by: dicky_lee Gabi na sa syudad ng Maynila. Ang ilaw ng buwan at ng mga gusali ang tanging ilaw na matatanaw mo sa kalayuan. Uwian ng iba, pasukan naman ng nakararami. Ito ang gabi sa syudad ng Maynila. Sa isang maingay...