by: Padr3

Ang Panimula.

Ngyari ito mahigit sampung taon na nakakaraan, binago ng may akda ang lugar pangalan at nilagyan ng konting vetsin para sumarap ang timpla. sana’y magusutuhan ninyo.o sabihin ninyo ang mali at ng maituwid ko.

Paalala
ang kasaysayan pong ito ay...