ni Pulandit

“Mga hayop kayo! Sino kayo!? Anong ginagawa niyo dito! Mga demonyo kayo! Bitawan niyo ako!”palahaw ng isang babae na umaalingawngaw sa isang maliit na kwarto.

Hawak ito ng tatlong lalaki, isa sa dalawang paa at dalawa sa magkabilang kamay, habang ang...