Harapin Ang Liwanag! Chapter VII to IX

Chapter VII: Forbidden Ritual!

“HENERAL!” tawag ng isang tauhan nila na nasa tore “BAKIT?” sagot niya “AATAKE NANAMAN ANG MGA ASWANG!” balita nito na nakita nila sa malayo ang maraming nagliliparang manananggal at limang barkong papalapit sa kaharian. “MAGSIHANDA KAYO! TANDAAN NIYO ISA AT KALAHATING ORAS LANG ANG ITATAGAL NATIN DITO SA LABAS!” sabi ni Heneral Guille sa kanila “OPO HENERAL!” sigaw nilang lahat. “Yuri!” tawag niya “opo Heneral?” “pumasok ka sa palasyo at ibalita mo ito sa mahal na Reyna” utos ng Heneral “masusunod Heneral” sagot nito at agad itong tumakbo papasok sa loob ng palasyo. “IHANDA ANG MGA KANYON!” utos ng Heneral na nagsitakbohan ang mga tauhan niya para ihanda ang mga kanyon at mga bala nito.

Sa loob ng palasyo, “mabuti at walang masamang nangyari sa inyo” natutuwang sabi ni Reyna Lucia “magaling na pagdating sa pakikipaglaban si Julian, mahal na Reyna” papuri ni Kap. Mrorietta kay Julian. “Maraming salamat po, Kapitan pero isa palang po ang napatay ko” sabi ni Julian “hindi kailangan kung ilan ang napatay mo Julian, ang importante na protektahan mo si Zoraida” sabi ng Reyna sa kanya na napangiti siya. “Kamahalan!” tawag ni Yuri sa kanya na agad itong lumuhod sa harap ng Reyna “Yuri, ano ang balita sa labas?” tanong ni Kap. Morietta “Mahal na Reyna, Kapitan Morietta paparating na po ang pangalawang hukbong ng mga aswang” balita niya.

“Zoraida, kahit ano ang mangyari huwag na huwag mong bibitawan ang Aklat ng Dilim” utos ng Reyna sa kanya “masusunod po, kamahalan” sagot niya. “Julian, dito ka lang at gawin mo ang inuutos ko sayo” sabi niya kay Julian “masusunod po, mahal na Reyna” sagot niya “Kap. Morietta gusto ko manatili ka dito kasama sila” utos ng Reyna sa kanya “kamahalan, gusto ko pong..” “sundin mo ang inuutos ko sayo, Morietta” sabi ng Reyna sa kanya. Niyuko niya ang ulo niya tanda ng paggalang kay Reyna Lucia “masusunod po, kamahalan”. “Huwag kang mag-alala Morietta, hindi pa ito ang katapusan natin” nakangiting sabi ng Reyna sa kanya sabay talikod nito at lumabas kasunod niya si Yuri.

“Mahal na Reyna!” tawag ni Heneral Guille sa kanya “Heneral, ano na ang balita dito?” tanong ng Reyna sa kanya “nakahanda na po ang mga kanyon natin at ilang sandali nalang at darating na ang pangalawang hukbong ng mga aswang” balita niya. Nakita ng Reyna ang mga tauhan niyang nasawi sa unang pag-atake ng mga aswang “sabihin mo sa mga tauhan natin na ipasok ang mga bangkay at yung mga me sugat din” utos ng Reyna “masusunod kamahaln” sagot ni Heneral Guille. “MAHAL NA REYNA!” sigaw ng tauhan niya na nasa tore na napalingon siya “PARATING NA ANG MGA ASWANG….. KASAMA ANG REYNA NILA!” balita nito na napatingin si Reyna Lucia sa direksyon ng mga aswang.

“HENERAL!” tawag niya kay Hen. Guille na nilingon naman nito ang mga tauhan niya “SCHIMBARE! (CHANGE!)” sigaw niya na nagbago ng anyo ang lahat ng sundalo ng Reyna pati narin siya na lumabas ang mga pangil nila at tumangkad pa sila ng dalawang talampakan. “Mahal na Reyna nakahanda na kami” sabi ni Heneral Guille na nagbago narin ang boses nito “sa zboare si sa atace dusmanii (lumipad kayo at sugpoin ang mga kalaban)” utos ng Reyna sa kanila at lumipad na yung iba habang ang ibang tauhan niya nag-abang sa papalapit na mga aswang na mabilis tumakbo papalapit sa palasyo.

“Mahal na Reyna kami na po ang bahala dito, pumasok nalang po kayo sa palasyo” sabi ni Hen. Guille sa kanya “gaya ng sinabi ko kanina ako ang pinuno ng kahariang ito kaya…” putol niya na naging dragon siya “AKO ANG MANGUNGUNA SA LABANG ITO” sabi niya na lumipad na siya para salubongin si Olivia. “Kung ganun ako ang mangunguna dito sa lupa ikaw sa kalawakan” sabi ni Hen. Guille sa kanya na isa-isa naring pumutok ang mga kanyon nila. Narinig nila Julian, Zoraida at Kap. Morietta ang mga putok ng kanyon sa labas ng palasyo “dapat nasa labas ako para tulongan ang mahal na Reyna” sabi ni Kap. Morietta. “Utos ng Reyna ang manatili ka kasama namin Kap. Morietta” sai ni Zoraida sa kanya na kita niyang naiinip ito at gustong lumabas ng palasyo.

“OLIVIA!!!!” sigaw ni Reyna Lucia nung nakita na niya na paparating si Reyna Olivia “LUCIA!!!” sigaw din niya na nagpalit siya ng anyo at naging higanting aswang siya. “SUGOD!!!” sigaw nung isang manananggal sa likod niya at nilagpasan siya ng mga tauhan niya para harapin ang mga bampira, ganun din ang mga tauhan ni Reyna Lucia at iniwan ang dalawang Reyna na maglaban. Bumoga ng apoy si Reyna Lucia na umilag naman si Reyna Olivia at bumoga din ito ng asido sa bibig niya na umilag din naman si Reyna Lucia. Samantala sa ground ng palasyo “ABANTE!” sigaw ni Heneral Guille nung umatake na ang mga aswang at sinalubong nila ito na mabilis napatumba ng Heneral ang limang aswang nung inatake siya nito.

Me mga aswang na nakalusot sa depensa nila na pumasok ito sa loob ng palasyo “HENERAL!” tawag ng isang tauhan niya “HAYAAN NIYO SILA, SI KAP. MORIETTA NA ANG BAHALA SA KANILA!” sagot niya na patuloy lang siya sa pakipaglaban sa mga aswang. “OLIVIA!” tawag ni Reyna Lucia “HINDING-HINDI KITA MAPAPATAWAD SA GINAWA MONG ITO!” dagdag niya “AKIN NA ANG AKLAT NG DILIM, LUCIA!” sagot ni Reyna Olivia na bumulwak ito ng asido na tinamaan sa pakpak si Reyna Lucia “AAHHHHH….” napasigaw siya sa sakit kaya umatras siya palayo sa Reyna ng mga aswang. Binugahan ulit siya ng asido pero hindi siya natamaan dahil naging anino siya at parang balang lumipad pabalik sa palasyo.

Nakita siya ni Heneral Guille nung dumapo na ito sa likod niya at nangingiwi ang mukha sa sakit ng asidong tumama sa likod niya “MAHAL NA REYNA!” gulat na tawag ni Hen. Guille sa kanya na tinulongan siya nitong tumayo. “Mahal na Reyna!” “maayos lang ako Hen. Guillermo” sagot ni Reyna Lucia na napatumba ito nung tumayo ito buti nalang nasalo siya ni Hen. Guille “ipapasok na kita sa loob ng palasyo” sabi ni Hen. Guille. “Hindi! Lalaban pa ako.. aagghhh..” “mahal na Reyna kaya kami nandito para magsilbi sa inyo” sabi ni Hen. Guille sa kanya na kita niyang nakatingin sa kanya ang mga tauhan niya na nakapalibot sa kanila. “Mahal na Reyna kami na po ang bahala dito” sabi ng isang tauhan niya na ngumiti siya “kayo ang masusunod” sagot niya at binuhat siya ni Hen. Guille papasok sa palasyo.

“Mahal na Reyna!” sigaw ng tatlo nung pumasok si Hen. Guille sa silid ng truno bitbit si Reyna Lucia “maayos lang ako” sabi ng Reyna sa kanila na pinaupo siya ni Hen. Guille sa truno niya “bumalik kana sa labas Guillermo at tulongan mo ang mga sundalo natin” utos ng Reyna sa kanya. “Masusunod kamahalan, Kap. Morietta manatili ka dito para protektahan ang mahal na Reyna” utos niya kay Kap. Morietta “itataya ko ang buhay ko para sa kanya, Heneral” sagot niya at lumabas na si Hen. Guille. “Gagamutin ko na po kayo, kamahalan” sabi ni Zoraida sa kanya habang binigay niya ang Aklat ng DIlim kay Julian.

Nakita ng Reyna ang mukha ni Julian na nag-aalala ito sa kondisyon niya “Julian” tawag niya “kamahalan?” “huwag kang mag-alala, wala ito” nakangiting sabi ng Reyna sa kanya. “Julian, imortal ang mahal na Reyna kaya hindi ka dapat mag-alala sa kanya” paalala ni Kap. Morietta sa kanya. “Hindi naman po ako nag-aalala” sagot ni Julian na napatingin silang tatlo sa kanya “alam ko pong makapangyarihan ang Reyna, nalulungkot lang ako dahil hindi kita natulongan at ngayon nasugatan ka pa” sabi ni Julian na napangiti si Reyna Lucia at pinalapit siya nito “Julian” sabi ng Reyna nung nasa harapan na siya nito at niyakap siya ng Reyna “hindi ka na dapat malungkot dahil maayos lang talaga ako” sabi ni Reyna Lucia sa kanya.

“Ikaw talaga Julian” sabi ni Kap. Morietta na bigla nalang nilang narinig ang malakas na ingay sa labas ng palasyo “ano yun?!” gulat ng tanong ni Zoraida. Biglang pumasok ang isang tauhan ni Reyna Lucia at kita nilang me sugat ito sa balikat “mahal na Reyna, mahal na Reyna” nagmamadaling sabi nito at lumuhod ito sa harapan niya. “Ano ang nangyari?” tanong ng Reyna “mahal na Reyna.. me masamang balita po ako….” sabi niya “ano yun, Humberto?” tanong ni Kap. Morietta “hindi lang aswang ang kalaban natin… me mga mortal silang kaalyado” balita ni Humberto na nagulat silang apat nung marinig ito. “Mahal na Reyna” sabi ni Kap. Morietta na nakita niyang nag-isip si Reyna Lucia “masama ito, kamahalan” sabi ni Zoraida “ang batas ng Konseho…” dagdag ni Zoraida na tinaas ni Reyna Lucia ang kamay niya kaya natahimik ito.

Tumingin si Reyna Lucia sa kanilang lahat at tinuon ang pansin niya kay Julian “ilang oras nalang ba bago sumikat ang araw?” tanong ng Reyna “isang oras nalang po, kamahalan” sagot ni Humberto. “Ipaabot mo ang utos na ito kay Hen. Guille, Humberto” sabi ni Reyna Lucia na pilit niyang tumayo na tinukod pa niya ang dalawang kamay niya sa truno niya para makatayo. “Ito na ang huling utos ko…” sabi ni Reyna Lucia na nagulat silang lahat sa sinabi niya “mahal na Reyna?” sabi ni Julian “sabihin mo kay Heneral Guillermo na iutos sa mga tauhan…. ang tumakas at lumayo sa palasyo” utos niya na nagulat silang lahat sa sinabi niya. “Kamahalan…” sabi ni Kap. Morietta.

“Ako ang Reyna ng kahariang ito, kaya ako ang masusunod” sabi ni Reyna Lucia na dahan-dahan itong bumaba sa hagdanan na kinatatayuan ng truno niya para tumungo sa pintuan na pinigilan siya ni Kap. Morietta. “Kamahalan, patawad pero hindi ko kayo kayang iwan dito!” sabi ni Kap. Morietta “Humberto, lumabas kana at ibigay ang huling utos ko kay Heneral Guillermo” utos ng Reyna na nagulohan si Humberto kung susundin ba niya o hindi. “HUMBERTO!” sigaw ng Reyna “ah..o.. opo.. masusunod po kamahalan” sabi ni Humberto at nagmamadali itong lumabas ng silid para puntahan si Hen. Guillermo. “Kamahalan, huwag niyo pong iutos sa amin yan, hindi ka namin iiwan dito” sabi ni Kap. Morietta sa kanya “mananatili ako sa tabi mo, kamahalan!” sabi ni Julian na napangiti ito sa sinabi nila.

“HENERAL! HENERAL!” sumisigaw palabas ng palasyo si Humberto para ibigay ang huling utos ng Reyna sa kanya “PUNYETA!” sigaw ng Heneral nung marinig ang utos ng Reyna “yun ang huling utos ng Reyna na tumakas na daw tayo sa palasyo” sabi ni Humberto. “HINDI!” sigawan ng mga tauhan nila habang nakikipaglaban ito sa mga aswang “GUSTO NIYO BANG TUMAKAS AT IWAN ANG MAHAL NA REYNA?!” sigaw ni Heneral Guille “HINDI!” sagot nilang lahat na natulak nila paatras ang mga aswang. “HUWAG NIYO SILANG HAYAANG MAKAPASOK SA PALASYO!” utos ni Heneral Guille sa kanila ng biglang me umihip na malakas na hangin at nagsigawan ang mga tauhan ni Hen. Guille nung binugahan sila ng asido ni Reyna Olvia na nakalutang lang sa ibabaw nila.

“ASWANG!!” sigaw ni Hen. Guille na nagkaroon siya ng pakpak at lumipad siya para harapin ang Reyna ng mga aswang habang pinapana ng mga tauhan niya ito. Lumabas sa palad ni Hen. Guille ang espada niya na binugahan siya ng asido ni Reyna Olivia buti nalang nakailag siya at napunta sa mga aswang ang asido niya. “PAPATAYIN KITA!” sigaw ni Hen. Guille na nag-abot silang dalawa sa ere at nag-away sila “KALAHATING ORAS NALANG!” sigaw ni Yuri sa kanila para ipaalala ang natitirang oras nila sa labas ng palasyo. Nasawi ang kalahating sundalo ni Reyna Lucia at nasugatan din si Hen. Guille sa pakikipaglaban niya kay Reyna Olivia na nahulog siya sa lupa nung tinamaan siya ng suntok nito. “HENERAL!” tawag ni Boris sa kanya na tinulongan siyang tumayo ng mga tauhan niya.

Nakita nila sa silangan na dahan-dahan naring umaakyat ang araw at nakikita na nila ang limang barkong nakaparada malapit lang sa dalampasigan ng kaharian ni Reyna Lucia “Yuri, ibigay mo na ang utos sa mga tauhan natin na pumasok sa palasyo” utos ng Heneral sa kanya “masusunod po, Heneral” sagot niya. Tinaas ni Yuri ang watawat para ipaalam sa lahat na pumasok sa loob ng palasyo at tinulongan nila si Heneral Guille papasok sa palasyo habang nasa likod naman nila ang mga natitirang tauhan nila na nakikipaglaban pa ito bago sila nakapasok lahat. Nahirapan pa silang isara ang pinto dahil sa daming aswang na gustong pumasok sa loob ng palasyo na kahit pinagtataga na nila ito hindi parin ito tumigil kaya naging higanting bampira si Hen. Guille kaya nila nasara ang pinto nung tinulongan niya itong itulak pasara.

