Tag: ang

Ang Aking Muling Pagdadalaga – Ang Kasunod VI

by: Maricar.13

——————————-
Sayaw ng Pagdadalaga
*******************************

Totoo ba ito?!

Sinukat ko ang laman ng paper bag na inabot sa kin ni Benedict. Pagkasuot nito sa bathroom ay lumabas agad at pinakita sa kanya. Parang lalaking ikakasal na naghihintay sa altar ang hitsura niya...

Ang Aking Muling Pagdadalaga – Ang Kasunod V

by: Maricar.13

——————————-
The Springtime of Youth
*******************************

Para akong nagkaroon ng bagong katauhan.

Sa bahay ay normal na housewife.

Subsob sa gawaing-bahay at mga responsibilidad na tumutugon sa pangangailangan ng aking mga anak at asawa. Personal na pangangalaga rin dahil hindi naman nagbago...