Tag: nyan

Iiputan ka nyan sa Ulo: Grace The SlutWife – 2

ni cloud9791

Paalala: Ang storyang ito ay halos purong sex at kalibugan. Istorya nang pangangaliwa, pakiki-apid at marami pang ibang kalaswaan.

Names and persons in this story are entirely fictional. They bear no resemblance to anyone living or dead.
———————————————
Habang kumakain...

Iiputan ka nyan sa Ulo: Grace The SlutWife – 1

ni cloud9791

Paalala: Ang storyang ito ay halos purong sex at kalibugan. Istorya nang pangangaliwa, pakiki-apid at marami pang ibang kalaswaan.

Names and persons in this story are entirely fictional. They bear no resemblance to anyone living or dead.
———————————————

Ako si Grace...