Lingid sa kaalaman nila isa lang pala itong taktika ng mga aswang dahil bago nila nasara ang pinto nakapasok na pala sa loob ang Reyna nila “bantayan niyo ng mabuti ang mga bintana at huwag niyong hayaang mabuksan ng mga aswang ang pintuan” utos ni Heneral Guille sa kanila. Samantala sa loob ng silid ng truno ni Reyna Lucia tinulongan siya nina Julian at Kap. Morietta na maupo muli sa truno niya at ginamot na siya ulit ni Zoraida. “Magpahinga nalang po kayo kama…..” napatigil nalang si Kap. Morietta at nagulat silang tatlo nung makita nilang me lumabas na espada sa tyan ni Kap. Morietta at umangat ito pataas. “MORIETTA!” sigaw ni Reyna Lucia nung makita nila si Reyna Olivia na sinaksak si Kap. Morietta at binato niya ito sa pader “HAHAHAHA… ” tumawa si Reyna Olviia.

Dahil sa pangyayari hindi nakagalaw si Reyna Lucia kaya nakakuha ng pagkakataon ang Reyna ng mga aswang na atakihin siya “AKIN KA NGAYON, LUCIA!” sigaw ni Reyna Olivia na sasaksakin na sana niya si Reyna Lucia ng biglang tumayo sa harapan niya si Julian at siya ang nasasak nito. “AAGGHHH…..” napasigaw si Julian nung lumusot sa likuran niya ang espada ni Reyna Olivia “pakialamerong mortal!” sabi ni Reyna Olivia “JULIAAAANNNNNN!” sigaw ni Reyna Lucia nung makita niya ang ginawa ni Reyna Olivia. Lumingon sa kanya si Julian at nginitian siya nito “ma… mahal na Reyna.. kina…kinagagalak ko pong… itaya ang…bu…hay.. ko…” sabi nito bago siya tinaas ni Reyna Olivia at gaya ni Kap. Morietta binato siya nito sa pader at tumalbok pa si Julian nung bumagsak ito sa sahig.

“OLIIIVVVIIIAAAAAAA!!!” sigaw ni Reyna Lucia na naging halimaw ito na nababalutan ng itim na aura at bumuga siya ng apoy na mabilis nakailag si Reyna Olvia pero sa bilis ng galaw ni Reyna Lucia hindi niya nailagan ang espada nito. Napasigaw sa sakit nung naputol ni Reyna Lucia ang kanang kamay ni Reyna Olivia “GRAAAAAAAAHHHHHH….” sigaw ni Reyna Lucia na parang nabaliw na ito nung inatake niya si Reyna Olivia na ngayon ay dumedepensa na sa mga atake ni Reyna Lucia sa kanya. Tumakbo si Zoraida palapit kay Julian at tiningnan niya ang kondisyon ng binata “Julian.. magpakatatag ka Julian” sabi ni Zoraida na kita niyang tumayo na si Kap. Morietta habang hawak nito ang sugat niya sa tyan.

Umatras palayo si Reyna Olivia para makailag sa apoy na binuga ni Reyna Lucia sa kanya ng biglang me sumigaw sa likod niya “Fulger negru (Black Lightning)” tinamaan siya nito sa likod. “Morietta!” tawag ni Reyna Lucia sa kanya na naging itim na dragon siya at binugohan niya ng maraming apoy si Reyna Olivia na bigla nalang me lumabas na mga aswang sa kapa niya at sila ang tumanggap sa apoy ni Reyna Lucia. Me aswang din na lumabas sa likuran ni Reyna Olivia at inatake nito si Kap. Morietta pero napatay agad ito ni Kap. Morieta at nakorner nila si Reyna Olivia.

“Papatayin kita Olivia sa ginawa mo sa mga tauhan ko” galit na sabi ni Reyna Lucia na naglakad silang dalawa ni Kap. Morietta palapit sa kanya na ngayon ay pilit pinapatigil ang maraming dugong lumabas sa sugat niya. “Hindi pa ito ang katapusan, Lucia” sigaw niya “hindi, ito na ang katapusan mo” sagot ni Reyna Lucia sa kanya na napangiti lang ang Reyna ng mga aswang “hindi ako nag-iisa, Lucia” sabi niya nung naramdaman nilang yumanig ang buong palasyo at narinig nila ang putok ng maraming kanyon sa labas ng palasyo. “Salamat, Heneral Rosales!” sabi ni Reyna Olivia na tumalon ito papunta sa bintana at tumakas ito “hahabulin ko siya” sabi ni Kap. Morietta “HUWAG!” sigaw ni Reyna Lucia sa kanya at tinuro ang bintana na nakikita na nilang paakyat na ang araw sa labas.

“Mahal na Reyna” tawag ni Zoraida sa kanya na agad silang tumakbo para tingnan ang kondisyon ni Julian “hindi po maganda” balita ni Zoraida sa kanya “kamahalan” sabi ni Heneral Guille nung pumasok ito sa silid ng truno niya. “JULIAN!” sigaw nito nung makita si Julian na nakahiga sa sahig na agad itong tumakbo palapit sa kanila kasunod nito ang natitirang tauhan nila at pati sila nagulat nung makita si Julian. “Maayos lang ako” sabi ni Kap. Morietta sa tauhan niya nung lumapit sa kanya ito “Julian..” naluluhang sabi ng Reyna nung hiniga nila ito malapit sa truno niya “pa…patawad… ma..” pinigilan siya ng Reyna “huwag kana magsalita.. alam ko, Julian..” sabi ng Reyna sa kanya.

“Ano ho ba ang nangyari?” tanong ni Hen. Guille kay Zoraida “aatakihin na sana ni Olivia si Reyna Lucia ng biglang humarang si Julian at siya ang nasasak nito” kwento ng matanda na sinuntok ng Heneral ang sahig sa galit. Patuloy parin ang pagtama ng mga bala ng kanyon na nanggagaling sa armada ni Heneral Rosales “Heneral, pabalik na po ang Reyna ng mga aswang” balita ng tauhan niya na kita niyang dumapo ito sa barko niya. “Kumusta na, Reyna Olivia?” tanong ng Heneral sa kanya “bigo ako sa plano ko” galit niyang sabi na agad siyang pumasok sa kabina nung lumabas na ang araw “bueno, ako na ang bahala dito” sabi ng Heneral na tiningnan lang siya ng Reyna bago ito pumasok sa loob kasama ang tauhan niya. “HUWAG NIYONG TIGILAN!” sigaw ni Heneral Rosales sa mga tauhan niya.

“Kamahalan, tila katapusan na natin ito” sabi ni Hen. Guille sa kanya na nakatuon ang atensyon nito kay Julian “ma..hal na Reyna.. tu.. makas na po…kayo..” sabi ni Julian sa kanya na nagpahid ang Reyna ng luha at tinakpan ang bibig ni Julian. “Huwag kang magsalita ng ganyan, Julian” naluluhang sabi ni Reyna Lucia “kamahalan, ano po ang gagawin natin?” tanong ni Heneral Guille sa kanya na ngayon ay nakaupo na sa gilid ng truno si Kap. Morietta habang ginagamot siya. “Tumakas na kayo, gamitin niyo ang portal sa kwarto ko” utos ng Reyna sa kanila “pero kamahalan, hindi ka namin kayang iwan dito” sabi ni Boris sa kanya.

“Dapat kasama ka namin, kamahalan” sabi ni Hen. Guille sa kanya “hindi, ako ang pinuno ng kaharian kaya ako ang dapat humarap hanggang sa huli” sabi ni Reyna Lucia “HINDI!” sigaw ng mga tauhan niya na nagkakaisa silang manatili sa palasyo. Nakita ng Reyna ang dedikasyon ng mga tauhan niya sa kanya kaya napangiti siya at nagpasalamat sa kanilang lahat, tumingin siya kay Julian na ngayon ay dahan-dahan naring nawawalan ng malay dahil sa sugat na tinamo niya sa Reyna ng mga aswang. “Me… paraan..para mabuhay ka, Julian” sabi ni Reyna Lucia sa kanya “mahal na Reyna.. huwag mong sabihin..” sabi ni Zoraida na nagulat ito sa narinig niya.

Tumingin siya kay Julian bago siya tumayo at hinarap ang natitirang tauhan niya “salamat sa pagmamahal niyo sa akin..” panimula niya “pero.. kung ayaw niyo akong layoan at tumakas para sa kaligtasana niyo..” patuloy niya “HINDI KA NAMIN IIWAN, MAHAL NA REYNA SASAMA KAMI SAYO KAHIT SAAN KA MAGPUNTA!” sigaw nilang lahat. “Kung ganun… ” pagputol ni Reyna Lucia na tumingin siya kay Julian na nakahiga sa hita ni Hen. Guille “kung papayag kayo… magsasama tayong matutulog sa loob ng liwanag.. sa puso ni Julian..” sabi niya sa mga tauhan niya na nagkatinginan silang lahat. “Sa paraang ito.. ito lang ang naiisip kong paraan para mabuhay siya..” dagdag ng Reyna “kung ikaliligtas po ni Julian, susunod po kami sa inyo!” sabi ng isang tauhan niya at sumunod din ang iba na napaluha si Reyna Lucia sa mga sagot nila.

“A…ako.. din po… mahal na Reyna” sabi ni Kap. Morietta na tinulongan siyang tumayo sa gumamot sa kanya “ako din po” sagot din ng manggagamot “ako din, mahal na Reyna” sabi ni Hen. Guille. “Nangako ako kay Hen. Enzo at hindi ko yun bibigoin” dagdag niya “nakahanda po kaming ibigay ang buhay namin para kay Julian” sagot ni Boris “opo, kamahalan” sabi ni Yuri. “NAKAHANDA KAMING LAHAT” sigaw ng isang daang sundalong natitira ni Reyna Lucia. “Kung ganun… gagamitin natin ang katawan ni Julian bilang gabay natin…” sabi ni Reyna Lucia na lumingon ito kay Zoraida. “Alam ko ang binabalak mo, Lucia” sabi niya “nangako ka sa kanya.. ” dagdag ng matanda “patawarin sana ako ni Enzo” sagot ni Reyna Lucia sa kanya na kinuha nito ang libro at hiniga ni Hen. Guille si Julian sa sahig.

Pumila ng tigsasampu ang mga tauhan ni Reyna Lucia sa harapan niya habang nasa harapan naman sina Hen. Guille at Kap. Morietta “salamat… sa inyong lahat” sabi ni Reyna Lucia na hawak na niya ang Aklat ng Dilim. “Ingenucheaza in fata regina (Kneel before the queen)” utos ni Heneral Guille sa lahat kaya niluhod nila ang kanang tuhod nila sa sahig at tinaas nila ang kanang kamay sa ere “Deschideti-va mana la regina (ibuka ang mga palad niyo para sa mahal na Reyna)” utos niya kaya binuka nila ang palad nila. “Zoraida” tawag ni Reyna Lucia “opo, kamahalan?” tanong niya “pagkatapos ng ritwal, gamitin mo ang portal sa kwarto ko at dalhin mo si Julian sa tribu ng mga taong puno” utos niya “bakit dun mahal na Reyna?” tanong niya.

“Malapit si Julian sa mga taong puno lalong-lalo na kay Haring Narra” sabi ni Reyna Lucia sa kanya “…huhu…ma.. masusunod.. kamahalan…” naluluhang sagot ni Zoraida sa kanya “huwag kang malungkot kaibigan, balang araw… magkikita ulit tayo” sabi ni Reyna Lucia sa kanya na lumayo paatras si Zoraida. Binitawan ni Reyna Lucia ang Aklat ng Dilim na bigla nalang itong lumutang sa harapan niya “Carte de intuneric auzi dorinta mea (Aklat ng Dilim dinggin ang hinihiling ko)” panimula ng Reyna na bigla itong bumukas at pumunta sa pahina na hinihiling niya. “Accepta sufletele noastre pentru a fi fuzionati cu acest om (tanggapin ang mga kaluluwa namin para pumasok sa katawan ng taong ito)” bigkas ng Reyna.

Nagtago sa likod ng truno si Zoraida at humagulgol ito ng iyak, biglang lumiwanag ang Aklat ng Dilim at suminag ito sa buong paligid na makikita ang liwanag nito sa labas ng palasyo. “HENERAL!” sigaw ng tauhan ni Hen. Rosales na tinuro nito ang palasyo. “Ano kaya ang nangyayari sa loob?” tanong niya “ANG AKLAT NG DILIM, GINAMIT NILA ANG AKLAT NG DILIM!” sigaw ni Reyna Olivia na nakatayo lang ito sa pintoan ng kabina niya. “Akala ko ba Aklat ng Dilim, bakit maliwanag?” takang tanong ng Heneral “mahal na Reyna.. ang ritwal..” sabi ng isang tauhan niya “walang hiya ka Lucia…. PASABUGIN NIYO ANG PALASYO.. HUWAG NIYONG TIGILAN!” utos ng Reyna kay Heneral Rosales na tiningnan lang siya nito.

“Hindi mo naiintindihan.. ang ritwal na ginagawa nila ngayon ay ang ritwal ng pagkabuhay!” paliwanag ni Reyna Olivia kay Heneral Rosales “hmm… naiintidihan ko.. KAPITAN ITULOY ANG PAGPAULAN NG BALA SA KANILA” utos ng Heneral sa kanya “OPO, HENERAL!” sagot ng Kapitan niya. Naging maliwanag ang buong paligid ng silid at dahan-dahan ng umangat si Julian sa ere “banggitin ang pangalan niya… para maibigay niyo ang kaluluwa niyo sa kanya…” sabi ni Reyna Lucia sa kanila. “Julian… Julian… Julian… Julian…… ” sunod-sunod ang pagbigkas nila sa pangalan ni Julian na lumabas ang kaluluwa nila sa palad nila at lumutang ito papunta kay Julian na yumuko pa sila bago pumasok sa loob. Napanganga si Julian sa tuwing pumapasok ang kaluluwa sa loob niya “Julian.. Julian… Julian…”

Tuloy lang sila hanggang sa silang tatlo nalang ni Kap. Morietta, Hen. Guille at Reyna Lucia ang natira “Julian…” bigkas ni Kap. Morietta na lumabas ang kaluluwa niya at lumipad ito patungo kay Julian “kamahalan” sabi niya bago siya pumasok sa katawan ni Julian. “Maging matatag ka… Julian” sabi ni Heneral Guille na ganun din ang nangyari at pumasok siya sa loob ni Julian “patawarin mo ako.. alam kong hindi ito ang tamang paraan.. pero ito lang ang naisip ko para mailigtas kita…. alam kong kamumuhian mo ako.. pero… ayaw kong.. makita kitang mawala sa mundong ito.. ” naluluhang sabi ni Reyna Lucia na lumabas na sa likod ng truno si Zoraida.

