ni bidlis02 Ang ibabahagi ko pong eto ay base po sa totoong mga pangyayari, ngunit iniba ko ang mga pangalan nang mga character sa estorya upang mapangalagaan po ang kanilang katauhan. Marami kasi sa kanila mga kaibigan pa rin hanggang ngayon....