“Kayo po ba ang asawa ng pasyente?” Bungad ng surgeon sa akin paglabas pa lang ng operating room.
“A-asawa? Fiance.” Alangang sagot ko sa alangan ding tanong sa akin. “Pwede na ba ‘yun?”
“Mas mainam po sana kung may kamag-anak na...