“Zoraida, sundin mo ang inuutos ko sayo.. ” “opo kamahalan” sabi ni Zoraida “buburahin ko ang tatlong araw na nagdaan sa alaala niya, ayaw kong malaman niya ang nangyari sa pagpupulong at ang nangyari ngayon dito sa palasyo” sabi ni Reyna Lucia. “huhu… Lucia… huhu..” naiyak lang si Zoraida “paalam, matalik kong kaibigan… hanggang sa muli…” sabi ni Reyna Lucia sa kanya na lumuhod si Zoraida tanda ng paggalang at respeto niya kay Reyna Lucia. “Sufletul finale convergenta (final soul convergence)” bigkas ni Reyna Lucia “paalam… mahal kong.. Julian..” huling sinabi niya bago lumabas ang kaluluwa niya sa katawan niya at tumingin muna siya kay Julian at hinalikan niya ito sa labi bago siya pumasok sa dibdib ni Julian na napabuka ang mata ni Julian at biglang lumiwanag ang katawan niya.

Nung mawala na ang liwanag dahan-dahan ng bumaba ang katawan ni Julian sa sahig na agad itong nilapitan ni Zoraida at kita niyang nawala na ang lahat ng sugat ni Julian sa katawan. “Julian…” sabi ni Zoraida na naririnig niya ang ingay ng mga tao sa labas ng palasyo. Binuhat niya agad si Julian, pati narin ang Aklat ng Dilim na napahinto siya nung makita niya ang Reyna na nakaupo sa truno niya habang nakatingin sa mga tauhan niyang nakaluhod sa harapan niya. “Mahal na Reyna…” sabi ni Zoraida na nakita niyang pumasok sa loob ng palasyo ang sinag ng araw at kita niyang masusunog ang mga ito dahil bigla umusok ang mga katawan nila kaya nagmamadaling tumakbo paakyat sa taas si Zoraida patungo sa silid ng Reyna.

“Deschideti portile pentru regatul de padure (open gate to the kingdom of the forest)” bigkas ni Zoraida na agad itong bumukas at nakita niya sa lagusan nito ang kaharian ng mga taong puno. Saktong sumara ang portal nung me pumasok sa loob ng kwarto ng Reyna “Kapitan, walang tao!” sigaw nung sundalo “sa susunod na silid” utos nito kaya lumabas sila at pumunta sa susunod na silid habang yung iba naman ay nakakalat sa buong palasyo. “Heneral” tawag ng isang tauhan niya nung nasa loob na siya ng palasyo “me isang silid po na hindi namin mabuksan” balita nito “kumuha kayo ng dinamita” utos niya na nagmamadaling lumabas ang tauhan niya. “Baka nandito siguro ang kayamanan nila” sabi ng Heneral na napangiti ang mga tauhan niya.

“Nandito na po Heneral” sabi ng tauhan niya “sindihan na yan at pasabugin ang pintong ito” utos niya na lumayo sila at naghintay sila ng ilang segundo at pumutok na yung dinamita at nawasak ang pintuan. “Mayaman na tayo!” sabi ng Heneral sa kanila na nagmamadali silang pumasok sa loob at napahinto silang lahat sa nakita nila “HENERAL!” sigaw ng tuahan niya na pati ito nagulat sa nakita niya “hindi tama ito” sabi ng Heneral sa kanila. “Ano po ang gagawin natin, Heneral?” tanong ng Tenyente niya “isara ang pinto, walang sino man ang papasok sa silid na ito” utos ng Heneral sa kanila “HENERAL NAHANAP NA PO NAMIN ANG KAYAMANAN!” sigaw ng isang tauhan niya. “Tenyente, lagyan ng pinto ang silid na ito at ikandado niyo” utos ng Heneral sa kanya “po?” “tanda ng respeto natin sa kanila” sabi ng Heneral “masusunod po” sagot ng Tenyente niya at inutosan ang mga tao nitong maglagay ng pinto kapalit sa pintong nawasak kanina.

Balik sa kasalukoyan: “Walang ibang naisip na paraan ang mahal na Reyna para iligtas ang buhay mo, Julian” sabi ni Zoraida sa kanya na natahimik lang si Julian sa natuklasan niya “ginawa ako…. ginawa niya akong… huhu…” naiiyak na sabi ni Julian. “Ginawa lang ni Lucia yun dahil ayaw ka niyang mamatay” paliwanag ng matanda sa kanya “naiintindihan ko po manang, pero hindi na nila dapat ginawa yun” sabi ni Julian na sinampal siya ng matanda. “Hindi mo ba naiintindihan yun?! Pagmamahal niya sayo yun..” naluluhang sabi ng matanda at naalala ni Julian ang sinabi ni Reyna Lucia sa kanya noon “hinarap niya ang liwanag para sa akin” sabi ni Julian “oo…. ganun ka niya kamahal” sabi ni Zoraida sa kanya. “Manang.. ano po ang nangyari sa kanila?” tanong ni Julian.

“Sumama ka sa akin” yaya ng matanda na sumunod si Julian sa kanya papunta sa truno ng Reyna na bigla itong bumukas at pumasok silang dalawa sa loob. “Julian…” sabi ni Zoraida na dahan-dahang naglakad palapit sa truno ng Reyna si Julian at napaluhod siya nung nakita niya si Reyna Lucia na nakaupo parin sa truno niya at nakangiti itong nakatingin sa mga tauhan niya. “Yan ang sinapit nila nung tinamaan sila ng sinag ng araw” sabi ni Zoraida sa kanya “akala ko ho ba.. nagiging abo ang bampira manang?” tanong ni Julian “hindi sa sitwasyon nila Julian” sabi ni Zoraida. Nilapitan ni Julian ang Reyna at lumuhod siya sa harapan at niyakap niya ang estatuwa ng Reyna at humagulgol siya ng iyak. “Patawarin niyo ako mahal na Reyna.. kung ngayon lang ako nakabalik sa palasyo” sabi ni Julian.

Tumingin si Zoraida sa paligid na nakikita niya ang lahat ng sundalo ng Reyna pati narin ang dalawa sa harapan niya na naging bato silang lahat “ito ang resulta ng ritwal, Julian” paliwanag ng matanda “imbes na maging abo silang lahat nagiging bato sila” patuloy niya na lumuhod din siya sa harap ng Reyna tanda ng pagrespeto niya. Hinarap ni Julian si Hen. Guille at lumuhod siya sa harapan nito “patawad, Heneral!” sabi ni Julian pati narin kay Kap. Morietta. “Julian..” tawag ng matanda sa kanya “bakit, manang?” tanong niya na pansin niyang napatuon ang tingin ng matanda sa pintuan kaya tumayo siya at tumingin dun. “Sino ka?” tanong niya sa taong nakatayo sa labas ng silid at me hawak itong espada “Moartea (kamatayan)” sabi nung nakaitim na tao na dahan-dahan naring papalapit sa kanila.

Chapter VIII: Connections!

“Tenyente!” tawag ni Fredo sa akin na sumaludo silang dalawa ni Jimmy “Fredo, Jimmy kumusta na kayo dito?” tanong ko sa kanila “ok naman po Tenyente medjo boring po dito” sabi ni Fredo. “Tsk! trabaho niyo yan huwag kayong magreklamo” sabi ko sa kanya na pumasok ako sa loob ng bahay at tumingin sa paligid. “Tenyente, ano po ang gagawin niyo dito?” tanong ni Jimmy sa akin “mag-iimbistiga, ano pa nga ba?” sabi ko sa kanya “hali nga kayo dito, tulongan niyo nalang ako” sabi ko sa kanila na pumasok sila sa bahay. “Ano po ang maitutulong namin, Tenyente?” tanong ni Jimmy sa akin.

“Hmm…” nalang ako sabay kuha ko ng booklet ko at binasa ang sinulat ko kagabi “sabi ng SOCO segundo lang ang agwat ng mga sugat ng mga biktima” pasimula ko na naglakad ako papunta sa sofa. “Fredo” tawag ko sa kanya “opo, Tenyente?” tanong niya “tumayo ka dito, ikaw naman Jimmy…. sabi sa SOCO nasa kusina ang pangalawang biktima.. pumunta ka dun sa kusina” utos ko sa kanya na naglakad ito papunta dun. “Ano po ang susunod, Tenyente?” tanong ni Fredo sa akin na napakamot ako ng ulo “Tenyente?” tawag ni Jimmy na dumungaw ito sa amin “hmm…. paano nangyari ito? Segundo ang agwat ng pagkakahiwa ng mga biktima pero… tingin mo Fredo ilang layo mo kay Jimmy?” tanong ko sa kanya na nag-isip ito.

“Sampung talampakan po Tenyente” sagot niya “tama ho siya Tenyente” sagot din ni Jimmy na napakamot ulit ako sa ulo “Hmmm…” nalang ulit ako at biglang naalala ko ang nakita ko nung nakaraang madaling araw. “Teka… ” sabi ko na naglakad ako papunta sa kusina at tumayo ako sa gitna ng dalawang biktima at inestretch ko ang mga kamay ko na tinignan lang ako ng tauhan ko. “Fuck!” sabi ko nalang “Tenyente, ok lang ho ba kayo?” tanong ni Fredo sa akin na lumabas sa kusina si Jimmy at lumapit sa akin “share na yan, supercop” biro niya sa akin na umayos ako “naniniwala ba kayo sa maligno?” tanong ko sa kanila na nagkatinginan silang dalawa “huwag ka namang ganyan, Tenyente” takot na sabi ni Jimmy sa akin.

Umakyat kami sa taas at nakita ko ang bakas ng dugo ng dalawang biktima “hmmm… ” nalang ako at binasa ang sinulat ko sa booklet at tumingin sa paligid at yumuko ako para tingnan ang ilalim ng kama. “Ha?” me nakita akong makintab na bagay sa ilalim ng kama at pilit ko itong abutin pero hindi ko ito makuha “FREDO, JIMMY!” tawag ko sa kanila na nagmamadali silang umakyat sa hagdanan “ano po yun, Tenyente?” tanong ni Jimmy. “Buhatin niyo nga ang kama” utos ko sa kanila na tumayo sila sa magkabilaang side ng kama at binuhat nila ito at nakita ko yung bagay na nakita ko kanina “ano yan?” tanong ni Jimmy sa akin na nakita niya agad ito. “Murder weapon” sabi ko sa kanila na kumuha ako ng t-shirt sa kabinet at ginamit ko ito para damputin ang espadang nakatago sa ilalim ng kama.

“Thanks boys!” sabi ko sa kanila nung nasa sala na kami at nagpaalam na ako sa kanila “Tenyente” tawag ni Jimmy “alam ko, paparating na ang mga karelyebo niyo” sabi ko sa kanya na natuwa pa ang dalawa. Naalala ko yung nangyari dun sa eskinita kaya naglakad ako papunta dun habang bitbit ko parin ang espadang nakita ko sa ilalim ng kama at nung nasa eskinita na ako nakita ko ang abo sa gilid ng pader. Tumingin-tingin ako sa paligid ng biglang tumunog ang phone ko at nung tiningnan ko ito si Ben “bwisit!” sabi ko sabay patay ko ng ringer na napatuon ang espadang dala ko sa abo sa semento at biglang gumalaw ang espada kaya nabitawan ko ito dahil sa gulat.

Nakita ko kung paano higupin ng espada ang abo sa semento at nung naubos na ito tumigil na ito sa paggalaw “what the!” sabi ko nalang na napatalon ako nung biglang tumunog ang phone ko “stupid fuck!” napamura ako sa takot. “HELLO!” sagot ko sa phone ko “bakit parang galit ka?” tanong ni Elizabeth sa linya “oh, ikaw pala” sabi ko “ako pala? I am your sister what the hell is wrong with you?” tanong niya sa akin. “Wala, ano ang kailangan mo?” tanong ko sa kanya “gusto kitang makausap, come to my office today!’ sabi niya “some other time nalang me inaasikaso pa ako” sabi ko sa kanya “I want to talk to you!’ sabi niya sa linya. “Look, you are not my boss, second I am an officer of the law and third i’m the eldest so you can’t just order me around” sabi ko sa kapatid ko na biglang nag click nalang ang linya “hello… hello… punyeta!” galit kong sabi na hindi ko na inisip ang nangyari kanina at dinampot ko ang espada at bumalik sa kotse at umalis.

“Moartea? (kamatayan)” tanong ni Julian dun sa taong papalapit sa kanila ni Zoraida “alam mo bang pangalawa ka sa taong nagsabi sa akin niyan” sabi ni Julian na nakita niyang bumunot ito ng espada. “Siguradohin mo lang na marunong kang gumamit niyan” sabi ni Julian sa kanya na bigla itong tumakbo papalapit sa kanila at tinaas ang espada niya na sa bilis ng galaw ni Julian hindi nakailag ang kalaban niya nung nahiwa niya ito sa dalawa. “JULIAN!” sigaw ni Zoraida na me isa pang taong nakaabang sa labas kaya humanda si Julian at nung umatake ito ganun din ang ginawa ni Julian at nahiwa niya ito. “Manang lumabas na tayo” sabi ni Julian sa kanya na me nakita siyang dalawa pang taong papalapit sa kanila na mabilis niya itong napatay at tumakbo sila ni Zoraida papunta sa terrace.

Umatake sa kanila ang dalawang taong nakaitim na mabilis itong napatumba ni Julian “MANANG LUMIPAD NA KAYO!” sigaw ni Julian sa kanya na magbabago na sana ng anyo ang mtanda nung makita niya sa silangan ang pagsikat ng araw. “JULIAN!” sigaw niya na napalingon ito sa kanya “papalabas na ang araw!” balita niya na napatingin si Julian at napaisip ito “SA LIKOD MO!” sigaw ng matanda na me isa pang taong nakaitim na aatakihin sana siya ng mahawakan niya ito sa leeg at nabitawan nito ang espada niya. “SINO KA!” sigaw ni Julian sa kanya na humawak ito sa braso niya at tinaas nito ang paa niya na tinadyakan siya nito sa mukha kaya nabitawan niya ito.

Tumambling ito palayo sa kanya na hindi paman ito dumapo sa sahig nahiwa na agad ito ni Julian at napatay niya ito “MANANG TATAKAS NA TAYO DITO!” sigaw ni Julian na naging anino siya at dinaanan niya si Zoraida at sabay silang pumunta sa silid ni Reyna Lucia. “Bakit tayo nandito?” tanong ng matanda sa kanya “dito tayo dadaan pabalik sa bahay niyo” sabi ni Julian sa kanya “teka matagal ko ng hindi nagamit ang portal na ito, iisipin ko muna” sabi ni Zoraida sa kanya “WALA NA TAYONG ORAS!” sigaw ni Julian sa kanya kaya “PUNYETA!” sigaw ng matanda sabay taas nito ng kamay niya “Deschideti nexus poarta ne dau trecerea la mine acasa (Open nexus gate to my home)” bigkas niya at bumukas ito kaya mabilis na naging anino si Julian at binuhat siya papasok sa portal.

Pagkalabas nila sa portal sinara agad ito ni Zoraida at nakita nilang nasa sala na silang dalawa ni Julian “Nerissa? Nerissa?” tawag niya sa anak niya na lumabas ito mula sa kusina habang nagpupunas ito ng mukha. “Kakagising mo lang ba, anak?” tanong ni Zoraida “nagkakape ako sa kusina nay” sagot ni Nerissa “ok, mabuti at nakapaghilamos kana din” sabi ni Zoraida “nay, kape ko po yung hinilamos ko” inis na sabi ni Nerissa dahil sa gulat niya kanina napahilamos tuloy siya sa kape niya. “Hehehe pasensya kana anak” sabi ni Zoraida sa kanya na umiling lang si Nerissa “ano ho ba ang nangyari sa inyo?” tanong niya sa nanay niya na napatingin siya kay Julian na nakatayo lang sa likod ng matanda.

