By: Celebrinator

Humiga ang lalaki sa tabi ni Ella. Ang kanang kamay niya ay iniakbay niya kay Ella at ginamit para lamasin ang suso ni Ella. Ang kaliwang kamay naman ay ginamit para punasan ng hinubad na short ang tumutulong tamod mula...