Tag: iyotvideos.com

Dormitoryo 9

Makalipas ang ilang linggo matapos may mangyari sa kanila ni Joyce ay naglalakad ngayon si Ronnie papasok ng dormitoryo. Naisipan niyang dalawin ang kapatid na si Janine, pero hindi talaga ito ang tunay na pakay niya, kundi dahilan niya lang iyon...