Ahhh my Goddess – Chapter 1(3/3 )- To see is to Believe

ni matobatomatobato Ang mga pagkakahalintulad ng mga pangalan ng tauhan, lugar at mga pangyayari ay di sinasadya. Ang Kwentong ito ay likha lamang ng malikot na imahinasyon ng sumulat at di hango s tunay n buhay. Warning : Read with your own discreation And then, she send me a picture A picture of my naked … Read more

Ahhh My Goddess

ni matobatomatobato Ahhh my Goddess – Prologue Ang mga pagkakahalintulad ng mga pangalan ng tauhan, lugar at mga pangyayari ay di sinasadya. Ang Kwentong ito ay likha lamang ng malikot na imahinasyon ng sumulat at di hango s tunay n buhay. Warning : Read with your own discreation Kringggggggg!!!!! Kringggggggg !! ” John Robert !! … Read more