Elisa

Halos maghabulan ang kanyang mga paa sa bilis ng kanyang paglakad. Tagatak na ang pawis na malayang tumutulo sa kanyang katawan. Tila hinuhugasan nito ang kanyang pagkatao. Mga hakbang na nagmamadaling nagpasikut-sikot sa bawat iskinitang madaanan. Alam na niya ang pupuntahan; minsan na niyang sinubok na dumalo sa isang pagtitipon, subalit napigilan niya ang kanyang sarili dahil sa pag-aalalang may makakakita sa kanya. Ngayon, buo na ang kanyang loob. Lilipad siya! Maglalakbay sa mundong kinabibilangan niya. Sa kanyang isipan, nais niyang mabatid kung hanggang saan ang dulo ng kanyang pagtitimpi, hanggang kailan malalabanan ang pagnanasa sa kapwa niya babae, at kung mahahanay na nga ba siya sa tinatawag nilang LESBIANA. Isang buwan na ang nakakalipas nang mapatid na ang ugnayan nila ni Ryan, ang lalaking pilit niyang minamahal, ang binatang tumulong sa kanya para matawag siyang isang tunay na babae sa paningin ng iba, at naging instrumento para magduda siya sa kanyang pagkababae. Bakit hindi niya makuha ang labis na kaligayahan sa piling ni Adan? “Ayaw ko! Ano ba!” ito ang katagang isinasampal niya kay Ryan sa tuwing ipinapasubo sa kanya ng binata ang katigasan nito. Bakit ganito? ang katanungang ibinabato niya sa kanyang sarili. Isang taon na sila ng binata, at hanggang ngayon ay nananatili siyang berhen; tanging yakap, halik, at pagsubo sa ari ng lalaki ang tanging nagagawa niya para marating nito ang sukdulan. Subalit, habang tumatagal nagsasawa na siya sa ginagawang pagsubo sa titi nitong sabik sa kanyang mga labi.

At kadalasan ang lalaki lamang ang nakakarating sa sukdulan. Narating na ni Elisa ang sukdulan ng iskinita. Isang lumang bahay ang tumambad sa kanya. May kalakihan ito, at mapapansing matitibay at malalapad ang kahoy na bumubuo rito – isang bahay na binuo pa sa panahon ng mga kastila. Kumatok siya, at nakakangilo ang ingit ng pintuang kahoy, halatang matagal na itong hindi nabubuksan. Tumambad sa kanya ang isang matabang babae, tinitigan siya na tila kinikilala siya nito. “Ikaw ba si Elisa? Ikaw na lang ang hinihintay,” kaswal na wika nito sa kanya saka pinatuloy siya sa lumang bahay. Sa loob, napansin niyang walang kasangkapan ang bahay, at tila inayos lamang ito para sa isang kaganapan – ang Grand EB ng isang Lesbian Groups. Layunin ng grupo na tulungan ang mga kababaihang nagdududa sa kanilang kasarian, sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa lalaki at babae. Saan kaya masasarapan si Eba? Ito ang dahilan kung bakit nagpasya siyang dumalo sa pagtitipon; hahanapin niya ang kayang pagkatao, aalamin niya kung malalabanan ba niya ang pagnananasa niya sa kapwa niya babae. Inakyat niya ang pitong baiting ng hagdanan patungo sa ikalawang palapag. Pagka-akyat, tumambad sa kanya ang isang tsinitang babae. Nakahinga siya nang maluwag. Nakilala niya ang babaeng sumalubong sa kanya na ngayon ay yumayakap sa kanya – ang moderator ng grupo na minsan na niyang nakausap at nakita sa yahoo chat. Dinala siya nito sa isang lugar na tinatanuran ng tatlong malamlam na bumbilya. Natutop niya ang kanyang dibdib. At napalunok sa kanyang nasaksihan. Isang babaeng nakaluhod habang subu-subo nito ang katigasan ng isang matipunong lalaki. Isang buwan na ang nakakalipas nang mahuli niya sa aktong sinusubo ng isang babae ang kalakihan ng kanyang nobyo. Nakita niya sa mga mukha ni Ryan ang labis na kaligayahan habang nilulunok ng babaeng kumakain ng titi ang tamod nito. Huling-huli niya ang panlolokong ginagawa ng katipan – ang makipagtalik sa babaeng kumakain ng tamod. Sarap na sarap si Ryan sa ginagawa sa kanya ng babae.