“Huwag kana magtanong, maghanda kana at papasok kapa sa eskwela” sabi ni Zoraida sa kanya na pumunta na si Nerissa sa kwarto niya para maghanda “Julian” tawag niya “manang pwede dito muna ako?” tanong ni Julian. “Ano ka ba, kahit habang buhay” nakangiting sabi ni Zoraida sa kanya na pinakita ni Julian ang telang nakuha niya sa mga taong umatake sa kanila “alam niyo ho ang simbolong ito” tanong niya kay Zoraida. Tiningnan ito ni Zoraida “hindi ko alam, Julian” sagot niya na tiningnan niya ito sa ilaw para makita niya ito ng mabuti “ha! simbolo ng building yan nay ah” sabi ni Nerissa na pumunta ito ng kusina na nagtinginan silang dalawa ni Julian.

“Anak, alam mo kung ano ito?” tanong ni Zoraida sa kanya na uminom ng tubig si Nerissa at lumapit ito sa kanya “oo, nakikita ko yan sa tuwing pumapasyal ako ng Ma… mamama late na ako nay” sabi bigla ni Nerissa. “NERISSA!” tawag niya sa anak niya nung tumakbo ito papunta sa pinto “hindi ba sabi ko sayo huwag ka masyado maggagala pagkatapos ng klase mo?!” galit na sabi ni Zoraida sa anak niya “pasensya na nay, ma lelate na talaga ako, love you nay!” nakangiting sabi ni Nerissa at lumabas na ito ng bahay. “Talaga yung batang yun!” inis na sabi ni Zoraida “hehehe… nakakatuwa manang” natatawang sabi ni Julian “bakit?” tanong niya “parang ako lang at si Heneral Guillermo ang tratohan niyong dalawa” nakangiting sabi ni Julian “hmp!” lang si Zoraida.

Nagdadrive na ako pabalik sa presinto ng tumunog ang phone ko at nakita ko si Elizabeth ang tumawag kaya hindi ko ito sinagot at hinayaan lang itong mag ring, naka tatlong tawag na ito at limang text na siguro bago ko ito sinagot. “Bakit?” tanong ko “come to my office, NOW!” sabi niya sa linya “fucking bitch!” sabi ko sa kanya “come on, Isabella! I need to talk to you” pakiusap niya sa akin kahit naiinis ako sa pang-iistorbo niya pumayag nalang ako. “Good, see you at ten and please take a shower before you come over” sabi nito sa akin sabay baba ng phone kaya hindi na ako nakasagot sa kanya “GAAAAHHHHH!!” sigaw ko na binato ko ang phone ko sa sahig ng kotse.

Tumingin ako sa oras at mag-aalas syete na ng umaga at hindi ko napansin na me lubak pala kaya napatalon tuloy ako ng konte sa upoan ko at narinig ko ang espada sa likod. “Oonga pala” sabi ko kaya niliko ko ang kotse ko sa pangalawang traffic light at tumungo sa Quiapo para puntahan ang matandang tindera na nagbebenta ng kakanin “sana nandun na si manang” sabi ko sa sarili ko. Makalipas ang ilang minuto narating ko na ang Quiapo at kita kong wala pa ito sa stall niya “tsk!’ nalang ako at lumapit sa katabing ale na nagbebenta ng mga kandila. “Bibili ka ba?” tanong niya sa akin “ah hindi po manang, me itatanong lang po ako” sabi ko sa kanya sabay pakita ko sa chapa ko na pansin kong nagulat ito. “Huwag po kayong mag-aalala hehehe hindi ko po kayo aarestohin” pasiguro ko sa kanya na kumalma ito.

“Ano ho ang itatanong niyo?” tanong niya “ah yung ale po na nagbebenta ng kakanin dito, mga anong oras ho ba siya darating?” tanong ko sa kanya “si Sonya? Dapat nandito na yun eh” sagot niya sa akin. “Hmm.. alam niyo ho ba kung saan siya nakatira?” tanong ko sa kanya “ah oo alam ko, magkapitbahay lang kami” sagot niya sa akin “teka, Lito! Lito halika muna dito!” tawag niya dun sa binata na naglalako ng kandila malapit sa pinto ng simbahan. “Bakit ma?” tanong niya nung lumapit na ito “akin na muna yang mga kandila at samahan mo muna itong si.. ” sabi niya “Tenyente Rosales” sagot ko “itong si Tenyente dun sa bahay ni manang Sonya” utos niya sa anak niya “sige po, Tenyente” yaya niya sa akin.

Sakay sa kotse narating namin wala pang sampung minutos ang lugar nila “yan po ang bahay ni manang Sonya” turo niya sa akin “salamat Lito” sabi ko na binigyan ko siya ng singkwenta pabuya ko sa kanya. “Salamat Tenyente” nakangiting sabi nito at umalis na siya, kinuha ko muna yung espada sa likod at naglakad na ako papunta sa bahay ni manang Sonya at kakataok na sana ako sa pinto nung nasa harapan na ako. “Manang, nandito si Isabella” sabi ni Julian sa kanya “paano mo nalaman?” tanong ni Zoraida “kilala ko ang tibok ng puso niya” sabi ni Julian sa kanya “magtago ka!” sabi ni Zoraida sa kanya na naging anino si Julian at nawala ito sa dilim. Lumapit si Zoraida sa pintuan nung nasiguro na niyang nakatago na si Julian at binuksan niya ito.

“MANANG!” gulat kong sabi nung binuksan niya ang pinto nung kakatok na sana ako “Issa, ikaw pala bakit ka napadalaw?” tanong niya sa akin “ah.. pinuntahan kita sa pwesto mo sa Quiapo wala po kayo dun kaya pumunta nalang ako dito” sabi ko sa kanya. “Ah ganun ba? Pasensya kana masama kasi ang pakiramdam ko kaya hindi ako nakapunta dun” sabi niya sa akin “kaya naman pala eh” sabi ko sa kanya “ano ba ang sadya mo dito?” nakangiting tanong niya sa akin. “Manang, pwede sa loob nalang po tayo mag-usap?” tanong ko sa kanya na pansin kong nag-iisip ito “ah.. si.. sige pasok ka” yaya niya sa akin kaya pumasok ako sa loob at sinara na niya ang pinto.

“Maupo ka” sabi niya sa akin kaya umupo ako sa upoan niya at kita kong maliit lang pala ang bahay nila, desente naman at nakahiwalay ang kusina at sala niya. “Gusto mo ba ng maiinom?” tanong niya “salamat po manang, me importante po kasi akong pakay sa inyo” sabi ko sa kanya na umupo ito sa kabilang upoan “ano yun?” tanong niya “me ipapakita po ako sa inyo pero mangako po kayo sa akin na huwag na huwag niyo po itong ipagsasabi sa iba, ok manang?” sabi ko sa kanya “kilala mo ako Issa” sagot niya. Kaya pinakita ko sa kanya ang espadang nakita ko sa crime scene at kita kong nagulat ito nung makita niya “saan mo ito nakuha?” tanong niya agad sa akin.

“Nabalitaan niyo ba ang krimen na nangyari nung isang gabi sa Quezon City?” tanong ko sa kanya na nakita kong nakatutok ang attention niya sa espada “oo, yung tungkol sa apat na taong pinatay sa bahay nila?” tanong niya. “Opo, doon ko po ito nakuha” sabi ko sa kanya na napatingin siya sa akin “sigurado ka bang doon mo ito nakuha?” takang tanong niya sa akin na nagulat ako sa tanong niya “manang, sabihin niyo po sa akin” sabi ko sa kanya na inalis nito ang t-shirt na nakabalot sa espada at hinawakan niya ito at tinaas ito sa level ng mata niya. “Lucia…” sabi niya “sino po?” tanong ko sa kanya na natauhan ito bigla at tumingin sa akin “ah..wa..wala.. ah ano ba ang pangalan ng may-ari ng bahay?” tanong niya.

Kinuha ko yung booklet ko at hinanap ang pangalan ng biktima na nakaramdam ako bigla ng panalalamig sa likod ko “bakit?” tanong niya “parang me malamig na hangin na dumaan sa likod ko” sabi ko sa kanya. “Baka me dumaan lang na kaluluwa” nakangiti niyang sabi sa akin “manang, ang aga-aga tinatakot mo ako” sabi ko sa kanya na napatawa ito ng mahina “heto, Isagani Rodriguez at Maria Rodriguez” sabi ko sa kanya na nakita kong napatingin siya sa likuran ko kaya napalingon ako sa likod ko “sino ho ba ang tinitingnan niyo manang?” takang tanong ko sa kanya. “Nakatingin kaya ako sayo” sabi niya sa akin na tiningnan ko lang siya “hehehe me kaluluwa sa likod mo” sabi niya na bigla akong napatayo at lumayo sa upoan ko “manang wala namang ganyanan” sabi ko sa kanya.

“Hehehe nagbibiro lang ako” sabi niya sa akin “so ano po ang tingin niyo, alam niyo ho ba kung ano ang espadang ito?” tanong ko sa kanya na tumingin muli siya dun sa pader bago ito tumingin sa akin. “Dalawang daan at limangput limang taon na ang espadang ito” pasimula niya “ito ay pagmamay-ari ni Heneral Enzo isang magiting at magaling na mandirigma sa kaharian ni Reyna Lucia” paliwanang niya. “Teka 255 years old na ang espadang yan?” gulat na tanong ko sa kanya “oo” sagot niya na tinaas niya ito sa ere at biglang lumiwanag ito nung tinamaan ito ng sinag ng araw “wow!” nasabi ko bigla nung makita ko ito. “Teka, sino ho ba si Hen. Enzo at sino naman itong Reyna Lucia?” tanong ko sa kanya.

“Si Hen. Enzo ay..” naputol ang pag-uusap namin nung marinig kong tumunog ang alarm ng kotse ko sa labas “bwisit!” sabi ko na nagmamadali akong lumabas ng bahay at nakita kong me tatlong lalake na umaaligid sa kotse ko. “ME KAILANGAN BA KAYO SA KOTSE KO?” sigaw ko sa kanila habang pinakita ko sa kanila ang chapa ko na nagmamadali silang umalis “MGA GAGO KAYO!” sigaw ko at tiningnan ko ang kotse ko kung me ginawa ba sila bago ko pinatay ang alarm. Napansin ko ang phone ko sa sahig ng kotse kaya kinuha ko ito baka kasi ito ang dahilan kaya pinagiintrisahan ang kotse ko. Umalis na yung tatlong lalake at tinitingnan ako ng mga kapitbahay ni manang Sonya “kayo?” tanong ko sa kanila na umiwas ito ng tingin sa akin kaya bumalik na ako sa bahay at nakita kong nakalagay lang sa mesa ang espadang dala ko kanina.

“Pasensya na po manang” sabi ko sa kanya “tuloy niyo po ang kwento niyo” sabi ko sa kanya na nakatayo lang ako malapit sa pintuan na nakita kong nginitian niya ako at sabing “alam mo ba na pambabastos ang nakatayo malapit sa pintuan lalong-lalo na kung bisita ka at niyaya ka ng may-ari ng bahay na maupo sa upoan nila?”. Napahiya ako sa sinabi niya kaya umupo ako sa silya “pasensya na po manang, sige po tuloy niyo po ang kwento niyo” sabi ko sa kanya na nginitian niya ako. “Ang espadang ito ay pagmamay-ari ni Heneral Enzo…” sabi niya na naputol ulit siya dahil tumunog ang phone ko “bwisit.. sorry manang” sabi ko sa kanya na tumango lang siya at tiningnan ko ang LCD kung sino “hmp!” nalang ako nung makita ko ang pangalan ni Elizabeth.

“Teka lang manang” paalam ko sa kanya na tumango ito “hello, ano?” tanong ko “are you coming?” tanong niya “saan?” tanong ko “uggghhh.. in my office” sabi niya “wala pang ten ano ka ba” mahinang sabi ko sa kanya. “Good, just checking baka kasi nakalimutan mo kung anong oras ka pupunta dito” narinig kong tumawa ito kaya binabaan ko ito at pinigilan ko ang sarili kong huwag magalit at kinalma ko ang sarili ko bago ako humarap kay manang. “Sorry talaga manang Sonya, tumawag kasi..” hindi ko natuloy ang sinabi ko dahil tumunog ang phone ko “sorry, teka lang ulit manang” sabi ko sa kanya at sinagot ko ang phone ko na hindi ko tiningnan kung sino ang tumawag “hello!” galit kong sabi sa linya “Lt. Rosales” sabi ni Hepe na napatigil nalang ako.

“Yes sir, yes sir, pagkatapos ko dito pupunta agad ako ng presinto.. yes sir… thank you sir” kalmado kong sagot sa kanya nung kinausap niya ako tungkol sa kaso at pinapapunta ako sa presinto. “Sorry manang” sabi ko kay manang Sonya “ok lang walang problema, teka bakit mo naman naisipang dalhin ito sa akin?” tanong niya na tinuro ko ang kwentas niya “bakit, ano ang meron sa kwentas ko?” tanong niya. “Manang, palagi ko kasing nakikita yan sa tuwing dinadalaw kita sa Quiapo at yung engraving sa hawakan ng espada kapareho po ng pendant niyo” paliwanag ko sa kanya “at sa sinabi niyo sa akin kanina tama na kayo ang nilapitan ko tungkol nito” dagdag ko na napangiti siya.

“Pulis ka nga talaga” sabi niya na kinindatan ko siya “dadalhin ko na yan manang, ebidensya ko yan” sabi ko sa kanya “ah.. pwede iwan mo muna ito sa akin?” tanong niya na napatingin ako sa kanya. “Hindi pwede manang, ebidensya yan” sabi ko sa kanya “nasabi mo na ba ito sa Hepe mo?” tanong niya sa akin “hi.. hindi po pero alam na ito ng mga kasamahan ko” sabi ko sa kanya “tutulongan kita sa kaso mo basta lang iwan mo ito sa akin ng isang araw lang” sabi niya sa akin. “Manang…” “sige na Issa, alam ko kung sino ang may-ari nito at alam ko ang nakaraan ng espadang ito.. ” pagmamakawa niya sa akin na hindi ko alam kung ano ang isasagot ko.

“Hmm.. matatanggal ako nito sa serbisyo” sabi ko sa kanya na napangiti siya “salamat!” sabi niya sa akin “ngayon lang manang, babalikan ko yan bukas” sabi ko sa kanya. Hinatid niya ako sa kotse ko at nung nakasakay na ako “manang Sonya, tandaan niyo po ebidensya ko yun” paalala ko sa kanya “oo, hindi ko lilinisin o ano man ang espadang yun” sabi niya sa akin. “Buti naman, babalik ako dito bukas ganito ding oras” sabi ko sa kanya “sige Issa, mag-ingat ka” sabi niya at umalis na ako. Nakita ko sa rearview mirror ko na nakatayo pa sa labas ng bahay si manang Sonya na tinitingnan ako nitong papalayo sa kanila. Tumunog muli ang phone ko at nakita kong si Elizabeth nanaman kaya sinagot ko agad ito “i’m going to punch you on the face!” sabi ko agad sa kanya.

