saan naroon ang magkakabarkada. Inilabas ni Lester ang titi niya sa pantalon niya at ipinahawak kay Alma.

Parang nakuryente si Alma. Unang beses niyang makakita at makahawak ng titi ng binata. (Grabem Mainit pala. At ang tigas. Talo yung vibrator ni Ate.) Nagkusang humimas ang kamay ng dalagita. Taas-baba, taas-baba.

Natuwa naman si Lester. Kanya na si Alma at habang abala ang dalagita, Inalis na niya ang blouse at kinalas ang bra nito. Sa ngayon ay nakahubad na sina Lucy at Sharon. Busy pa rin sila sa pag-bj kina Elton.

“Ang daya niyo. Ako lang ang walang partner.” sabi ni Pinky habang labas-masok ang daliri niya sa kanyang puki.

“Ikaw kasi. Di mo sinama yung girlfriend mo. Sino ba yun? Si Maya?” sabi ni Elton. “Dito ka. Ako bahala diyan.”

Nagulat si Alma sa nalaman kay Pinky. Tomboy pala ito. Sana sa kanya na lang siya pumartner.

Pumuwesto ang hubo’t-hubad nang si Pinky sa ibabaw ng mukha ni Elton. Sinimulang dilaan ni Elton ang puki ni Pinky. Dedma lang si Sharon.

“Kainggit naman sila. BJ naman diyan o.” sabi ni Lester kay Alma. Alipin na ng libog si Alma kaya agad sumunod sa gusto ni Lester. Dinila-dilaan muna niya ang ulo ng titi ni Lester bago isinubo ito.

“Shit Alma. Galing mo!” sabi ni Lester. (Iba pala ang pakiramdam pag totoo. Ang tigas at ang init. Masarap din pala.) isip ni Alma. Hinawakan ni Lester ang ulo ni Alma para lalong sumagad ang pagkakasubo nito.

Nilingon ni Alma ang mga kaibigan. Sarap na sarap si Lucy habang kinakain ng bf niyang si Rick ang puki niya. Bukakang-bukaka si Lucy. Nasa ere na ang mga paa habang sinasabayan ng balakang and dila ng bf. Nagpalit naman ng puwesto sina Sharon at Pinky. Si Sharon naman ngayon ang nagpapakain ng puki niya kay Elton samantalang sarap na sarap sa pagtsupa si Pinky. Lalong pinanggigilan ni Alma ang titi ni Lester.

“Shit Alma. Sige! Ganyan!” sabi ni Lester. Libog na libog na si Alma. Tuluyan na niyang hinubad ang pantalon at panty. Sinimulan niyang kamayin ang sariling puki habang busy siya sa titi ni Lester. Napansin yun ni Lester.

“Alma, ayos tayo ng puwesto.” sabi ni Lester. Sumandal si Lester sa supa at binuhat si Alma para iharap ang puki nito sa mukha niya. Manipis pa ang buhok ni Alma sa baba at mukhang masikip na masikip pa ang puki nito. Si Alma naman ay nakatapat pa rin sa titi ni Lester. Kinain ni Lester ang puki ni Alma samantalang nagpatuloy si Alma sa pagkain ng titi ni Lester.

“Shit Lester! Uuhhmmmmppphhh. Sarap pala pag lalaki oooohhhhh!” sabi ni Alma.

Napatigil ang lahat sa sinabi ni Alma. Napangisi nang husto si Pinky. “Ganun ba? Sino nakauna sa iyo o sino inuna mo?”

“Ahh ehh ooohhhh Lester teka ooooohhhh! Secret!”

Tawanan ang lahat sa reaksiyon ni Alma habang kinakain siya ni Lester. Nagpatuloy sila sa kanilang mga ginagawa. Nagsawa na si Rick sa pagkain ng puki ni Lucy. Itinapat na niya ang titi niya sa bukana ng gf. “Ooohhh” malakas na ungol ni Lucy.

Parang nainggit si Sharon. Pumuwesto siya sa ibabaw ni Elton at siya na ang nagpasok ng ari nito sa basambasa nang puki niya. “Ooohhh sarap. Alma, nakatikim ka na ba nito? ha? Shit sarap!”

“Ingay mo Sha!” sabi ni Pinky saka hinalikan si Sharon sabay lamas sa boobs ng kaibigan. Gumapang ang labi ni Pinky sa katawan ni Sharon hanggang sa tumapat sa mga utong ng dalagita. Nilaro-laro ng dila ni Pinky ang mga utong ni Sharon. Napaliyad si Sharon at pansamantalang natigil sa pag-indayog sa ibabaw ni Elton. Hot na hot si Elton sa nakikita kaya nagkusa siyang mag-taas-baba ng balakang niya. Napasigaw si Sharon sa sarap.

