ni BatuytoyBoy

Matagal ng panahon mula ng magkaroon din ng kapangyarihan si Carol para maging isang nilalang tulad ni Darna. Matagal na rin na panahon ng mapalaya siya ni Darna sa pagkakabihag niya sa sariling kapangyarihan. Ganoon pa man, naisip din niyang...