Pagdating ko ng presinto tinawag agad ako ni Hepe sa opisina niya at me binigay itong envelope sa akin “ano ito sir?” tanong ko sa kanya “basahin mo nalang, Rosales” sabi niya sa akin kaya binuksan ko ang enevlope at binasa ang sulat. “Hindi lang ikaw ang nakatanggap niyan Rosales pati ako at si Romero” balita niya “bakit pinadalhan tayo ng complaint sir?” tanong ko sa kanya “yung hinabol mong snatcher nung nakaraang buwan” sabi niya “nagreklamo yung snatcher?” tanong ko “hindi ang snatcher, yung mga taong nabangga mo” sabi niya sa akin. “Eh.. hindi ko naman sinadya yun eh” sabi ko “haayyy… sagutin mo nalang at humingi ka ng paumanhin para matapos na yan” utos niya sa akin na tumayo ako at sumaludo bago lumabas ng office niya “ikaw din?” tanong ni Romero sa akin “oo” sagot ko sa kanya.

Umuwi muna ako sa apartment ko para maligo at magpalit narin ng damit alam ko na tama ang kapatid ko nung sinabi niyang maligo ako dahil kilala ko ang papa sobrang strikto ito pagdating sa hygenes. Naalala ko noon nung bata palang kami ni Elizabeth sinama kami ni mama sa opisina ni papa na naabutan namin itong pinapagalitan ang isa sa mga tauhan niya dahil hindi plantsado ang damit niya. Me isang beses din na sinesante niya ang isa sa tauhan niya dahil nangangamoy kilikili ito, alam ko hindi tama yun pero ganun si papa pagdating sa hygenes at sa mga tauhan niya. Kung ano ang boss ganun din daw dapat ang mga tauhan niya, kasi para sa kanya hindi lang siya ang nagrerepresenta sa kompanya pati narin ang mga emplyado niya which is tama naman pero me pagka extreme lang talaga ng papa ko.

Dumaan muna ako ng tindahan para bumili ng pagkain kasi tingin ko me oras pa ako, pagkataos, pinarada ko ang kotse ko sa harap ng building na agad akong nilapitan ng gwardya “miss, hindi po kayo pwede… ay sorry kayo po pala ma’am” sabi agad nito nung nakita ako. “Ok lang yun Gerry” sagot ko sa kanya sabay labas ko ng kotse, suminyas ito sa kasamahan niya sa me pinto na agad itong lumapit “ma’am ako na po ang magpapark ng kotse niyo” sabi nito sa akin at binigay ko na sa kanya ang susi ko. “Nandyan na ba si Elizabeth?” tanong ko kay Gerry na kasabay kong maglakad papunta sa main door “opo ma’am nasa taas na po” sagot niya sa akin “sige, puntahan ko” sabi ko na niyuko lang nito ang ulo niya at pumasok na ako sa loob.

Kilala ako ako ng buong staff ng building kaya hindi na nila ako hiningian ng ID o badge nung dumaan ako sa lobby. “Good morning ma’am Isabella” bati sa akin nung receptionist sa baba “good morning” bati ko din sa kanila at sumakay na ako ng elevator paakyat sa 10th floor. Nagsalamin muna ako habang paakyat ang elevator at tiningnan ko ang mukha ko na halatang kulang talaga sa tulog dahil sa laki ng eyebags ko. Bumukas ang pinto ng elevator nung huminto ito sa seventh floor “Legal Department” sabi ko ng mahina at nagulat nalang ako nung pumasok si papa na pati ito nagulat din dahil himunto ito ng sandali sa gitna ng pinto pero pumasok narin ito sa loob kasama ang secretary niya na pinindot ang 12th floor.

“Good morning, ma’am Isabella” bati sa akin ni Matet secretary niya “good morning” bati ko din na tumingin ako kay papa na kunwaring busy ito sa pagbabasa ng ano mang papel sa folder niya. “Go..good morning papa” bati ko sa kanya na tiningnan lang ako nito at bumalik ito sa pagbabasa niya na kita kong umiwas ng tingin sa akin si Matet kaya napahiya ako sa inasal ng papa ko sa akin. Na dagdagan nanaman ang galit ko sa papa ko at buti nalang huminto na yung elevator sa 10th floor kaya humanda na ako sa harap ng pinto para lumabas. “Matet, inform mo ang cleaning crew na ipalinis ang elevator na ito” narinig kong utos niya sa sekretarya niya na nakita ko sa salamin si Matet na tumingin ito sa akin at umiwas din ito agad nung nakita niya akong nakatingin sa kanya.

Galit na galit akong naglakad patungo sa opisina ni Elizabeth at sinalubong ako ng sekretarya niya nung nakita niya akong papalapit sa kanya “good morning ma’am Isabella” bati niya sa akin na kinalma ko ang sarili ko at ngumiti sa kanya. “Good morning” bati ko din sa kanya “nasa loob na po si ma’am Elizabeth” sabi niya sa akin na sinamahan niya ako at tinanong kung gusto ko ba ng maiinom “no its ok, salamat nalang” sagot ko sa kanya na nagpaalam na ito at iniwan ako sa office ng kapatid ko na ngayon ay busy sa kausap niya sa telepono. Naupo ako sa sofa niya at tiningnan lang siya habang busy sa ginagawa niya at halatang hindi ako napansin nung pumasok ako sa office niya.

Aaminin ko, sa aming dalawa ni Elizabeth siya ang pinakamaganda, me maamo kasi itong mukha, matangos ang ilong, maganda ang hugis ng mukha niya at not to mention ang flawless nitong kutis na akala mo isang model sa magazine. Matangkad ang kapatid ko na tumatayo ito ng 5′ 10′ at pagnagsuot ito ng high heels aabot sa six foot ang height nito dahil sa two inches na taas ng takong nito, maraming trophy ito sa bahay sa mga beauty contest na sinalihan niya noon. Hindi naman ako nagpapahuli dahil mga academic medals ang meron ako sa kwarto ko, siya ang crush ng campus nung nag-aaral kami mula high school at college na halos magkandarapa na ang mga lalake sa paghahabol sa kanya.

Pangarap niyang sumali sa Miss Universe pageant pero napako ito nung nagdecide akong maging police imbes maging Business Management at bilang bunso sa kanya napunta ang responsibilidad na susunod sa yapak ng papa imbes na ako. Yung dating closeness naming dalawa simula pagkabata bigla nalang itong na hold dahil sa decision kong yun, masisisi ko ba ang kapatid ko kung kamumuhian niya ako? Hindi, kasi matagal na niyang gustong sumali sa contest na yun pero sa isang iglap nawala at namatay ang pangarap niyang yun dahil sa akin. “Done and done!” sabi niya nung binaba na niya ang phone at niligpit ang mga papel na nakakalat sa desk niya “good” sabi ko na tumayo ito sa upoan niya at lumapit ito sa akin. “Oh!” sabi niya nung makita ang suot ko “bakit?” tanong ko “hehehe.. I didn’t know you have that dress, sis” biro niya sa akin na inignore ko lang siya.

“Bakit mo ako pinapunta dito?” diretsong tanong ko sa kanya “did you know that today is the 25th of july?” sabi niya “gaga ka ba? Malamang alam ko” sagot ko sa kanya na umiling lang siya. “Alam mo kung ano ang paparating na okasyon right?” tanong niya “yun lang ba ang pag-uusapan natin? Kung ganun aalis nalang ako” sabi ko sa kanya na hinawakan niya ako sa braso “wait! Are you really that rude to just walk away?” inis na sabi niya sa akin. “Sinagot ko na noon pa ang tanong na yan, Eli” sabi ko sa kanya na napangiti ako nung tinawag ko siyang “Eli”, yun kasi ang tawag ko sa kanya simula pagkabata namin. “Issa, please give these family a chance” sabi niya sa akin na hinila ako papalapit sa kanya at niyakap ako.

“Enough na ha? Kausapin mo na si papa at humingi ka ng tawad sa kan..” hindi niya ito natuloy dahil tinulak ko siya ng mahina palayo sa akin “I am not going to ask for his forgiveness!” diretsong sabi ko sa kapatid ko na umling siya. “Stubborn as a mule as always” sabi niya sa akin “say that again!” banta ko sa kanya na ngumiti lang siya at hinubad ang blazer na suot niya “you.. are… one.. fcuking..stubborn..bit..” hindi na niya ito natuloy dahil sinuntok ko siya sa mukha. Hinimas niya ang bibig niya para alamin kung me dugo ito at nung makita niyang wala ngumiti ito sa akin “it has been awhile” sabi niya na agad itong sumulong at nagwrestling kami sa loob ng office niya.

Lingid sa kaalaman namin papalapit na pala si papa sa office niya at sinalubong siya ni Lydia para batiin siya “good morning sir.. AAYYY” nagulat nalang sila nung lumusot kami ni Elizabeth sa glass wall ng office niya. Napatumba kami pareho sa sahig na nagmamadali kaming tumayo at agad pumorma para depensahan ang sarili namin, sinuntok niya ako na nasalo ko ito na mabilis akong umikot palapit sa kanya para maitapon ko siya sa sahig at bumagsak siya sa paanan mismo ni papa. “WHAT IS THE MEANING OF THIS?!” narinig naming sumigaw si papa kaya napatigil kaming dalawa at tinulongan ni Lydia tumayo si Elizabeth.

“ISABELLA, ELIZABETH IN MY OFFICE NOW!!!” sigaw niya sa amin kaya sumunod kaming dalawa sa kanya sa elevator paakyat sa 12th floor na nagulat pa yung mga tauhan niya nung nakita akong nakasunod papunta sa office niya. Pagkasara ng pinto “HAVE YOU TWO NO SHAME ON YOURSELVES? HINDI NIYO NA NIRESPETO ANG KOMPANYANG ITO AT DITO PA TALAGA KAYO NAG-AWAY? ELIZABETH, I DIDN’T RAISED YOU TO ACT LIKE A BARBARIAN AND YOU… YOU!” galit niyang turo sa akin “WHAT ABOUT ME OLD MAN?” sagot ko sa kanya na napatingin sa akin si Elizabeth at hinawakan ako sa kamay para pakalmahin ako.

“Why are you here in the first place? Hindi ba ayaw mo sa kompanyang ito?” tanong ni papa sa akin “if you think I came here for you old man, you are wrong” sagot ko sa kanya na napatigil ito. “I came here for Elizabeth dahil gusto niya akong makausap tungkol sa pesting birthday mo” sabi ko kay papa na hinila ako ng kapatid ko palapit sa kanya at pilit niya akong pinapatahimik. “Is this true Elizabeth?” tanong ni papa sa kanya na tumango lang siya at nagtago ito sa likod ko. Umupo si papa sa silya niya at tumalikod ito “I thought so” sabi ko na hinila ko palabas ng office niya si Elizabeth “Isabella!” tawag niya sa akin “what?” sagot ko “talk to me like that again (sabay ikot ng upoan niya at tumingin sa amin ni Elizabeth) kakalimutan kong anak kita” na nakita kong parang demonyo itong nakatingin sa amin.

Tahimik lang kami ng kapatid ko nung nasa loob na kami ng elevator pababa sa floor niya at nakayuko lang ang ulo ng mga emplyado niya nung naglakad na kami pabalik sa office niya. Pumasok siya sa banyo niya para maghilamos at nagpalit narin siya ng damit “here!” inabot niya sa akin ang polo shirt niya “hindi ko kailangan yan” sabi ko. “Haayy.. look at you!” sabi niya sa akin na nakita kong napunit pala ang polo shirt ko kaya hinubad ko ito para magpalit at napansin kong nakatingin lang siya sa akin. “You really are in good shape, no wonder I can’t handle you” sabi niya sa akin na napangiti lang ako at inayos ang polo shirt na binigay niya.

“Aalis na ako” paalam ko sa kanya “wait!” sabi niya “my answer is still no, Elizabeth” sabi ko sa kanya na napatingin ito sa sahig “haayy…” nalang ako at nilapitan ko siya. “I’m sorry kid, nakita mo kanina ang reaction sa mukha ni papa” sabi ko sa kanya na tumingin siya sa akin “ate, wala na ba talagang pag-asa na magkaayos kayo ni papa?” tanong niya. “I don’t think na mangyayari yan sooner” sabi ko sa kanya “bakit ayaw mong makipag-ayos sa kanya?” tanong niya sa akin “ewan ko parang me something about sa aming dalawa na hindi ko maintindihan” sagot ko sa kanya.

“Tungkol ba ito sa napaginipan mo noon?” tanong niya sa akin na napatingin ako sa kanya “ah.. hindi.. hehehe hindi sis” sabi ko sa kanya na tumunog ang phone ko at kita kong numero ng presinto. “Sorry I really have to go” sabi ko sa kanya na niyakap ko siya “i’m sorry, but know this that I love you so much!” sabi ko sa kanya “I know ate” sagot niya na hinalikan ko siya sa pisngi bago ako umalis ng office niya. “Ma’am Isabella” tawag sa akin ni Lydia nung papunta na ako ng elevator “bakit Lydia?” tanong ko sa kanya “pinabibigay ni ma’am Elizabeth” inabot niya sa akin ang isang maliit na envelope. “Ano ito?” tanong ko sa kanya “sabi ni ma’am Elizabeth alam niyo na daw po yan, sige po ma’am ingat po kayo” paalam niya at umalis na ito.

Bumukas ang elevator at napahinto nalang ako nung makita ko si papa sa loob nito, hindi ako gumalaw at hinayaan ko lang sumara ang pinto nito ng biglang pinagilan niya ito sa pagsara at sabi “get in!”. Sumakay ako sa elevator at sumara na ito at tahimik kaming dalawa habang bumababa na ito, nung nasa sixth floor na kami pababa ng fifth floor “kilala mo ako Isabella kung paano ako magalit” sabi niya sa akin. “Alam ko, alam niyo din na hindi ako natatakot sa inyo” sagot ko sa kanya na humarap siya sa akin kaya hinarap ko din siya “naalala mo noon nung sampung taon ka palang, sa lumang bahay natin sa Pangasinan” paalala niya sa akin.

“Oo, hinding-hindi ko yun makakalimutan” sabi ko sa kanya na nakita kong parang namula ang mga mata niya at ngumiti ito sa akin “huwag na huwag mong kakalimutan yun” sabi niya sa akin na huminto ang elevator at bumukas ang pinto. Lumakad ito palabas at huminto siya sa gitna “matalino ka, me paninindigan, me prinsipyo, kung itatapon mo ito lahat at bumalik ka sa akin tiyak kong ikaw ang magmamana ng lahat ng ito” sabi niya sa akin. “Kung yun ang kapalit sa lahat ng meron ako ngayon mas bubutihin ko pang mamatay kesa pagsilbihan ka” galit na sabi ko sa kanya na nakita kong ngumiti siya.

“Mag-ingat ka, mapanganib ang trabaho mo baka bukas o sa makalawa me taong bigla nalang lalapit sayo at well…kaya mag-ingat ka, anak ko” sabi niya sa akin “huwag kayong mag-alala ama, mag-iingat din kayo” sabi ko sa kanya at umalis na siya at sumara na uli ang pinto at bumaba na ang elevator. Nakaparada na ang kotse ko sa labas ng building at sumakay na ako, habang nagmamaneho nagpapahid ako ng luha ng tumunog ang phone ko at nakita ko si Thelma tumatawag. “Hey, what’s up?” tanong ko nung sinagot ko ito “you need to come here, I have something to show you” sabi niya sa akin. “i’m on my way” sagot ko na niliko ko agad ang kotse sa kanto at binilisan ang takbo papunta sa laboratory niya.

