ni EATMhaEgzy88

Kinabukasan tinanghali ako ng gising kumpara sa alas-sais na kinagawian ko na. Hindi ako dalawin ng antok dahil yung imahe na nakita ko ang paulit ulit na dumadalaw naman sa aking isipan.

Hindi dapat ako mag isip ng ganun dahil...