by: 9791cloud

Chapter 3:

“Three Thousand!!??” Ang malakas na sigaw ng isang dalagang nasa loob ng isang taxi.

“Yis Mam!” Ang sagot agad ng taxi driver.

“But… but…” Ang mga naiisip ng dalaga. Pero binayaran nalang ang Driver at ayaw

nang makipagtalo.

Philippines!!? Sigh! I wanted...