by: Sandstorm91

Ang nakaraan…….
Kasulukuyang nakapiring ang mga mata si Johnson habang nakahiga at naka abang sa susunod na gagawin ng katalik.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Masayang nanood si Sab...