ni Greennick

Mamayang hapon ng 2pm ay aalis na sila tiya susan pabalik ng mindanao.

Kaya kahit maaga pa ay naging busy na ang lahat sa pagtulong-tulong sa pagliligpit ng mga gamit nila tiya susan.

Maliban sa kanila maam...