ni honeybunch19 I. Ang Bituin Ng Casa Catalina Taong labing siyam na libo pitumpu’t siyam, sa isang bahagi ng Maynila sa bansang Pilipinas ay matatagpuan ang isang mundong taliwas sa mga kaganapan sa labas ng lipunan. Panahon ng Batas Militar at...