Mayamaya, tumayo ang babae mula sa pagkakaluhod sa maruming sahig. Naghalikan sila, dila sa dila na tila nilalasap ang bawat tamis nito. Ang kamay naman ng lalaki ay naghahari sa basang-basa puki ng katalik. Ahhhhhhh! Bawat sarap na nararamdaman nila ay sakit sa puso ni Elisa, lalo pa nang makita niyang pinapasok ni Ryan ang lagusan ng babae. Isa, dalawa, tatlo, at sunod-sunod na pag-indayog ang ginawa ni Ryan. Ilang saglit, huminto ito sa pag-indayog. Ang mga dila nito ay bumaba sa pusod ng babae, pababa hanggang marating nito ang isang masarap na putahe. Napapapikit ang babae sa sobrang sarap na nararamdaman nito. Ligayang walang katulad, hinila ng babae ang ulo ni Ryan. Hinawakan nito ang titing matigas saka kusang ipinasok sa kanyang basang lagusan. Hindi sapat ang ligaya kung kakainin lamang ng lalaki ang kanyang pagkababae. Bawat minuto ay mahalaga, bawat segundo ay nagbibigay ng sarap. Parusa ba ito sa isang katulad niya? Oo, inaamin niya na nagkukulang siya sa pagpapaligaya sa katipan pero sapat ba para lokohin siya nito?Ang tanging hiling lamang niya sa katipan ay bigyang respeto ang mga bagay na hindi niya kayang ibigay sa pakikipagtalik – ang madalas na pagsubo sa titing malibog. Uminit ang pagitan ng kanyang mga mata sa nakikitang ritual. Dalawang taong nagtatalik ang nagbibigay init sa loob ng silid. Hubut-hubat habang ginagawa ang pagtatalik. Kitang-kita niya kung paano sinusubo ng babae ang titi ng matipunong lalaki. Halos lunukin nito ang dalawang bolang pag-aari nito. Bawat katas ay kanyang nilulunok. Mayamaya pa, nakita niyang pinapasok na ng lalaki ang titi nito sa pagkababae ng katalik. Mga ungol na bumibingi sa buong paligid. Ilang saglit pa ay natigil na ang pagindayog ng lalaki. At sa mga mata nito makikita ang senyales ng nakaraos. Kasabay ng mga luhang umaagos sa kanyang mga mata ang pagsumpit ng katas ng binata sa dibdib ng babae. At doon lang din natuklasan ni Alisa na hindi lang siya nag-iisa; marami ang nanonood, marami ang nasasabik sa susunod na kaganapan. Ang malamlam na bumbilya ang nagbibigay ng sapat na liwanag para makita niya ang mga mukha ng mga taong naroroon. Nag-iisa lamang ang lalaki, at ang lugar ay pinaghaharian ng mga ebang nagdududa sa kanilang kasarian, at mga babaeng maihahanay na sa tinatawag nilang lesbiana. “Lesbiana ka!”Tila sinampal siya sa kanyang narinig. Nanlilik ang mga mata ni Ryan. “Tomboy ka! Kaya ka ganyan!” Ito ba ang dahilan kung bakit nagtaksil sa kanya ang nobyo? Siya pa ang sinumbatan sa pagkakahuli niya sa pagtataksil nito. Nabatid niyang natuklasan ni Ryan ang kanyang lihim sa pamamagitan ng lesbian group website, ang site na nakalimutan niyang i-log out bago ipahiram sa kanyang katipan ang lap-top computer. Inamin niya kay Ryan ang tunay niyang pagkatao. Naguguluhan man sa kanyang seksuwalidad, batid niyang ang paghanga niya sa isang babae ay di pangkaraniwang bagay. Iniwan siya ni Ryan na dala ang masakit na katotohanan. Aaminin niyang napalapit na rin ang loob niya sa lalaki subalit, may hinahanap siyang kaligayahang babae lamang ang makakapagbigay.

Tila kulang kung si adan lang ang kanyang kasiping. Katulad ng ginagawa ng babaeng natalsikan ng tamod sa dibdib. Tila kulang sa kaligayahang nalalasap. May hinahanap; mga bagay na hindi nito matagpuan sa lalaking katalik. Mayamaya, ang mga mata’y nananarok na tumitingin sa mga babaeng katulad niya – mga babaeng nagdududa sa kanilang seksuwalidad. Ilang minuto ang nakalipas. Pilit na hinahalikan ng matipunong lalaki ang malusog na dibdib ng babae. Subalit, ayaw na nitong makipagtalik kay adan. Natuklasan na nito ang tunay na kaligayahan – sa kapwa niya babae. Sa kapwa babae ang kaligayahan niya. Nakahanda na siyang magtapat sa isang babaeng lihim niyang minamahal – si Estella. Subalit sadyang mapait ang kapalaran. Matapos ang isang linggong nakuha niya ang puso ni Estela, ang ligaya ay napalitan ng poot nang mahuli niya itong subu-subo ang katigasan ng isang lalaki. Huling-huli niya ang panlolokong ginagawa ng nobya. At ang sakit na naramdaman ay tila pumatay sa kanya nang matuklasang si Ryan ang lalaking nakakatalik ng kanyang pinakamamahal. Dobleng sakit ang nararamdaman niya habang nakikitang sinusubo ni Estela ang katigasan ni Ryan; mga bagay na hindi niya magagawa sa babaeng minamahal. Oo, wala siyang matigas na bagay para ipakain sa nobya, subalit natitiyak niyang kaya niyang mahalin at respetuhin ang babaeng iniibig, mga bagay na di naiibigay ng ibang lalaki. Kasabay ng paglunok ni Estela ang paglipad ng paningin ni Ryan sa kanyang kinatatayuan. Gusto niyang sugurin ang dalawa pero, tila wala siyang lakas para gawin iyon. Napako na siya sa kanyang kinatatayuan. Lumapit sa kanya si Ryan. Hinila siya hanggang sa mapahiga sila sa maruming sahig. Hinila si Elisa ng lalaki hanggang sa mapahiga sila sa kama. Natutop niya ang kanyang tiyan.

