by: jenevy

— Rafael

Where the hell am I?

What is this stinking place?

And what the f-ck am I doing here?

Ano itong mga dahon na nakatapi sa katawan ko? Galit kong binaklas iyon, baka mamaya may mga nakakadiring insekto ang dumapo doon at magkaroon...