ni amazingFINGERS

Part 2

Mabilis na lumipas ang mga araw.
Mga araw na naging linggo hanggang sa naging buwan.
Walang pagbabago sa aming relasyon ni Jenna, abala kami sa kanya kanyang carreer pero di naman namin nalilimutang mag kita.
. .
Madaling araw,...