Nagningning ang mga mata ni Julie nang ayain siyang kantutin ng binata at machong stripper. “Ifu-fuck mo ako, I don’t even know your name. Or anything about you.” bulong ni Julie sa binata. Sakto lang na rinig sa mic ng videocam...