“Manang talaga ho bang kay Hen. Enzo ang espadang ito?” tanong ni Julian sa matanda “hindi ako nagkakamali Julian” sabi ni Zoraida sa kanya na binuhat niya ito at tiningnan ang hawakan nito. Pinakita ni Zoraida ang pendant ng kwentas niya at ang nakatatak sa hawakan ng espada “kapareho nga talaga sila” sabi ni Julian. “Ensignia ito ng angkan ni Reyna Lucia, siya ang nag-utos na ipagawa ang espadang ito para kay Hen. Enzo” kwento ng matanda na nilagay niya ito sa mesa “kung ganun, importanteng bagay pala ito sa kaharian ni Reyna Lucia” sabi ni Julian. “Oo” sagot ng matanda na inabot ito ni Julian para hawakan ito ng biglang gumalaw ang espada na agad namang pinigilan ni Zoraida ang kamay niya bago pa niya nahawakan.

“HUWAG JULIAN!” sabi ni Zoraida “bakit manang?” tanong niya “hindi ka tatanggapin ng espadang yan” sabi ni Zoraida “ha? bakit po?” tanong niya “totoong ginawa ito ng mga bampira para kay Hen. Enzo pero hindi lang yun” panimula ni Zoraida. Hinawakan niya ito at tinaas sa ere “ang espadang ito ay nilagyan ng sumpa ng mahal na Reyna na walang sino mang bampira, aswang, engkanto, taong lobo o mga taong puno ang makakahawak nito” paliwanag niya. Nagulat si Julian sa sinabi ni Zoraida “teka… paano nagamit ito ni Hen. Enzo kung pati bampira hindi pwedeng humawak nito?…. Teka.. ibig sabihin…” takang tanong ni Julian kay Zoraida na napangiti lang ito at sabing “tama ka, si Heneral Enzo ang kauna-unahang mortal na tumira sa palasyo ni Reyna Lucia”.

Chapter IX

Dumating ako sa laboratory ni Thelma at nakita kong parang nagkakagulo silang lahat “ano ang nangyayari dito?” tanong ko sa kanila na nakita kong nagmamadali itong kinuha ang mga test tubes sa isang rack. “Dali sumunod ka sa akin” sabi niya sa akin na nagmamadali itong lumabas sa laboratory niya at pumunta kami sa kabilang laboratory “bakit? hoy teka!” tawag ko sa kanya na nagmamadali din akong naglakad para lang makahabol sa kanya. “Pasensya kana babe, sumunod ka nalang sa akin” sabi niya kaya sumunod nalang ako kahit na nagkakagulo na sa kabilang laboratory nila. Nilagay niya sa rack ang dala niyang mga test tubes na kita ko puro ito dugo at nung nakaayos na ang lahat naglagay siya ng isang patak sa maliit na salamin at nilagay sa microscope. “Tingnan mo” sabi niya sa akin na hinila pa ako palapit “ok.. sus naman” sabi ko na sumilip ako sa microscope.

“Ano ba ang tinitingnan ko” tanong ko sa kanya “ugghh… ” dinig ko galing sa kanya na pinaalis ako sa harap ng microscope at inon ang monitor ng computer niya at me tinayp siya then nakita sa monitor ang tinitingnan ko kanina. Sa monitor me dalawang nakahiwalay na screen shot at tinuro niya ang nasa kanan “ito ang dugo ng biktima babe” paliwanag niya “tingnan mo ang properties niya parang hindi normal” paliwanag niya. “Kaninong dugo naman ang nasa kaliwa?” tanong ko “sample namin yan sa krimen nung nakaraang buwan” sabi niya na nakita kong magkaiba ang dugo nilang dalawa na mas agresibo ang nasa kanan kesa nasa kalwa.

“Babe, we are looking at a different type of human, no, different kind of species” sa sinabi niya sa akin sa nakita namin kaninang madaling araw sa nangyari sa mga katawan ng biktima hindi na nagtataka. “I’m lost for words” sabi ko sa kanya na napaupo ako sa upoan at napakamot sa noo ko “I don’t know what to do now, wala na yung mga katawan ng biktima and itong dugo…” “gumawa ka ba ng report tungkol sa nangyari sa katawan ng mga biktima?” tanong ko sa kanya. “Oo, pati nga ang head namin napakamot sa ulo niya dahil hindi rin niya maipaliwanag ang nangyari” sabi niya sa akin na napahawak ako sa batok ko “you need to sleep babe” sabi niya sa akin “I’ll sleep when this is over” sabi ko sa kanya na umiling lang ito at hinawakan ako sa beywang “go home!” sabi niya sa akin.

“I can’t nandun si Karen kasama ang bago niyang boylet na si Kevin” sabi ko sa kanya “then come home with me” sabi niya sa akin na napatingin lang ako sa kanya “I can give you a bubble bath para ma relax ka naman” dagdag niya. “Fine, I do need a bath” sabi ko sa kanya kahit na nagshower na ako kanina iba parin talaga ang bubble bath yung lulubog ka sa mainit na tubig “let me pack things up here then alis na tayo” sabi niya sa akin. “Tatawag lang ako sa presinto para ipaalam kay Hepe na mag half day ako today” sabi ko sa kanya “sige” sabi niya kaya tumawag ako sa presinto at pumayag naman si Hepe dahil narin sa na ospital ako kaya pinayagan agad niya akong magpahinga. “Let’s go!” yaya sa akin ni Thelma kaya nag convoy kami papunta sa apartment niya.

Pumunta agad siya sa banyo niya pagdating namin sa apartment niya “help yourself, babe” sabi niya sa akin habang inon niya ang tubig at hinanda ang mga gamit sa banyo. Pumunta ako ng kusina niya para maghanap ng maiinom na puro tubig at juice lang ang liquid sa ref niya. “KUNG GUSTO MO NG ALAK NASA KABINET MALAPIT SA REF” sigaw niya mula sa banyo kaya binuksan ko ito at nakita kong me hard drinks siyang nakatago dito. Kumuha ako ng ice sa loob ng ref na nilagay ko sa bucket at dinala ko ito kasama ang Johny Walker at dalawang baso sa loob ng banyo na napangiti ito nung makita ako. Nagsalin ako at binigay ko sa kanya ang isang baso na nag cheers pa kami bago namin ito ininom.

“Hubad kana” sabi niya sa akin na nakaupo lang siya sa gilid ng bathtub habang hawak nito ang baso niya, hinubad ko ang polo shirt na binigay sa akin ni Elizabeth at kita kong napadila sa labi si Thelma nung makita ang katawan ko. Inabot ko ang hook ng bra ko at tumayo naman si Thelma at siya na ang nagtanggal sa belt ko, tinanggal ang botones at binaba ang zipper ko “hmm… you really do have one sexy abs, babe” sabi niya nung hinimas niya ang tiyan ko. Natanggal ko na ang hook ng bra ko at hinila niya ito pahubad sa akin na kita kong napakagat siya sa ibabang labi niya nung makita ang suso ko. Hinawakan niya ang kaliwang suso ko at marahan niya itong minasahe “hmm… ” lang ako habang tuloy lang siya sa ginagawa niya.

Lumipat siya sa likuran ko at dalawang kamay na niya ang humihimas sa mga suso ko habang hinahalikan naman niya ang leeg ko “hmmm….” lang ako habang hinihimas ko na din ang gilid ng mga hita niya. “Get in the tub” bulong niya sa tenga ko na hinubad ko na ang mga damit ko at humiga na ako sa bathtub na napupuno ng bola at naramdaman ko ang init ng tubig na dahan-dahan narin akong narerelax pati ang mga muscles ko. “Haaaa…” nalang ako at hinimas-himas ko ang balikat ko at narinig kong pumasok uli sa banyo si Thelma na naka bathrob lang “hmmm.. relaxing?” nakangiting tanong niya sa akin na tumango lang ako at nginitian siya. Umupo siya sa gilid ng tub at kinuha ang sponge at hinayaan ko lang siyang punasan ako “hmmm… I really needed this” sabi ko sa kanya.

“Just relax and let me take care of you, ok?” sabi niya sa akin na sumandal lang ako sa dulo ng bathtub at pinikit ko ang mga mata ko “hmm…” nalang ako nung maramdaman ko ang sponge sa tiyan ko pataas sa gitna ng dibdib ko. Pinaikot-ikot niya ito sa kanang suso ko na pinapatama ang hinlalaki niya sa utong ko kaya napapasinghap ako sa ginawa niya “hmmm…. hmmmm…” nalang ako na binaba ko ang isang kamay ko sa gitna ng hita ko na pinigilan niya ako “I told you I will take care of you” nakangiting sabi niya sa akin kaya napangiti narin ako at hinayaan ko nalang siya. “Alam mo ba na nasa Amsterdam ngayon si Mark?” sabi niya “hanggang kelan siya dun?” tanong ko habang nakapikit lang ang mga mata ko.

“Tatlong linggo siya dun kasi kailangan nilang maghanap ng location sa itatayo nilang bagong headquarrer and guest what?” “what?” sagot ko “pinadalhan niya ako ng bagong toy hihihihi” natatawang sabi niya. Binuka ko ang mata ko at tiningnan siya “talaga? hehehe si Mark talaga” sabi ko na bumaba ang sponge na hawak niya papunta sa gitna ng hita ko kaya binukaka ko ito para malinis niya ang hiwa ko. “Oohhh…” napaungol na ako ng mahina at nagkatinginan lang kaming dalawa habang ginagawa niya ito sa akin na inabot ko ang tali ng bathrob niya at binukas ko ito sabay abot ko naman sa kanang suso niya. Marahan ko itong minasahe na kita kong napapikit siya at halatang ginanahan siya sa ginawa ko “babe” tawag niya sa akin “hmm?” sagot ko na inalis niya ang kamay niya sa pagitan ng hita ko at tumayo siya.

Hinubad niya ang bathtub niya na kita ko ang kalbo nitong pagkababae at seksi niyang katawan na pumasok ito sa bathtub at umupo sa harapan ko at tinuloy ang paglaro sa hiwa ko. Pinatong ko ang dalawang paa ko sa gilid ng bathtub at sumandal uli sa dulo nito at naramdaman ko ang mga daliri niyang pumasok sa hiwa. Napaangat ang katawan ko nung ginawa niya yun at naramdaman ko ang dila niya sa kaliwang utong ko “ooohhh…” napaungol ako sa ginawa niya na ngayon ay nilalamas ng marahan ng isang kamay niya ang kabilang suso ko. Naghalikan kaming dalawa habang tuloy lang ang mga kamay niyang nagpapaligaya sa hiwa at suso ko na inabot ko din ang hiwa niya at ginantihan din siya sa ginawa niya sa akin.

“Ooohhh.. babe..” ungol niya nung nilabas pasok ko ang dalawang daliri ko sa hiwa niya na kita kong napapapikit ito sa tuwing kinakalikot ng daliri ko ang clit niya. Bumangon siya ng konte at nilagay ang isang paa niya sa gilid ko at pinatagilid niya ako at umupo siya na nilagay niya sa likod ko ang isa pa niyang paa at dinikit ang hiwa niya sa hiwa ko at gumalaw siya. “Aaahh… ” “oohh..” napaungol kami pareho nung maramdaman namin ang mga hiwa naming nagkikiskisan na nag-iingay narin ang tubig sa ginagawa naming dalawa. Naka scisor position kaming dalawa sa loob ng bathtub habang nangyayari ito nilalamas ko naman ang suso ko at pinikit ang mga mata ko “ooohh.. babe..babe…” tawag sa akin ni Thelma na lalo pa niyang dinikit ang sarili niya sa akin.

Makalipas ang ilang minuto tumigil siya at gumapang ito sa ibabaw ko at nakipaghalikan ito sa akin “I want you babe.” sabi niya sa akin na tumango lang ako at tumayo na kaming dalawa at nagbanlaw. Hinayaan lang niyang magdrain ang tubig sa bathtub habang hubo’t-hubad kaming naglakad papunta sa bedroom niya at tinulak niya ako pahiga sa kama niya. Pumunta siya sa kabinet niya at me kinuha ito sa loob bago ito lumuhod sa pagitan ng hita ko at sinubsob ang mukha sa hiwa ko. “Oohhhh… hoooohhhhh…” napaungol ako nung maramdaman kong kinakalikot ng dila niya ang clit ko. Hinimas ko ang ulo niya na kita kong nag-eenjoy ito sa ginagawa niya “come here..” mahinang tawag ko sa kanya na gumapang ito sa ibabaw ko at naghalikan uli kami.

Hinila ko siya pataas na gumapang ito hanggang sa nasa mukha ko na ang hiwa niya at bumukaka ito na agad kong dinilaan ang nakangangang pekpek niya at kinakalabit ang tinggil gamit ang dila ko. “Aaahhh…aahhhh…” ungol siya ng ungol sa ginawa ko habang inabot ng dalawang kamay ko ang suso niya at nilamas ko ito na napaungol siya sa unan niya. Nilamas ko ang pwet niya habang tuloy lang ako sa pagdila ng pekpek niya na bigla siyang gumalaw at inupoan ang mukha ko kaya naibaon ko ng husto ang dila ko sa loob ng lagusan niya. “Aaahhh.. babee… baaabbee..” gumiling si Thelma sa mukha ko na ngayon ay nababasa na ang mukha ko. Hinimas niya ang ulo ko na nagkatinginan kaming dalawa at kita ko sa mata niyang nalilibugan na talaga siya “hinto muna babe..” sabi niya sa akin.

Umalis ito sa ibabaw ko at humiga ito sa tabi ko “something wrong?” tanong ko sa kanya na hinalikan ako sa labi “none, like I said me bago akong toy” sabi niya sa akin na bumangon ito at me kinuha ito sa panana ng kama. “Ano yan?” tanong ko sa kanya “surprise!” nakangiting sabi niya sa akin na kita ko ang hawak niyang mahabang box kaya nakuha ko na kung ano ang laman nito “dildo nanaman?” nakangiti kong sabi sa kanya. “Oo, pero iba ito sa mga pasalubong sa akin ni Mark’ sabi niya na inalis niya ito sa box at napanganga nalang ako nung makita ko ang laman nito “ngayon pwede na kitang sabayan” sabi ni Thelma sa akin na pinakita sa akin ang mahabang dildo at me ulo ito sa magkabilang dulo.

“Dali, humiga ka sa gitna ng kama” sabi niya sa akin kaya umusog ako pataas at nung nakapwesto na ako pinasubo niya sa akin ang ulo ng dildo na binasa ko ito ng maayos gamit ang laway ko at ganun din siya sa kabila. Binaba niya ito sa pagitan ng hiwa ko at kinskis niya muna ito bago niya ito binaon sa lagusan ko “ooohhh… ” napapikit ako at napaungol nung maramdaman kong pumasok ito sa lagusan ko. “Masarap ba?” tanong niya sa akin na dahan-dahan na niyang nilabas pasok ang dildo sa pekpek ko “o..oo… oohhhh…” ungol kong sagot sa kanya na humiga uli siya sa tabi ko at sinuso ang kaliwang utong ko.