Hindi na maasikaso ni Alma ang titi ni Lester sa sarap na nararamdaman at sa libog na dala ng panonood sa mga kaibigan. “Oooohhh Lester! Hayan na ko! Malapit naaa oooohhh!” ungol ni Alma nang labasan siya.

Muli siyang lumuhod sa harap ni Lester sabay subo sa titi ng binata habang taas-baba ang kamay niya sa kahabaan ng ari nito. “Lester! Di ko na kaya. Kantutin mo na ako. Pls.”

Tumayo si Lester at ipinuwesto si Alma pahiga. Itinaas ni Lester ang magkahiwalay na hita ng dalagita at itinapat ang ari niya kay Alma. Pinagmasdan muna ni Lester ang mga kaibigang nagkakantutan na. Sintigas na ng bakal ang ari niya.

“Lester. Please.” sabi ni Alma. Agad na ipinasok ng binata ang ari niya kay Alma. Kahit naglalawa na ang puki nito, masikip pa rin sa pakiramdam. Nagulat si Lester nang may maramdaman siyang harang. Virgin pa nga si Alma!

“Mga tol! Virgin pa nga!” sabi niya habang umuulos. “Itotodo ko na Alma.”

“Sige! Ooohh sige na! Pls.!”

Itinodo nga ni Lester ang pasok ng alaga niya. Napaigik si Alma sandali pero sige pa rin sa pag-ulos si Lester. Muling nagsalubong ang mga labi nila. “Ibig bang sabihin nito tayo na?” pabirong tanong ng binata.

“Oo naaahh. Ooohhh shit! Sige pa. Bilis pa! Bilis paahh!”

“Grabe ka Alma! Ang libog mo! Umm Ummm Umm! Hayan na ako labs!”

“Ako rin! Ooohhh!” sigaw ni Alma. Puro ungol at salpakan ng balakang ang maririnig sa silid ni Sharon. Naging advance ang celebration ng birthday ng dalagita dahil nag-business trip ang mga magulang. Nasa kabilang bahagi ng malaking bahay ang mga kasambahay kaya solo ng magkakaibigan ang bahagi nila.

Si Lester na hindi pa nilalabasan ay malapit na. Sadya niyang inipon ang katas niya para kay Alma. “Hayan na ko Alma! Hayan na! Umm Ummm Ummmmm!” Sarap na sarap si Alma sa naramdamang init na sumirit sa kaloob-looban niya. Dun din ay nilabasan siya at napaliyad nang husto. Bumagsak ang balakang niya habang nanginginig pa sa sarap.

(Shit! Ganito pala ang sex sa lalaki. Sorry Ate. Masaraaap. Mag-iingat na lang ako ate.) isip ni Alma. Nakita niyang lupaypay pa sina Sharon at Lucy. Busy naman ang si Rick sa pagkantot kay Pinky. Nakapasok pa sa puki ni Alma ang titi ni Lester nang may lumapit na isa pang titi sa mukha niya.

“Paisa naman Alma.” sabi ni Elton. Napatingin si Alma kay Lester. Ngumiti at tumango lang si Lester. Nakuha ni Alma ang gusto ni Elton at isinubo ang ari nito. Nalasahan niya ang katas ni Ellton at ni Sharon. Nilinis niya nang husto ang titi ni Elton bago muling isinubo. Muling tinigasan si Lester sa tanawin. Nagsimula uli siyang umulos.

Sarap na sarap si Alma sa nararamdaman. Pakiramdam niya ay nasa langit na siya. Nakapikit niyang tinanggap ang dalawang titi sa magkabilang bibig niya. Nagulat siya nang maramdaman niyang may naglalaro sa utong niya. Nakita niya si Pinky na sinusupsop ang dibdib niya. Lalong nalibugan si Alma sa nangyayari. Muling nanginig ang katawan niya nang labasan siya.
Tumigil sandali sina Elton at Lester. Nagulat si Alma nang magpalit ang dalawa. (Ano? Dalawang titi agad?) Wala nang nagawa si Alma nang ipasok ni Elton ang titi nito sa kanya. Si Pinky naman ang kinantot ni Lester habang abala ito sa pagsuso kay Alma. (Nasan si Rick?) Nasagot ang tanong ni Alma nang tumapat sa bibig niya ang makintab pang ari ni Rick. Nilinis niya rin ito bago isinubo.

Tulog sina Lucy at Sharon sa dami ng nainom kaya malaya ang tatlong lalaki at isang tomboy na magpasasa kay Alma. Ilang sandali pa ay nilabasan na rin si Elton sa loob ni Alma. Sa puntong ito, sa kabila ng sarap, hindi na maintindihan ni Alma ang nangyayari. Naka dalawang lalaki agad siya at sususnod pa ri Rick sa puki niya. (Bakit ganito ang first time ko? Buti na lang katatapos ka lang mag-mens.)