by: ChubbySexWriter

Si Ryan, 17 yrs old isang 11th grade basketball varsity sa isang Senior High School institute sa Pasig. Kaaalis lang nila ng mommy niya galing hospital para sa cast ng dalawang nabali niyang braso dahil sa isang freak accident sa...