Ang sarap, ang init na ng katawan ko na halos di ko na maibuka ang mata ko sa sobrang sarap ng sensasyon ang nararamdaman ko ngayon “ooohhh.. babe..” sabi ko sa kanya na naghalikan kaming dalawa at naramdaman ko ang dila niyang pumasok sa bibig ko. Inabot ng kaliwang kamay ko ang pekpek niya na ngayon ay namamasa na sa sobrang libog kaya nung pinasok ko ang gitnang daliri ko sa loob niya napakadyot siya. “Aahh.. babe.. babe.. lets fuck each other..” sabi niya sa akinna hinalikan ko siya “ok… lets fuck each other..” sagot ko sa kanya “tumuwad ka..” utos niya sa akin kaya binitawan niya ang dildo at gumalaw agad ako para tumuwad.

Nung naka pwesto na ako hinawakan niya uli ang dilo at nilabas pasok niya ito sa pekpek ko na napanganga ako at napaungol sa ginawa niya “oohhh…”. Naramdaman kong tumigil sa paglabas pasok ang dildo sa lagusan ko at gumalaw siya sa likuran ko kaya nilingon ko siya at kita kong tumuwad din siya. Nakita kong hinawakan niya ang kabilang dulo ng dildo at kiniskis ito sa hiwa niya bago niya ito pinasok at kita kong napapikit siya at napanganga nung bumaon ang ulo ng dildo sa pekpek niya. “Babee.. babee..” tawag niya sa akin “yes babe?” “gumalaw ka ha.. gumalaw ka…” utos niya sa akin na pareho kaming nag-atras abante sa dildong nakabaon sa amin at pareho kaming napaungol nung nagsimula na kaming gumalaw.

Nung una dahan-dahan lang ang paggalaw naming dalawa na nararamdaman kong natutulak niya papasok ang dildo sa hiwa ko at tingin ko ganun din sa kanya kaya lalo lang akong nalibogan. Marahan lang nung una hanggang sa makaramdaman na ako ng kiliti sa kalamnan ko kaya lalo ko pang tinulak ang sarili ko palapit sa kanya hanggang sa nagtama na ang mga pwet namin.Lalo pang bumaon pailalim ang dildo sa lagusan ko sa tuwing tumatama ang mga pwet namin “oohh..ooohhh. babe… babe.. don’t stopp” sabi ko kay Thelma na lalo lang itong binilisan ang paggalaw niya na napanganga ako at napaungol ng malakas sa sobrang sarap.

“Te…teka…teka laannnggg..” sabi niya sa akin na di ko na pinakinggan dahil alam kong malapit na akong labasan “teka.. babe.. babe… Issaa.. pleassee…” pagsamo niya kaya tumigil ako at napayuko ako sa kama. “Bakit?.. haahhh..ahhhh.. malapit na akoohhh..” sabi ko sa kanya na naramdaman kong gumalaw ito sa likuran ko at hinawakan niya ako sa bewang na tinulak niya ako pahiga sa kama. Nakabaon parin ang dildo sa pekpek ko at kita kong gumapang siya paibabaw sa akin at hinawakan niya agad ang dildo na napaiktad ako nung gumalaw ito sa loob ko. “BIlisan moooh… ano ba kasi ang ginagawa mo?” tanong ko sa kanya “teka lang.. gusto ko makita ka.. gusto kong makita kang lalabasan..” sabi niya sa akin na nakita kong nagbend ang dildo nung binaon niya ang dulo nito sa lagusan niya.

“Ayan.. ayan.. sige naahh.. sige naahh..” sabi niya na dumapa siya sa ibabaw ko at nagsimula itong gumalaw na kinakantot niya ako habang nakikipaghalikan sa akin. “Ooohhh…hoooohh..hoooohhhh…” ungol ako ng ungol nung nagsisimula na uling gumalaw ang dildo sa lagusan ko “haahhh..haahhh.haaa… babe… babe.. ” tawag siya ng tawag sa akin na nilabas ko ang dila ko na agad niyang sinubo at sinipsip ito. Nararamdaman kong parang matatanggal ang dildo sa pekpek ko “ma.. matatanggal.. puta.. matatanggal babe..” sabi ko sa kanya na agad siyang bumangon at humiga opposite sa akin at umusog ito palapit sa akin at inabot ang kamay ko at hinila ako na lalong bumaon sa lagusan ko ang dildo. “Ayan.. ayan.. ok ba?” tanong niya sa akin na napatango lang ako at umungol “ooohhh..hoooohh… sige paahhh. sige paahhh…” sabi ko.

Naka scisors ang mga paa namin habang tuloy lang kami sa paggalaw ng mga balakang namin hanggang sa malapit na akong labasan “oohhh..oohhh… babe… babe.. i’m.. i’m …almost..aahhhh…” paalam ko sa kanya. “Sige.. sige lang.. sige lang… malaipit narin akoohhh..” sabi niya sa akin hanggang sa napatingala nalang ako at naramdaman kong bumulwak ang maraming katas ko sa loob ng pekpek ko at ang pagpintig ng laman ko. “OOOHHHhhh….oohh..” umungol ako na narinig ko ding umungol si Thelma at naramdaman kong parang nagvibrate ang dildo nung nanginig sa sobrang orgasm ni Thelma. “Aaaahhhh… beeebbbbbb….” dinig kong sabi niya nung nilabasan na siya at pareho kaming napahiga sa kama.

Gumalaw ang kama at nakita kong nakangiting nakatingin si Thelma sa akin “relax?” tanong “yeah..” sagot ko na hinalikan niya ako sa pisngi at hinila paalis sa pekpek ko ang dilo na napanganga ako nung ginawa niya ito tapos kinumotan niya ako. “Isabella…. Isabella….. Isabella… ” naririnig kong me tumatawag sa akin “Isabella.. Isabella… Isabella…” “si.. sino yan?” tanong ko na nasa isang malaking palasyo ako at naglalakad papunta sa isang terrace. “Isabella…..” tawag uli sa akin nung taong nakatayo sa labas ng terrace at nakatingin ito sa bilog na buwan “sino ka? Bakit mo ako kilala?” tanong ko sa kanya na nakatalikod ito sa akin kaya inabot ko ang braso niya nung malapit na ako sa kanya at nung lumingon ito “Isabella… mahal ko…” sabi niya nung makita ko ang mukha niya nagulat ako at nagising at napabangon sa kama.

Pawisan ako at hinihingal “ano yun? sino yun?” tanong ko sa sarili ko na kita kong hubo’t-hubad parin pala ako kaya agad akong tumayo at kinuha ang panty ko sa tabi ng kama at lumabas ng kwarto. “Hey” bati ni Thelma sa akin na ngayon ay nakapanty lang at naka apron habang nagluluto sa kusina “anong oras na ba?” tanong ko sa kanya na nakapanty lang akong naupo sa silya. “Almost seven, sarap ng tulog mo babe kaya hindi na kita ginising” sabi niya sa akin na naghain na ito ng pagkain at nilagay sa harapan ko “eat up!’ sabi niya na naupo narin ito sa kabilang side ng mesa at kumain na ito.

“Kailangan kong umuwi pagkatapos ko nito” paalam ko sa kanya “aww.. can’t you stay for the night?” tanong niya sa akin “i’m sorry babe” sabi ko na binitbit ko ang plato ko at nilagay ko ito sa sink at dinanan ko siya at hinalikan sa ulo. “Nilabhan ko na ang damit mo at nasa upoan sa kwarto” sabi niya sa akin na pumasok ako sa kwarto niya at hinubad ang panting suot ko at pumasok sa banyo niya at nagshower. Narinig kong pumasok sa banyo si Thelma at nung sinilip ko ito sa likod ng shower curtain nakita ko itong nakatayo lang sa me pintoan ng banyo habang umiinom ito ng tea “hey.. me sasabihin pala ako sayo, huwag mo itong ipagsasabi sa iba ha?” sabi ko sa kanya habang bumalik ako sa pagshower ko.

“Ano naman yun?” tanong niya sa akin na pinatay ko na ang tubig at binuksan ang shower curtain “pakiabot nga ng towel” inabot niya sa akin ang tuwalya at nagpunas ako ng katawan “ano ang sasabihin mo?” tanong niya sa akin. “Me nakita akong espada sa crime scene” sabi ko sa kanya na hindi ko na tinapis sa katawan ko ang tuwalya at dumaan lang ako sa harap niya papunta sa bedroom niya. “YOU FOUND WHAT?!” gulat niyang tanong sa akin “espada” sagot ko na naglalagay ako ng lotion sa katawan ko bago ko ulit sinuot ang panty ko “wait a minute! Bakti hindi mo dinala yung espada sa akin?” tanong niya. “I was on my way nung naalala ko yung naka embed sa espada na me kapareho ito” sagot ko sa kanya “and that’s enough reason kaya hindi mo dinala sa akin ang espada? Babe that was evidence” sabi niya sa akin which is tama naman siya.

Nakabihis na ako at nilagay ko na ulit ang baril ko sa holster ko sa gilid ng belt ko “i’m sorry, pero tingin ko mas makakakuha ako ng sagot kung dadalhin ko yun kay manang Sonya” sabi ko sa kanya. “Tingin mo magiging maganda ito para sa atin? Hindi mo nalang sana sinabi ito sa akin dahil alam mo bang matatanggal tayo sa serbisyo nito worst kakasuhan pa tayo ng administratibo” pag-aalala niya. “Haayyy… kaya ko nga sinabi sayo dahil alam kong hindi mo ito sasabihin sa iba” sabi ko sa kanya na hinawakan ko siya sa pisngi at hinalikan sa labi “i’m leaving” paalam ko “but babe… listen!” pagpigil niya sa akin “do you think its right for you to keep that?” tanong niya “I know what I’m doing so relax ok?” pasiguro ko sa kanya.

“Besides, pagnalaman nila ito its going to be on me not you” sabi ko sa kanya na sinamahan niya ako papunta sa pintuan “thanks for the bath and the rest” sabi ko sa kanya sabay halik ko sa pisngi niya. “Do not put me in any problems Isabella!” sabi niya sa akin na nakita kong seryoso aiy “I won’t, I promise!” sabi ko sa kanya na kita kong nag-aalala talaga siya kaya hinawakan ko siya sa bewang at hinila ko siya padikit sa akin “don’t worry, I got this” sabi ko sa kanya na tumango lang siya “i’ll see you around” sabi ko sa kanya na hinailkan niya ako sa labi at umalis na ako. Nakita ko siyang dumungaw sa bintana niya nung nasa loob na ako ng kotse ko, kinawayan ko siya bago ako umalis at kita kong nasa bintana parin siya nung papalayo na ako.

Nagtataka kayo kung bakit nangyari sa amin yun ni Thelma? Naging kaklase ko siya sa ilang subjects ko nung nasa college pa kami at siya yung naging kaclosed ko simula noon na halos magkasama na kami sa mga lakad namin. Naging lalo lang kaming nagkalapit nung lumayas na ako sa amin at siya yung nag offer na tumira ako sa apartment niya kahit na hindi ako nagbibigay ng renta sa kanya dahil mayaman din naman kasi sila Thelma. Pero sa mga panahon na magkasama kami sa iisang apartment hindi namin nagawa ang ganitong lesbian affair nangyari lang ito nung nagbakasyon kaming dalawa sa boracay na lasing na lasing kaming dalawa at ang bruha dala ang dildo niya kaya nung nilabas niya ito at nilaro namin the rest na is history.

HIndi naman kami ganun ka adik sa isa’t-isa mga once or twice lang every three months at minsan nga wala dahil alam naman namin na me dapat ding limitasyon ang relasyon naming yun, tingin niyo bakit babe ang tawag ni Thelma sa akin? Dahil dun hehehe. Maganda si Thelma, seksi ang katawan, maalaga nga ito at hindi lang yun nagyoyoga ang bruha kaya imaginin niyo ang katawan nun lalo na ang hugis ng pwet niya. Kaya nga patay na patay si Mark sa kanya at ayaw ng gagong yun mangaliwa si Thelma dahil ayaw niyang malaspag ng ibang lalaki ang katawan ng girlfriend niya pero hindi niya alam maliban sa kanya at sa dildong binibigay niya ako din ang humihimod at dumadaliri sa pekpek ng girlfriend niya.

Balik kina Julian at Zoraida: “Ano ang plano niyo ho sa espada, manang?” tanong ni Julian sa matanda “kukunin na bukas ito ni Issa kaya hahanapin ko sa libro kung paano matanggal ang sumpa na nilagay ni Reyna Lucia” sagot niya. “Bakit niyo tatanggalin ang sumpa?” tanong ni Julian “gusto kong gamitin mo ito laban sa mga taong umaatake sa atin” sagot ng matanda “huwag niyo na pong tanggalin ang sumpa” sabi ni Julian. “Bakit?” tanong ng matanda “sa ganitong paraan hindi mapupunta sa masama ang espadang yan, pag-inalis mo ang sumpa baka makuha nila ito at gamitin laban sa atin” paliwaang ni Julian “sabagay tama ka” sabi ng matanda sa kanya.

“Nay!” tawag ni Nerissa nung umuwi na ito galing sa eskwelahan “Nerissa, mag-usap nga tayo” sabi ni Zoraida sa kanya na napabugnot nalang si Nerissa sa narinig niya “hindi ba kabilin-bilinan ko sayo na wag ka masyadong maggagala” sabi ni Zoraida sa kanya. “Hindi naman lakwatsa yun nay eh, field trip yun” rason ng dalaga “paanong field trip?” tanong ng matanda “si nanay ulyanin, hindi ba naalala mo nung nakaraang buwan humingi ako sayo ng pera pamasahe namin papuntang Quezon City?” paalala niya. “Wala akong naalala” sagot ni Zoraida na “uugghhhh… nagdamit pa nga ako ng maayos noon dahil malaking kompanya ang papasyalan namin at papasukan namin pag mag OJT kami” paalala ng dalaga sa kanya na nag-isip si Zoraida “manang, hindi ko alam ulyanin na din pala kayo” sabi ni Julian na sinampal siya nito sa braso.

“Hahahaha ganun na nga kuya Julian” sabi ni Nerissa na napangiti si Julian nung tinawag siyang kuya ni Nerissa “itong nakalagay sa tela ba talaga ang nakita mo dun sa gusaling pinuntahan niyo?” tanong ni Julian sa kanya. “Oo, hindi ako nagkakamali kasi nasa mismong pintuan yan ng main lobby nila at meron pa nga dun sa sahig mismo sa gitna ng hall nila” kwento ni Nerissa “ano ang pangalan ng gusali, anak?” tanong ni Zoraida. “Rosales Tower nay” sagot ni Nerissa na nagkatinginan si Zoraida at si Julian “pwede ituro mo sa akin kung nasaan ang gusaling ito?” tanong ni Julian kay Nerissa “huwag.. huwag muna ngayon Julian” sabi ni Zoraida “importanteng makakuha ako ng kasagutan sa kung sino ang nasa likod ng mga taong umatake sa atin” sabi ni Julian sa kanya.

