Batas Ng Bala 5 by: Balderic

Bumisita si Col Rodel Palumo sa mansion ni Mayor Romano. Sakay ito ng kanyang private vehicle at may sumusunod na isang military jeepney. Pinagbuksan sila ng malaking gate at pumasok sila sa malawak na hardin. Huminto ang mga sasakyan sa harapan ng pinto at naroon si Mayor Romano at sinalubong ang mga bisita. Bumaba ang … Read more

“Ang Asawa Ko At Ang Kanyang Nakaraan”_5 (more Of Jim And My Wife’s) by: wsabretooh

Kinabahan si Mari sa biglaang pagdating ng tatay ni Jim dahil kamuntikan na silang mahuli. Hindi nya alam kung ano pedeng mangyari kung nagkataon na nahuli sila maaring ipahuli sya sa pulis pagbintangan nap ok pok sya or baka (pinaka worst) eh pagtulungan sya ng mag ama. Magkagayunman kahit na kinakabahan at natakot ay hindi … Read more