by jeric_8x.

PAUNAWA – Ang akdang ito ay hango lamang sa malikot na imahinasyon kasama sa mga piling kwento ng pantasya ng mga kaibigan . Anumang pagkakahawig sa tunay na buhay ay hindi po sinasadya .
Salamat po .

Una-

“I’ll be home...