“Isasama mo ako kuya?” tanong ni Nerissa “hindi” sagot niya na nilapitan niya ang dalaga at nilagay ni Julian ang hintututro niya sa noo ni Nerissa at pumikit siya, makalipas ang ilang segundo “alam ko na kung saan ito” sabi ni Julian. “Wow.. paano mo nalaman?” gulat na tanong ni Nerissa “nakakapagbasa ng isip si Julian anak” sagot ni Zoraida “pupuntahan ko na ito ngayon, manang” sabi ni Julian sa kanya. Madilim narin sa labas kaya hindi na mahirapan si Julian puntahan ang gusaling tinutukoy ni Nerissa “mag-ingat ka Julian” sabi ni Zoraida sa kanya “ingat kuya” sabi ni Nerissa na nginitian sila ni Julian at naging anino siya at lumabas na ng bahay. “Ang galing ng kapangyarihan ni kuya” sabi ni Nerissa “oo, kapangyarihan yan dati ni Reyna Lucia na ngayon ay si Julian na ang gumagamit” sabi ni Zoraida.

“Nay, kaninong espada ito?” tanong ni Nerissa nung makita niya ito sa mesa “dating espada ni Hen. Enzo yan” sagot ng matanda “hindi ba sabi niyo nawala ito sa kasaysayan? Bakit ito nandito?” takang tanong ni Nerissa “hindi ko alam kung paano ito nahanap ni Issa” “si ate Issa ang nakahanap nito?” gulat na tanong ni Nerissa. “Oo, nakita daw niya ito sa ilalim ng kama dun sa mga taong nabiktima ng krimen” kwento ni Zoraida. “Ah yung pamilyang napatay kamakailan lang” sabi ni Nerissa “alam mo?” tanong ng matanda “oo, napabalita nga yun sa tv lalo na sa eskwelahan dahil kapitbahay yun ng kaklase ko” kwento ni Nerissa na pumunta ito ng kusina para uminom ng tubig. “At alam mo pa ba nay kung ano ang sabi nila?” tanong ni Nerissa “ano?” tanong ni Zoraida “mga aswang daw ang pumatay sa kanila” sabi ni Nerissa na napahinto nalang si Zoraida at napatingin sa anak niya “mga…mga aswang?” gulat na tanong niya sa kanya.

Nagmamaneho na ako pauwi sa apartment ko nung maalala ko yung envelope na binigay ni Lydia sa akin kanina at sakto ding pula yung ilaw ng traffic light kaya kinuha ako ng chance para tingnan ang laman nito. “Stupid talaga!” inis na sabi ko nung nakita kong credit card ang laman ng envelope kaya agad kong kinuha ang phone ko at tinawagan si Elizabeth na panay ring lang ang phone niya at hindi ako yung tipong nang-iiwan ng voice message. “Gaga talaga yung babaeng yun” galit kong sabi na niliko ko ang kotse ko sa susunod na kanto para bumalik sa office niya na kita kong mag-aalas otso na at kilala ko ang kapatid kong yun nasa opisana pa niya yun sa ganitong oras.

Pinarada ko ang kotse ko sa parking lot na kinawayan lang ako ng gwardya dahil kilala ako nito at sumakay na ako ng elevator paakyat sa 10th floor at hinanda ko na ang envelope na inabot ni Lydia sa akin. Sakto ding dumating si Julian at naging anino muli siya at lumipad paakyat sa taas ng gusali at napahinto siya sa isang opisina na nakabukas ang ilaw at tumingin siya sa loob “walang tao” sabi niya kaya lumusot siya sa pader at lumabas sa opisina at tumungo sa hallway. Nasa 6th floor na ang elevator na sinasakyan ko at talagang galit na galit na ako dahil sinasabi ko sa kapatid ko na ayaw ko talagang mag-abot siya sa akin ng kung anong financial na tulong. Madilim ang hallway kaya bumalik sa sarili niyang anyo si Julian at lumuntang ito papunta sa dulo ng hallway habang tinitinginan niya ang buong paligid ng biglang umilag nalang siya nung me patalim na lumipad sa likuran niya.

Lumingon si Julian at nakita niya ang nakaitim na tao sa dulo ng hallway na me dala itong espada “hmm.. hindi nga ako nagkakamali” sabi niya dun sa tao na bigla itong tumakbo palapit sa kanya at tumalon ito. “Hindi mo kilala ang kinakalaban mo” sabi ni Julian sa kanya na agad niyang nilabas ang espada niya at nag-laban silang dalawa na nahiwa nila ang mga mesa, upoan at ang pader ng opisinang nadadaanan nila. Pagdating ko ng 10th floor bumukas ang pinto ng elevator at nagulat ako nung me nakita akong dalawang taong nag-aaway sa dulo ng hallway, binunot ko agad ang baril ko at sumigaw ako “TUMIGIL KAYONG DALAWA!” na napalingon sila sa akin at kita kong me binato sa akin ang taong naka suot ng itim. “Isabella!” sabi ni Julian na agad siyang naging anino at mabilis niyang sinagip si Isabella na tumama sa pinto ng elevator ang patalim na binato nung taong naka itim.

“Maayos ka lang ba?” tanong sa akin nung taong sumagip sa akin at nung tiningnan ko siya nagulat ako nung namukhaan ko siya “Ikaw?!” at nagulat nalang ako nung nakita kong tumalon sa likod niya ang taong naka itim kaya tinutok ko ang baril ko at binaril ko siya. Nakita kong ginamit lang niya ang espada niya para hindi siya matamaan sa mga balang binitawan ko, hinawakan ako nung lalake sa beywang at parang lumutang kaming dalawa palayo sa position namin kanina. “Sino ka ba?” tanong ko sa kanya habang bitbit niya ako palayo sa taong humahabol sa amin “mamaya na, Isabella” sagot niya sa akin na nahabol kami nung taong naka itim at nakipag espadahan siya. “Bitawan mo ako!” sabi ko sa kanya na natulak niya palayo ang kalaban niya at tumalikod siya at lumipad palayo sa taong yun na binabaril ko naman ito nung sinundan kami.

Mabilis na umilag ang taong yun at iniespada lang niya ang mga bala ko kaya hindi ito tumatama sa kanya “delakado tayo dito” sabi nung lalakeng kumarga sa akin “sa rooftop” sabi ko sa kanya kaya lumipad siya pataas. “HOY MABABANGGA TAYO!” sigaw ko sa kanya na parang nagblurry ang paningin ko at tela namalikmata ata ko nung nakita kong lumusot kami sa kisame na nakita ko pa ang janitor na naglilins sa 11th floor, ang opisina ni papa bago kami lumabas sa rooftop. Binaba niya ako sa helipad ng building nung naging solid uli kami. “Dito ka lang, ako ang bahala sa kanya” sabi nung lalake sa akin “sino ka ba?” tanong ko ulit sa kanya na nagpapalit na ako ng magazine sa baril ko.

Biglang bumukas ang pinto ng rooftop at lumabas yung mamang nakaitim na ngayon ay me dalawang espada na sa mga kamay niya “maghanap ka ng daan palayo dito, Isabella” sabi nung lalake sa akin na tinutokan ko siya ng baril sa ulo. “SINO KA?! ANO ANG GINAGAWA MO DITO SA BUILDING NAMIN?!” sabi ko sa kanya na biglang umatake yung nakalaban niya sa baba kaya tinulak niya ako palayo sa kanya at nag-laban muli silang dalawa. Wala na akong pakialam kung sino sa kanila ang matamaan ng bala ko basta nalang pinutokan ko silang dalawa na tinamaan yung lalakeng kumarga sa akin kanina habang yung isa naman ay ginamit ang espada para hindi matamaan sa bala ko. Nagpalit ulit ako ng magazine nung natulak nung nakakapa ang kalaban niya at saktong binato ako nung nakaitim ng patalim na biglang tumakbo papunta sa akin yung taong bumuhat sa akin kanina at siya ang sumalo sa patalim na tumama sa likod niya.

“Aaahhhh…” napasigaw siya nung humarang siya sa harapan ko at kita kong napangiwi ang mukha niya sa sakit “ba.. bakit mo ginawa yun?” tanong ko sa kanya. “Isabe.” hindi na niya ito natuloy dahil nasasak siya ng mahabang espada ng kalaban niya na tumagos ito sa tyan niya na hinawakan niya ang dulo para hindi ito dumiretso sa akin. “Tumakbo kana, Isabella” sabi niya sa akin na hinawakan niya ako sa tyan at tinulak niya ako na nagslide ako palayo sa kanya. Sinaksak ulit siya gamit ang pangalawang espada ng kalaban niya at tumagos ito sa balikat niya “AAAHHHHH….” napasigaw siya kaya bumangon ako at binaril ko yung taong nakaitim na mabilis itong umilag at nabitawan niya ang mga espada niya kaya bumagsak sa sahig yung taong lumigtas sa akin kanina.

“Hindi mo ba ako kilala?!” sigaw ko dun sa taong naka itim na ngayon ay papalapit na sa akin “AKO SI Lt ISABELLA ROSALES!” pakilala ko sa kanya na bigla itong napatigil nung marinig ang pangalan ko. “Napatigil ka no?” sabi ko sa kanya na agad ko siyang binaril pero nakailag lang ito at nakita ko nalang na nasa gilid ko na pala siya at pumormang tatadyakan niya ako kaya lumingon agad ako pero huli na dahil natadyakan niya ako. “Aaahhh…. ” napasigaw ako sa sakit at sa lakas ng pagtadyak niya sa akin napatapon ako sa dulo ng flatform ng hellipad at buti nalang napakapit ako kung hindi nahulog na ako sa baba. Nakita kong nakatayo lang siya sa ibabaw ko at tatadyakan na sana niya ako sa mukha na bigla nalang me espadang lumabas sa tyan niya at nakita ko yung lalakeng lumigtas sa akin kanina.

“HINDI AKO PAPAYAG NA SAKTAN MO PA ANG MAHAL KO!” sigaw nung lalake sa taong nakaitim na nilingon siya nito at lumingon din siya sa akin sabay tadyak niya sa mga kamay ko dahilan kaya napabitaw ako at nahulog. “Decision mo!” dinig ni Julian galing sa kalaban niya “ISABELLAAAAAAA” napasigaw si Julian kaya binitawan niya ang espada at tumalon siya para sundan si Isabella’ng nahuhulog ngayon sa gusali. “AAAHHHHHHHHH” napasigaw ako habang nahuhulog sa building ng biglang nakita ko sa ibabaw ang lalakeng nakakapa na mabilis itong nahulog papunta sa akin “ISABELLA!” tawag niya sa akin na niyakap niya agad ako at naging blurry ulit ang paningin ko nung parang naging anino kaming dalawa at nakita kong ilang palapag nalang ang layo namin sa semento kaya pinikit ko nalang ang mata ko at naghanda sa mangyayari.

“Isa.. bellaa..” dinig kong sabi niya na bigla nalang nagbago ang deriksyon namin at pagbuka ko ng mata ko nakita kong lumutang na pala kami palayo sa gusali. Napatingin ako sa baba at nakita kong nadaanan namin ang ibang gusali pati ang traffic sa baba “Dyos ko!’ nasabi ko nalang at tiningnan ko siya at kita kong nakatingin siya sa akin at ngintian ako. “Huwag kang mag-alala Isabella, ligtas kana” sabi niya sa akin na napayakap ako sa leeg niya at tumingin sa likuran niya na kita kong me pakpak siya. “Si… sino ka?” tanong ko sa kanya na tiningnan niya ako “tagapagligtas mo” sagot niya sa akin na bigla nalang siyang nangiwi at bigla kaming nahulog. “AAAAHHHHHH…” napasigaw ako nung nabitawan niya ako na agad niya akong sinalo at lumipad uli siya “patawad Isabella.. mukhang.. haa.. malubha ang tama ko” sabi niya sa akin na naramdaman ko ang dugong dumaloy sa gilid ko.

“Me sugat ka” sabi ko sa kanya “oo, patawarin mo ako” sabi niya sa akin “gago ka, ikaw na nga tong nasaktan ikaw pa ang humingi ng tawad sa akin” sabi ko sa kanya na nginitian lang niya ako. “Kailangan.. nating makahanap ng masisilungan” sabi niya sa akin na namumukhaan ko na ang lugar na dinaanan namin “doon, sa kantong yun” turo ko na sinunod naman niya “ibaba mo ako dyan” turo ko sa likod ng apartment ko na bumagsak kami sa lupa nung dumapo kami at kita kong nahihirapan siyang tumayo dahil sa mga sugat niya. “Tulongan na kita” sabi ko sa kanya na inakay ko siya paakyat sa taas at sakto din na wala si Karen kaya dinala ko siya sa banyo para tingnan ang sugat niya. “Hubarin mo ang damit mo” utos ko sa kanya na kita kong nakatingin lang ito sa akin “GAGO SABI KO HUBARIN MO YANGAT GAGAMUTIN KITA!” sigaw ko sa kanya na kinuha ko yung gamot sa med-cab at paglingon ko nakahubad na yung pang itaas niyang damit.

Nakita ko ang sugat sa tiyan at braso niya na parang umitim ito at tila kapareho dun sa sugat na tinamo ng mga biktima nung nakaraang gabi, “tiisin mo lang” sabi ko sa kanya na binanlawan ko ng alcohol ang sugat niya na napasigaw ito “GRAAAAHHHHH” napaatras ako nung marinig ko ang sigaw niya. Pero bumalik agad ako at nilins ko ang sugat niya gamit ang maraming bulak na hinawakan niya ang kamay ko “huwag..huwag kang mag-aalala hihilom din yan” sabi niya sa akin na kita kong mawawalan na ito ng malay. “Sigurado ka ba?” tanong ko sa kanya na tingin ko mamamatay na ata ito sa laki ng mga sugat niya. “Oo.. kailangan.. kailangan ko lang magpahinga at hayaan ang katawan kong makabalik ang lakas niya” sabi niya sa akin.

Naupo ako sa sahig ng banyo habang nagpapahid ng pawis sa noo ko “sino ka ba?” tanong ko sa kanya na tumingin siya sa akin “ako… haa.. ako si Julian…” pakilala niya sa akin. “Bakit mo ako kilala? Isa pa ano ang ginagawa mo dun sa building namin?” sunod-sunod kong tanong sa kanya “mahal… kalaban…” lang ang nasabi niya at nawalan na siya ng malay. “HOY.. hoy.. huwag kang mamatay” sabi ko sa kanya na nilapitan ko siya at hinawakan ang leeg niya ng maramdaman kong malamig ito. “Shit namatay na nga!” nagpanic na ako kaya binigyan ko siya ng CPR ng biglang gumalaw siya at hinawakan ang kamay ko. “Hindi… hindi ako mamamatay.. mahal ko..” sabi niya sa akin na napatingin ako sa kanya at kita kong nakangiti itong habang nakapikit ang mga mata niya.

Parang natutuwa pa ang gago nung hinawakan niya ang kamay ko “hoy… huwag kang mamatay!” sabi ko sa kanya na nagulat nalang ako nung biglang naghilom ang mga sugat niya at bumuka uli ang mata niya. “Hindi ako mamamatay, Isabella” sabi niya sa akin “pangalawang beses mo na itong niligtas ang buhay ko” sabi ko sa kanya na nakatingin lang siya sa akin. “Ano ka ba?” tanong ko sa kanya na bumangon siya at umupo sa bathtub ko “mahabang kwento…” sagot bigla ni manang Sonya sa likuran ko na nagulat nalang ako nung sumulpot ito sa loob ng banyo ko. “Ma.. manang… ano..” nauutal kong tanong “patawarin mo ako Isabella… Treceti la somn (matulog ka)” sabi ni manang Sonya na bigla nalang bumigat ang mga mata ko at nakatulog na ako.