8:00pm. Sa loob ng dyip.

Habang bumabyahe si Sharina pauwi mula trabaho ay napaaway siya sa katabi niyang lolo.

“Ang dami niyo pong palusot, ‘wag na kayong tumanggi!” sigaw ni Sharina, na namumula ang mukha sa galit.

“Pambihira, kanina pa! Kita...