by: Jrence27 Ito ay nangyari sa tunay na buhay, ngunit ang mga pangalan at lugar ay binago, para sa pag kakalinlan ng mga taong nasa kwento. Ang nakaraan, matapos ko ihatid si ana sa sakayan pauwi sa kanila, at walang suot...