Tag: vi

Ang Aking Muling Pagdadalaga – Ang Kasunod VI

by: Maricar.13

——————————-
Sayaw ng Pagdadalaga
*******************************

Totoo ba ito?!

Sinukat ko ang laman ng paper bag na inabot sa kin ni Benedict. Pagkasuot nito sa bathroom ay lumabas agad at pinakita sa kanya. Parang lalaking ikakasal na naghihintay sa altar ang hitsura niya...