Hugasan ang kasalanan

ni mandigo BAHAGI 1: Ang seksing Stella. “Ang hindi mahuhugasan sa kanilang mga kasalanan ay masusunog sa dagat ng apoy sa impierno!” Nakakatakot ang mga pangaral ni Brother Art. Gamit ang takas ng dila, marami siyang napaniwala at napasapi sa kanyang sekta. Patuloy ang pangangaral niya sa libo libong taga pakinig. “At ngayon itaas ninyo … Read more