Nagkaroon siya ng pangamba; hindi na niya pwedeng ibigay ang kanyang pagkababae sa isang lalaki. Ang pagkababaeng ninakaw sa kanya ni Ryan. Ang sapilitang pagkuha nito sa kanyang pagka-berhen. “Huwag! Maawa ka!” ang pagsusumamo niya kay Ryan na tila sabik sa kanyang alindog. Halos magsanib ang luha, pawis, at sipon sa kalagayang kanyang sinapitan. Dobleng sakit habang nanonood ang babaeng pinakamamahal niya. “P-putang ina mo.”Bingi na ang lalaking minsan nang naging bahagi ng kanyang buhay. Babae pa rin siya. Walang laban para labanan ang lakas ng isang adan. Nakuha nito ang kanyang pagka-berhen. Nakuha sa harapan ng babaeng minamahal niya. Nakuha nang walang kalaban-laban. Natutop niya ang kanyang tiyan nang makatikim ng isang malakas na suntok. Katulad ngayon, natutop niya ang kanyang tiyan. Nag-aalala sa gagawin sa kanya ng matipunong lalaki. Batid na niya sa kanyang sarili na hindi lalaki ang kailangan niya. “Huwag! B-babae ang gusto ko!” Isang malakas na palakpakan ang bumasag sa mga ungol sa paligid. Tumayo na ang lalaki, at iniwan na siyang naka-upo sa kama. Lumapit sa kanya ang babaeng nakatalik ng lalaki. Habang papalapit ito, natitiyak na niya sa kanyang sarili kung ano na ang tunay niyang pagkatao – isang babaeng may pagnanasa sa kapwa niya eba. Walang pag-ibig na nararamdaman habang hinahalikan siya ng babae sa silid. Mga halik ng pagnanasa lamang ang kanyang nararamdaman, mga halik na ngayon lamang niya natikman. Mainit ang halik. Subalit, walang pagmamahal. Mayamaya, may lumapit na isang babaeng nakahubad. Ang mga dibdib nito ay tila uhaw sa mga mapupulang labi. Ngayon, dalawang babae ang nasa kanyang harapan. Nagyayakapan, naghahalikan, at nagkakainan ng mga pagkababae. Nakita niyang nasa kamay ng isang babae ang vibrator, at unti-unti nitong ipanapasok sa pagkababae ng katalik. Kakaibang sarap ang nararamdaman niya. Mga bagay na ngayon lamang niya naramdaman. Gusto niyang sumali sa ginagawa ng dalawa pero binalot ng pangamba ang puso niya. Kaya ba niya? Lumapit sa kanya ang isang babae. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanyang dibdib. Hinalikan siya hanggang sa nalalasap niya ang dila nito. Mainit ang bawat sandali. At ngayon alam na niya kung ano at sino ang makakapagpaligaya sa kanya. Natigilan siya. Marahan niyang itinulak ang babaeng humahalik na ngayon sa kanyang dibdib. “Tama na!” Mabilis na inayos ni Elisa ang kanyang sarili. Mayamaya, nagpaalam na siya sa mga kaibigan sa internet. Nagpasalamat sa tulong na natutunan niya sa Grand EB – ang kilalanin ang kanyang sarili, at matukoy ang tunay na kaligayahan. Isang buwan na ang nakakaraan. Nakamit niya ang hustisya – naipakulong niya ang lalaking sumira ng kanyang pagka-berhen. Nasaklot niya ang kanyang tiyan. “Ipapangako ko sa’yo, magiging isang mabuting ama at ina ako sa’yo.” Darating ang araw matatagpuan din niya ang babaeng magmamahal sa kanya, tatanggap sa kanyang pagkatao. Ang babaeng mamahalin niya, aalagaan, at iingatan habang buhay. Lilipad siya! Taas noong ipagmamalaking – isa siyang lesbianang ina!

Scroll to Top