ni bird_control

** BABALA: Naglalaman ang istoryang ito ng scat fetish o pagnanasa na may kinalaman sa dumi ng tao. Kung aatakihin mo ng masasakit na komento at kritisismo ang may-akda sa kabila ng inilagay na babala ay siguradong may sakit ka...