ni orionpaper12

‘Good morning Teacher Kimmy. How are you today?’

Sabay-sabay wika ng bata habang bumabati sa kanilang guro; Siya si Kimmy Zamora Go, 22 anyos, teacher ng halos dalawang taon sa Little Angels School; Kimmy ang tawag sa kanya ng lahat, bukod...