ni badboy79

Hanggang sa isang araw..

Natapos ang trabaho nila Mang Bano at ng kanyang kasama. Naiwan ang kanyang kasamang trabahador sa garahe at si Mang Bano naman ay pumasok sa bahay para kunin ang kanilang bayad.

Mang Bano: Ahh Ma’am, tapos na...