Tag: Pornhub.Com

Mang Temyong at mga Hokage

*FLASHBACK*

Isang oras matapos makatulog ng dalagang si Lauren.

Tuloy lang sa pag-inom at paninigarilyo ang mga barakong nasa sala ng condo niya. Hindi niya alam na may mga kasama sina Mang Temyong at Robot na nauna nang magpakasasa at lumaspag sa bata...