ni internet_explorer

Sa isang bahay sa Amerika. Pumasok na ang dalaga sa kwarto hatak hatak ang kamay ng lalake na tila kabado pa sa mga mangyayari. Ang tanging suot ng babae na pang-ibabaw ay dilaw sando na ginupit ang baba para magmistulang...