ni saosin07211988

Si Chris, may asawa at dalawang anak at nasa maayos na pamumuhay ang kanilang pamilya sa simula ng ating kwento.

Si Rosemarie ang kanyang may-bahay, morena kahit sa edad 37 sya ay may magandang pangangatawan na kurbado ang balakang at laging...