ni mandigo

BAHAGI 1.1 Boso sa gubat.

Ang Mt. Impierno ay isang misteryosong bundok sa dulong silangan. Maraming alamat ang nagsasabing may tagong yaman ang bundok. Konti lang sa mga taga babang lupa ang nagtangkang hanapin ang mga tagong yaman. Bukod sa panganib...