by: saosin07211988

Ang istoryang ito ay nilalamanan ng mga temang incest. At ang mga tauhang nabanggit ng aking istorya ay mga kathang isip lamang.

Sa pagpapatuloy….

Kasalakuyang nasa biyabe ang pamilya ni Chris, kasama nila ang lahat ng mimyebro ng kanyang pamilya.

Habang nasa...