Tag: Pang-Akit ng Probinsya

Pang-Akit ng Probinsya Part 20

ni cloud9791

Names and persons in this story are entirely fictional. They bear no resemblance to anyone living or dead.

——————————————————-

Kay Jenny…

Sa pagtatanong-tanong, natunton ni Jenny ang bahay nila Romeo. Isang magandang bahay na may malawak na bakuran. Nagliwanag ang mukha nang dalaga.

Romeo…...