by: DarkHelm

Note: Ang kwentong ito ay kathang isip/(Fiction) lamang. Ito ay para sa mga ADULT na mambabasa/(readers) lamang sapagka’t naglalaman ito ng mga malalaswang pananalita at pangyayari.

“A Couple’s Sexcapade”

Chapter 1: Nathan and Aileen

Abala ako sa pagbabasa ng libro at pagsusulat ng...