Ang serye ng buhay sekswal ni Potpot – Ang Junior Highschool na si Alice Part 1-2

ni pussy_licker Ang kwentong ito ay hango sa tunay na pangyayari naganap sa aking buhay. Papalitan ko ang aking ngalan para na rin sa sarili kong kapakanan. Gagamitin ko na lang ang palayaw ko nuong bata ako…bilang si Potpot. Judge: Due to lack of evidence presented by the prosecution this court has no recourse other … Read more