ni pussy_licker

Ang kwentong ito ay hango sa tunay na pangyayari naganap sa aking buhay. Papalitan ko ang aking ngalan para na rin sa sarili kong kapakanan. Gagamitin ko na lang ang palayaw ko nuong bata ako…bilang si Potpot.

Judge: Due to...