ni Orenvelciter

Taon 1638.

Ang mamamayan ng Sayal ay abalang abala sa pag hahanda sapagakat nalalapit na naman ang araw ng kanilang dyosang si hasya, ang sinasabing pinaka unang nilalang sa buong mundo. Ayon sa alamat, si Hasya daw ang kaunaunahang mortal...